TOPlist

 

 

Jagdpanzer IV/48 s úsťovou brzdou, zdroj: Flickr.com se souhlasem publikujícího uživatele, upraveno

Tváří v tvář nekonečnému přílivu sovětské obrněné techniky bylo jen otázkou času, kdy s přestavbou na samohybné protitankové dělo přijde řada i na nejrozšířenější německý tank, PzKpfw IV. Stalo se tak koncem roku 1942, kdy odborníci Waffenamtu (zbrojní úřad) začali pracovat na specifikacích takového stroje. Nový stíhač tanků střední hmotnostní kategorie měl být postaven na výše zmíněném podvozku Panzeru IV, měl mít skloněný pancíř a co nejnižší profil.

Práce na vývoji tohoto stroje byly zahájeny počátkem roku 1943 a v květnu byl Hitlerovi předveden jeho dřevěný model. V říjnu prošel zkouškami prototyp z měkké ocele a v prosinci byl potom testován již plnohodnotný prototyp. Celá podvozková skupina spolu s některými dalšími prvky byla přejata z tanku PzKpfw IV Ausf. H. Na podvozku vznikla kompletně uzavřená pancéřovaná nástavba. Její konstrukce se skládala ze samostatně vyrobených plátů, které byly posléze svařeny dohromady. To zlevňovalo a zrychlovalo výrobu.

Boky nad motorovým prostorem se zvýšily díky plechovým krytům, které navazovaly na záď nástavby a dávaly vozidlu při pohledu z boku kompaktní vzhled. Jak čelní tak boční stěny stroje byly zkosené aby se zvýšila jejich odolnost proti nepřátelské střelbě. Síla pancéřování nástavby byla 60 mm vpředu, 40 mm na bocích a 30 mm na zádi. Ve vnitřním rozvržení jednotlivých součástí stroje došlo také ve srovnání s tankovým základem k několika změnám. Jinak byly umístěny palivové nádrže, zásobníky střeliva i únikový průlez v podlaze. Zmizel samozřejmě motor k otáčení věže a změnil se rovněž systém ventilace kabiny.

zničený Jagdpanzer IV/48 s odstraněnou úsťovou brzdou, zdroj: Flickr.com, Public domain, upraveno

Pro zvýšení odolnosti byly od září 1944 tyto stroje továrně opatřovány ještě bočními představnými pancéřovými pláty, tzv. Schürzen (zástěry). Dále byla na většinu ploch aplikována pasta Zimmerit jako ochrana proti magnetickým minám.

Na střeše kabiny se nacházely dva poklopy pro nástup posádky, jeden kruhový a jeden obdélníkový. Posádku tvořili čtyři muži – velitel, řidič, střelec a nabíječ. Řidič seděl vpředu na levé straně a výhled mu zajišťoval binokulární průzor v čelní stěně. Zbytek posádky mohl sledovat okolí vozu skrz periskopy, jejichž objektivy ústily na střeše.

Hlavní zbraní byl kanon PaK 39 L/48 ráže 75 mm. Kanon chránil masivní odlévaný štít Saukopf (prasečí hlava) o síle až 80 milimetrů. Zbraň nebyla umístěna přímo v podélné ose vozu, ale vpravo od ní. Kanon byl vybaven dvoukomorovou úsťovou brzdou. Tu však posádky někdy samy odstraňovaly. Při výstřelu totiž vznikal oblak kouře, který jednak omezoval viditelnost a jednak snadno prozrazoval pozici stroje nepříteli.

Stroj neměl organickou doplňkovou výzbroj pro blízkou obranu proti živé síle nepřítele. Proto s sebou posádka vozila buď kulomet MG 34 nebo samopaly MP 40. Střelba z ručních zbraní se vedla skrz dvě střílny v čelní stěně, po obou stranách kanonu. Jinak byly obě střílny uzavřeny vypouklými kryty. V průběhu výroby byla levá střílna odstraněna takže na některých fotografiích ji stroj nemá (například na fotografii výše). Existovaly i pokusy s montáží kulometu na střechu vozu. Střelec měl být chráněn štítem s průzorem, jaký se uplatnil například u stíhače tanků/samohybného děla Stug III. Toto řešení se však nakonec nerozšířilo.

