TOPlist

 

 

Ve vydání týdeníku americké armády z 21. ledna 1944 byly zveřejněny fotografie a výsledky výzkumu německé a japonské obrněné techniky, která Američanům padla do rukou. Na obálce se objevil snímek tanku Tiger patřícího k 1. rotě 504. praporu těžkých tanků, který spojenci ukořistili v Tunisu.

Autoři si v článku velmi stěžují na metrickou soustavu používanou v Evropě. Ta způsobovala bezesné noci americkým technikům zkoumajícím ukořistěné stroje a zejména potom mechanikům, kteří měli za úkol mnohdy silně poškozené stroje uvést znovu do funkčního stavu kvůli testování.

Celkově hodnotili američtí technici kvalitu německé obrněné techniky smíšeně. Zdůrazňovali vysokou kvalitu klíčových komponent jako byl motor, převodovka, kanon apod. Upozorňovali ovšem na evidentní šetření na jiných součástech jako například na kvalitě trupu polopásového transportéru SdKfz 251 apod.

Chtěl bych čtenáře upozornit, že překlad jednotlivých stran není v žádném případě doslovný, je to jen stručné shrnutí jejich obsahu.

Co by měl spojenecký voják vědět o německém polopásovém obrněném transportéru SdKfz 251, polopásovém tahači SdKfz 7 a některé další technice.

Tato strana se stručně věnuje lehkému tanku PzKpfw II. Dále se zde hovoří o běžné německé praxi přestaveb ukořistěné techniky pro vlastní potřebu. Jako příklad je uveden stíhač tanků Marder III a samohybné dělo na podvozku francouzského tahače Lorraine. Vložený sloupek potom stručně popisuje způsob startování běžný pro většinu německé, české a italské techniky.

Tanky PzKpfw III a PzKpfw IV. Hned na úvod autoři upozorňují čtenáře, že označovat nacistické tanky jako "Mark III" nebo "Mark IV" není správné neboť toto označení používají Britové. Přitom ale ani oni sami nejsou schopni použít v článku správnou zkratku a namísto PzKpfw uvádějí PzKW.

Tank Tiger. Američtí odborníci o něm hovoří s evidentním respektem doslova jako o "největším tanku nasazeném v současnosti do boje jakýmkoliv národem".

 

DOPORUČUJEME:

Přečtěte si nedávno aktualizovaný článek o tankovém manuálu Pantherfibel!

Další aktualizace naleznete v sekci NOVINKY!

 

 

 
     

přejímání textů ze stránek Panzernet.net bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno; Ochrana soukromí; Copyright; Zdroje