TOPlist

 

 

tank Panzerkampfwagen IV Ausführung F1, nebo také PzKpfw IV Ausf. F1 nebo také SdKfz 161, zdroj: Bundesarchiv_Bild_101I-216-0445-18, Wikimedia, Creative commons, upraveno

Německé tanky používané za druhé světové války nesly oficiální název Panzerkampfwagen, doslova tedy pancéřované, nebo chcete-li obrněné, bojové vozidlo. Oficiální zkratka tohoto názvu zněla PzKpfw. Původně používaná zkratka byla PzKw, ale byla změněna aby se předešlo možným záměnám. Armádní osobní automobily totiž nesly velmi podobnou zkratku PKw.

Jednotlivé typy tanků potom byly označovány římskými číslicemi uváděnými za touto zkratkou – např. PzKpfw IV. V tomto značení se Němci držely matematického pořádku a číslovali tanky od jedničky nahoru. V sériových tancích se dostaly až k číslici VI. Kromě sériově vyráběných strojů, však vznikla i celá řada prototypů a studií, pro které se někdy rovněž používá zkratka PzKpfw. V takových případech se potom můžeme setkat i s římskou číslicí vyšší než VI.

Tanky většiny typů, zejména ty nejdéle vyráběné, existovaly v mnoha různých variantách. Bojová hodnota tanků jednoho typu avšak různých variant se mnohdy zcela zásadně lišila. Proto bylo nutné odlišit od sebe i jednotlivé verze jednoho typu. K tomu sloužila písmena uváděná za zkratkou Ausf. (Ausf. = Ausführung = provedení). Název tanku potom mohl vypadat například takto: PzKpfw III Ausf. D.

stíhač tanků Marder II s neuvěřitelně dlouhým oficiálním názvem Panzer Selbstfahrlafette I für 7,62cm PaK 36(r) auf Fahrgestell Panzerkampfwagen II Ausf. D1 und D2, nebo také SdKfz 131, zdroj: Flickr.com se souhlasem publikujícího uživatele, upraveno

Písmena značící variantu nebyla vždy přidělována v abecedním pořádku ani nebyla používána všechna písmena abecedy. V případě tanku Tiger například písmena za Ausf. původně znamenala jména konstruktérů – Ausf. H pro Henschel a Ausf. P pro Porsche.

Poslední tři typy německých tanků vyráběných během druhé světové války měly navíc své jméno. Byly to stroje Panther, Tiger a Tiger II nebo též Königstiger (královský tygr). Označení tanku potom mohlo vypadat například takto: PzKpfw V Panther Ausf. G. Vlastní jména dostaly také některé plánované a vyvíjené tanky, které se ovšem z různých důvodů nedočkaly sériové výroby. Byly to tanky Maus, Leopard či Löwe.

Jiná pravidla platila pro značení dalšího druhu techniky, samohybných protitankových děl. V němčině se jim obecně říkalo buď Jagdpanzer nebo Panzerjäger. V češtině bývá tento druh techniky nazýván buď stíhače tanků nebo, blíže k německému originálu, lovci tanků. Stíhače tanků vznikaly na podvozcích běžných německých i kořistních tanků.

samohybné dělo Wespe neboli 10,5 cm leichte Feldhaubitze 18/2 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen II, zdroj: Wikimedia, Public domain, upraveno

Oficiální názvy strojů tohoto druhu byly již poněkud složitější než v případě tanků. Zahrnovaly totiž plný popis vozidla, tedy použitého podvozku i zbraně, která byla na podvozek umístěna. Tak vznikaly krkolomné názvy jako Jagdpanzer 38 (t) für 7,5cm PaK 39 L/48, 7,5cm PaK 40/1 auf Panzerjäger Lr.S nebo Panzer Selbstfahrlafette für 7,62cm PaK 36 (r) Fahrgestellt II Ausf. 02.