Jagdpanzer IV L/70 (V) opuštěný na západní frontě, zdroj: Flickr.com, Public domain, upraveno

Pro tuto verzi stroje se začalo zpětně používat označení Jagdpanzer IV/48 k odlišení od pozdější verze vyzbrojené kanonem s delší hlavní. Firma VOMAG (Vogtlandische Maschinenfabrik AG) zahájila sériovou výrobu stroje v lednu 1944. Výroba probíhala do listopadu téhož roku a celkem vzniklo 804 strojů této verze.

Jeden z původních klíčových požadavků Waffenamtu týkající se nízkého profilu stroje se podařilo splnit dokonale. Výška vozidla totiž byla pouhých 195 cm. Jeho hmotnost činila 24 tun. Pohonnou jednotkou byl motor Maybach HL 120 TRM, který uděloval stroji maximální rychlost 40 km/h.

Druhá verze tohoto stíhače tanků, která přišla do výroby v srpnu 1944, byla vyzbrojena kanonem PaK 42 L/70 ráže 75 mm s delší hlavní a bez úsťové brzdy. Hlavním důvodem přezbrojení byla samozřejmě snaha zvýšit průbojnost střel, ale i zvětšit vzdálenost, na kterou stroj dokázal eliminovat nepřítele. Nový kanon měl sice stejnou ráži jako předchozí vzor, ale vyšší úsťovou rychlost. Tato zbraň konstrukčně vycházela z kanonu KwK 42, použitého u středních tanků Panther.

Tato nová verze stroje existovala ještě ve dvou "podverzích". Jednak jako Jagdpanzer IV/70 (V) vyráběný v továrnách firmy VOMAG a jednak Jagdpanzer IV/70 (A) firmy Alkett. U typu VOMAG byl původní čelní kolmý pancíř tanku PzKpfw IV nahrazen dvoudílným ostře skloněným nosem stejně jako u již popsané verze 48. Design firmy Alkett byl poněkud odlišný. Převzal od tanku Panzer IV i část nástavby, což usnadňovalo výrobu ovšem stroj byl v důsledku toho vyšší čímž ztrácel jednu ze svých hlavních výhod. Podvozek použitý pro Jagdpanzer IV/70 pocházel rovněž od tanku verze Ausf. H.

Jagdpanzer IV L/70 (V) opuštěný na západní frontě, zdroj: Flickr.com, Public domain, upraveno

Kromě změny výzbroje došlo u nové verze ještě k zesílení čelního pancíře na 80 mm. Zesílení pancíře a zavedení dlouhohlavňového kanonu znamenalo zásadní posun těžiště stroje a přenesení zatížení na přední část podvozku. To vedlo k omezení pohyblivosti, zejména potom v členitém terénu. Proto dostal stroj od svých řidičů přezdívku Guderian Ente - Guderianova kachna. Problém náporu na předek podvozku byl částečně vyřešen instalováním celoocelových kol na první dvě nápravy pojezdových kol místo původních s gumovou obrubou, která zátěž snášela hůře. Problémem se ukázala být i dlouhá hlaveň neboť tato za rychlé jízdy vibrovala a při manévrech v obtížném terénu se často zabořila do země. Tento problém byl vyřešen nainstalování podpůrného stojanu pro uchycení hlavně při přesunu - tento stojan je vidět, i když pouze sklopený, na obrázku níže.

Oproti svému předchůdci měl Jagdpanzer IV této verze již od začátku pouze jednu střílnu pro ruční zbraň a to vpravo od kanonu. Rovněž mnohé stroje této verze byly opatřovány přídavným bočním pancéřováním Schürzen.

Hitler, kterému se tento stíhač velmi líbil, si dokonce přál aby byla výroba tanků PzKpfw IV úplně zastavena a zdroje převedeny na výrobu Jagdpanzer IV jehož produkce potom měla dosáhnout 800 kusů měsíčně. Vrchní velitel německých tankových vojsk Heinz Guderian byl ovšem zásadně proti tomuto návrhu neboť výroba tanků Panzer IV byla skvěle zaběhnutá a stroj, i přesto, že v té době již překonaný, byl velmi spolehlivý a stále nacházel na bojišti uplatnění.

Jagdpanzer IV L/70 (A) všimněte si kolmé čelní části, která zapříčinila větší výšku stroje, zdroj: Flickr.com se souhlasem publikujícího uživatele, upraveno

Hitlerem požadované úrovně produkce se samozřejmě nikdy nepodařilo dosáhnout, obzvlášť vezmeme-li v úvahu stále intenzivnější spojenecké bombardování německých průmyslových komplexů. Celkem tedy v období produkce, mezi srpnem 1944 a březnem 1945 z výrobních linek firmy VOMAG sjelo 930 vozidel Jagdpanzer IV/70 (V).

