TOPlist

 

 

Německé lehké tanky a polopásový transportér postupují Polskem v září 1939, zdroj: Bundesarchiv_Bild_146-1976-071-36, Wikimedia, Creative Commons, upraveno

! ! ! UPOZORNĚNÍ ! ! !

Tyto stránky nepodporují nacismus, rasismus, žádná hnutí, spolky či politické strany ani neglorifikují válku a zabíjení! Případné nacistické symboly jsou pouze součástí dobových fotografií!

Nevylučuji, že některé údaje uvedené na těchto stránkách (technické detaily, počty strojů apod.) nejsou stoprocentně v souladu se skutečností. Množství nepřesností jsem se snažil minimalizovat srovnáváním údajů z více různých zdrojů, ne vždy to však bylo možné. Děkuji za pochopení.

Ačkoliv stránky popisují více než tři sta dvacet různých strojů, neodvážil bych se tvrdit, že jsou kompletním přehledem všeho, co kdy během druhé světové války jezdilo po bojištích s trámovým křížem na pancíři.

Tyto stránky vznikly a dál vznikají od března 2002.

 

STRUKTURA STRÁNEK

Stránky Panzernet jsou podle obsahu rozděleny do několika základních sekcí.

Sekce PANZERNET obsahuje, kromě tohoto úvodu ke stránkám také přehled novinek, naši emailovou adresu, na kterou můžete psát své názory a připomínky a naše bannery, které můžete použít, pokud byste ze svých vlastních stránek chtěli na Panzernet odkazovat.

útočná děla Stug III a doprovodná technika v ruské vesnici, zdroj: Bundesarchiv_Bild_101I-140-1212-04A, Wikimedia, Creative Commons, upraveno

V sekci TANKY naleznete informace o jednotlivých typech tanků používaných německou armádou za druhé světové války. Každému ze sedmi základnímu typů německých tanků je věnována samostatná podsekce stejně jako dvěma tankům československých, které Německo převzalo do své výzbroje ve velkém množství. Úvod této sekce shrnuje fáze vývoje tanků od konce první světové války, v meziválečném období i v průběhu samotné druhé světové války. Další dvě podsekce poskytují stručné informace o tankových prototypech a o v boji ukořistěných nepřátelských tancích zařazených rovněž do služeb Wehrmachtu a Waffen SS.

Sekce STÍHAČE TANKŮ nabízí informace o základních typech stíhačů, neboli samohybných protitankových děl, sloužících v německé armádě. Obsahuje celkem dvanáct podsekcí - každou věnovanou jednomu typu. Úvod této kapitoly se potom snaží vysvětlit samotnou koncepci stíhačů tanků jako samostatného druhu zbraně a popisuje jejich vývoj. Poslední podsekce je věnována ostatním strojům spadajícím do této kategorie bojové techniky, které vznikly pouze jako prototypy či v omezeném množství přestavbou z jiných strojů.

Část SAMOHYBNÁ DĚLA poskytuje přehled hlavních typů samohybného dělostřelectva - tedy kombinace klasického vlečeného polního děla s tankovým podvozkem, který z této zbraně udělal mobilní podpůrný bojový prostředek vyhovující taktice bleskové války. Kromě úvodu má tato část 11 podsekcí, věnovaných jednotlivým typům samohybných děl. Po nich následuje podsekce věnovaná ostatním samohybkám - prototypům a různým přestavbám vzniklých pouze v omezeném množství.

Obrněný automobil SdKfz 234 známější jako Puma, zdroj: Flickr.com, Public domain, upraveno

Kapitola POLOPÁSY se věnuje obrněným polopásovým vozidlům, která plnila v německé armádě nejrůznější funkce, od pěchotních transportérů, přes muniční vozy až po nosiče pro samohybné kanony. Po krátkém úvodu následuje 9 podsekcí věnovaných každá jednomu typu a jeho případným verzím. Do této sekce jsou zařazeny i kapitoly o dvou typech samohybných raketometů, které rovněž stály na polopásových podvozcích. Poslední podsekce potom poskytuje základní přehled ostatních polopásů vzniknuvších pouze v prototypech nebo získaných jako válečná kořist.

Sekce OBRNĚNÉ AUTOMOBILY seznámí návštěvníky v samostatných podsekcích s celkem deseti kolovými obrněnými automobily, které sloužily během druhé světové války v německé armádě. Nechybí samozřejmě úvod a podsekce věnovaná prototypům a kořistním strojům.

Kapitola FLAKPANZERY je věnována zajímavému druhu obrněné techniky a sice protiletadlovým tankům. Po tradičním úvodu následuje celkem devět samostatných podsekcí, každá popisující jeden stroj tohoto druhu. Také zde naleznete podsekci věnovanou méně běžným nebo jen prototypovým strojům.

Část SPECIÁLNÍ TECHNIKA popisuje celkem dvanáct různých strojů speciálního určení. Obecně by se vozidla v této sekci dala rozdělit do kategorií odminovávací stroje, dálkově ovládané nosiče náloží, obojživelné stroje a ostatní nezařaditelné.

Samostatnou sekci si zasloužila také vozidla, která vznikla, nebo měla vzniknout v rámci programu ENTWICKLUNGSREIHE.

samohybné dělo Wespe, zdroj: Flickr.com se souhlasem publikujícího uživatele, upraveno

Relativně nedávno přibyla sekce nazvaná prostě TANKISTÉ, která sdružuje informace, týkající se vojáků tankového vojska. Dozvíte se zde jakým procházeli tito muži výcvikem, jaké uniformy nosili, jaká vyznámenání pro ně byla určena, ale můžete si také přečíst "životopisy" několika tankových es.

V naší GALERII, která byla nedávno znovu spuštěna, najdete aktuálně více než tři a půl tisíce autentických fotografií.

Sekce TANKOVÉ BITVY je věnována popisu několika důležitých bitev a tažení východní i západní fronty. Žádná z nich se sice nedá označit za čistě tankové střetnutí, ale tyto zbraně sehrály, spolu s dalšími druhy obrněné techniky, ve všech z nich klíčovou roli.

Čistě pro pobavení jsme do stránek začlenili také APRÍLOVOU SEKCI, ve které se můžete nechat (doufáme že příjemně) lehce mystifikovat.

Část nazvaná DOKUMENTY nabízí pohled na různé německé i spojenecké papírové dokumenty jako například manuály pro posádky tanků, informační brožury pro pěchotu o tom jak na bojišti správně spolupracovat s obrněnou technikou nebo naopak jak ji nejefektivněji ničit.

V sekci RŮZNÉ jsou soustředěny subkapitoly věnované méně významným oblastem, doplňujícím informacím, zajímavostem a detailům, které mají dotvořit celkový obsah stránek. Dozvíte se zde něco o jednotkách pancéřových granátníků, o značení německé obrněné techniky, o parametrech tankových kanonů, o používané munici nebo o uniformách tankistů. Rovněž zde naleznete odkazy na webové stránky s podobnou tématikou a můžete si stáhnout banner stránek Panzernet.

 

AUTOR

moje maličkost v útrobách stíhače tanků Hetzer, srpen 2020

Ať se vám stránky Panzernet líbí.

Autor                   

 

DOPORUČUJEME:

Přečtěte si nedávno aktualizovaný článek o tankovém manuálu Pantherfibel!

Další aktualizace naleznete v sekci NOVINKY!

 

 

 
     

přejímání textů ze stránek Panzernet.net bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno; Ochrana soukromí; Copyright; Zdroje