Takové názvy byly pro běžné používáni očividně příliš komplikované. Pro zjednodušení byl proto u mnoha strojů oficiálně používán i zkrácený název, vyjadřující pouze typ tanku, na kterém byl stíhač založen. To platilo pro vozidla Panzerjäger I, Jagdpanzer IV, Jagdpanther a Jagdtiger. Řada dalších strojů tohoto druhu zase dostala vlastní bojová jména, která sice neříkala nic o konstrukci nebo výzbroji stíhače, zato však byla mnohem praktičtější a oblíbenější u mužstva. Tak vznikly názvy Marder (kuna), Hetzer (štváč), Ferdinand, Nashorn (nosorožec) apod.

Za zmínku jistě stojí i fakt, že vedle bojových jmen oficiálně přidělených strojům výrobcem nebo na přání samotného Hitlera, dávali i sami členové posádek svým strojům jména jež často zevšeobecněla. Například již zmíněný stíhač tanků Nashorn byl posádkami přezdíván Hornisse (sršeň).

lehký obrněný radiovůz Leichter Panzerspähwagen (Fu) neboli SdKfz 223, zdroj: Bundesarchiv_Bild_101I-753-0010-19A, Wikimedia, Creative commons, upraveno

Podobná pravidla platila i pro názvosloví používané pro samohybná děla. Oficiální názvy byly dlouhé a složité a uváděly jak typ podvozku tak výzbroje. Oficiálně byly tedy používány opět zkrácené názvy nebo bojová jména. Samohybka s oficiálním názvem 10,5 cm leichte Feldhaubitze 18/2 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen II se tak stala známou pod jménem Wespe (vosa) nebo stroj 15cm schwere Infanteriegeschütz 33 auf Panzerkampfwagen I Ausf. B vynikl pod jménem Sturmpanzer I.

Rovněž protiletadlové tanky užívaly stejný systém značení. Složité názvy jako například 2cm Flak 38 auf Panzerkampfwagen I Ausf. A nebo 2cm Vierling auf Selbstfahrlafette Panzerkampfwagen IV byly vytěsněny zkráceným názvem Flakpanzer I resp. bojovým jménem Wirbelwind.

Vedle tohoto speciálního značení bylo všem vozidlům v německé armádě přidělováno ještě další zvláštní číslo, uváděné se zkratkou SdKfz (SdKfz = Sonderkraftfahrzeug = vozidlo pro zvláštní účely). Pro polopásové stroje a obrněné automobily se většinou ani jiné označení než SdKfz nepoužívalo. Výjimkou byl například stroj SdKfz 234/2, který se stal známý pod jménem Puma.

polopásová obrněná ambulance Mittlerer Krankenpanzerwagen neboli Sonderkraftfahrzeug 251/8 Ausführung D, zdroj: Wikimedia, Public domain, upraveno

Prototypy a experimentální vozidla byly od roku 1938 označovány zkratkou VK (Vollkettenkraftfahrzeug = plně pásové vozidlo), za kterou následovalo čtyřmístné číslo. První dvojčíslí vyjadřovalo hmotnost stroje v tunách, druhé odlišovalo pořadí prototypu. Pokud na vývoji prototypu určitého stroje pracovalo více výrobců, připojovala se za toto označení prototypu ještě zkratka jména výrobce, např. (H) pro Henschel. Od roku 1943 byly experimentální tanky a vývojové vzory označovány písmenem E (Entwicklungtyp = vývojový typ), následovaným označením hmotnostní kategorie, např. E-100.

Specifické značení se potom používalo u kořistních tanků zařazených do služeb německé armády. To je popsáno v samostatné sekci Kořistní tanky.

 

DOPORUČUJEME:

Přečtěte si úplně nový článek o projektu tanku schwerer kleiner Panzerkampfwagen!

Další aktualizace naleznete v sekci NOVINKY!

 

 

 
     

přejímání textů ze stránek Panzernet.net bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno; Ochrana soukromí; Copyright; Zdroje