Poslední modifikací tohoto stíhače tanků byla již zmíněná verze Jagdpanzer IV/70 (A) vyráběná firmou Alkett. Také jeho výroba byla zahájena v srpnu 1944 a pokračovala až do března následujícího roku, ale nedosahovala v žádném případě takového objemu jako u verze (V). Celkem totiž vzniklo pouze 278 exemplářů. Nejmarkantnější rozdíl mezi verzemi byl v konstrukci nástavby s bojovým prostorem. U této verze zůstala z tanku PzKpfw IV zachována část předního kolmého pancíře s průzorem pro řidiče.

Nástavba, a s ní i celé vozidlo, bylo díky tomu o něco vyšší a vzrostla rovněž hmotnost. Proto muselo být opaření, provedené u verze (V) v tomto případě ještě rozšířeno a stroje verze (A) dostaly na každé straně další pár celoocelových pojezdových kol. Celá přední polovina jich tedy byla ocelová.

Jagdpanzer IV/70 (A) ukořistěný Američany, všimněte si, že první 4 pojezdová kola jsou celoocelového provedení, zdroj: Flickr.com, Public domain, upraveno

Složení i rozmístění členů posádky zůstalo zachováno. I stroje této verze byly osazovány dodatečným pancéřováním Schürzen pro zvýšení odolnosti proti kumulativním střelám. Nezměnila se ani pohonná jednotka a samozřejmě ani výzbroj. Hmotnost, jak již bylo zmíněno vzrostla na 28 tun přičemž ovšem zůstala zachována maximální rychlost 38 km/h, které byl stroj schopen dosáhnout na silnici.

Stíhače tanků Jagdpanzer IV všech tří verzí se zúčastňovaly těžkých bojů proti masám oceli hrnoucím se z východu i západu do srdce umírající Třetí říše. Bojovaly a bránily stále se zmenšující území až do hořkého konce. I když proti mnohonásobné přesile neměly šanci cokoliv zvrátit, dokázaly zasazovat nepříteli bolestivé rány. Tyto stroje patřily k tomu nejlepšímu co v této kategorii obrněné techniky za druhé světové války vzniklo a byly obávanými a respektovanými protivníky, schopnými ničit sovětské i spojenecké tanky na velké vzdálenosti.

 

TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA:

 

Jagdpanzer IV/48

Jagdpanzer IV/70 (V)

Jagdpanzer IV/70 (A)

hmotnost:

24 t

25,8 t

28 t

délka:

6,96 m

8,50 m

8,46 m

šířka:

3,17 m

3,17 m

3,00 m

výška:

1,96 m

1,96 m

2,24 m

motor:

Maybach HL 120 TRM

Maybach HL 120 TRM

Maybach HL 120 TRM

výkon motoru:

265 hp

265 hp

265 hp

max. rychlost:

40 km/h

38 km/h

38 km/h

zásoba PHM:

470 l

470 l

470 l

spotřeba - silnice:

220 l / 100 km

220 l / 100 km

220 l / 100 km

spotřeba - terén:

360 l / 100 km

360 l / 100 km

360 l / 100 km

pancéřování trupu:

 

 

 

- čelo:

80 mm

80 mm

80 mm

- boky:

30 mm

30 mm

30 mm

- záď:

20 mm

20 mm

20 mm

pancéřování nástavby:

 

 

 

- čelo:

80 mm

80 mm

80 mm

- boky:

40 mm

40 mm

40 mm

- záď:

20 mm

20 mm

20 mm

posádka:

4 muži

4 muži

4 muži

výzbroj:

kanon PaK 38 L/48 ráže 75 mm

1x kulomet MG 42 ráže 7,92 mm

kanon PaK 42 L/70 ráže 75 mm

1x kulomet MG 42 ráže 7,92 mm

kanon PaK 42 L/70 ráže 75 mm

1x kulomet MG 42 ráže 7,92 mm

 

Co ještě se můžete o tomto stroji dozvědět:

- některé charakteristiky kanonu v sekci VLASTNOSTI KANONŮ

 

DOPORUČUJEME:

Navštivte další znovu spuštěné Galerie!

Další aktualizace naleznete v sekci NOVINKY!

 

 

 
     

přejímání textů ze stránek Panzernet.net bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno; Ochrana soukromí; Copyright; Zdroje