Autor Téma: Historický kalendář z druhé světové války podrobněji  (Přečteno 34160 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
12. září 1943 provedl Otto Skorzeny parašutistický výsadek, jehož cílem bylo osvobození Mussoliniho z horského hotelu na Gran Sassu. Celá akce byla provedena velmi rychle a bez výstřelu byla italská stráž, "věznící" Mussolinoho, odzbrojena. Poté byl Mussolini přepraven spolu se Skorzenym v malém letadle na území pod německou kontrolou. Zajímavostí je, že jediný příslušník SS byl Skorzeny, všichni ostatní, ať už z řad plánovačů, či výsadkářů spadali pod luftwaffe či wehrmacht.

Fotografie skupiny, která osvobodila Mussoliniho (uprostřed v černém obleku). Skorzeny se nachází po jeho pravici
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
13. září 1938 se po projevu Adolfa Hitlera rozpoutalo na území ČSR a to především v pohraničí mnoho incidentů. Mezi nejznámější patří ten z Habartova. Čtyři četníci se zde několik hodin bránili přesile z řad ordnérů. Nakonec se však četníci museli vzdát. Nicméně za pár hodin přijely posily a většina ordnérů přešla při přestřelce za hranice. Celkové ztráty na čs. straně byly 4 mrtví četníci a několik jich bylo zraněno.

vnitřek Habartovské stanice

Italská armáda čítající kolem 250 000 vojáků vpadla 13. září 1940 pod velením maršála Rudolfa Grazianiho z Lybie do Egypta. Útok byl směřován proti britským Západním pouštním silám vedenými generálem Richardem O'connorem. Italové celkem dobře postupovali, neboť britský protiútok nemohl být proveden. Britské jednotky totiž byly odvolány na Krétu a do Řecka. Nicméně britský protiútok byl zahájen už v prosinci téhož roku a až do příchodu německých jednotek byl korunován úspěchem.

Italský voják během tažení do Egypta

13.9.1942 se pokusili japonské síly v počtu asi 6000 mužů zaútočit a obklíčit americké jednotky v okolí Hendresonova letiště. Američané si však byli vědomi toho, že za sebou už mají jen letiště a tak se silnému útoku ubránili. Hřebenu, na kterém se bitva odehrála se říkalo "Krvavý hřeben", neboť se zde svedlo ještě mnoho, velmi krvavých, bitev.

Téhož dne roku 1943 zahájily jednotky Svobodných Francouzů operaci Vesuv. Jednalo se o vylodění na jihozápadě Korsiky v přístavu Ajaccio. Němeci přes Korsiku přesunovali své jednotky do Itálie a tak byla Korsika definitivně dobyta až počátkem října roku 1943.

Karel Hovůrka se narodil 13.9.1914. Na začátku války působil v Polsku pod velením Ludvíka Svobody. Dostal se do SSSR a odtud byl na konci srpna 1941 vyslán jako velitel výsadku čítajícího devět mužů do Protektorátu. Neplánovaně však byli vysazeni u Varšavy a jen šesti mužům se podařilo projít až do Přerova. Bohužel kvůli zradě jednoho z parašutistů se Hovůrka po přestřelce 1.října 1941 zastřelil.

Karel Hovůrka

Viceadmirál Lancelot Ernest Holland se narodil roku 1887. Na začátku druhé světové války působil ve Středomoří. V roce 1941 se stal velitelm uskupení HMS Hood a HMS Prince of Wales. Holland zemřel roku 1941 na palubě Hoodu když byla loď zasažena projektilem z německé lodi Bismarck.

Lancelot Holland
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
Ponorka U30 pod velením Kapitänleutnanta Fritze-Julia Lempa zajalaja 4 britské letce. Při plavbě na hladině byla totiž U30 zpozorována dvěma Blackburny Skua z HMS Ark Royal. Letadla svrhla protiponorkové pumy, ale jedna z nich se od hladiny odrazila a vybuchla nízko pod letadly. Střepiny proděravěly oba stroje tak, že musely nouzově přistát aniž by posádky ponorky zaznamenala nějaké poškození. Britští letci byli vzati na palubu ponorky a internováni v zajateckém táboře.

Blackburn Skua

14. září 1944 začal útok Rudé armády na Pobaltí ve složení leningradský, 1., 2. a 3. pobaltský a 3. běloruský front. Proti Sovětům čítajícím okolo 900 000 vojáků stálo přibližně 730 000 příslušníků Wehrmachtu a Waffen-SS. Prvotní útok byl směřován na Rigu a tím mělo dojít k rozdělení německé armády. Poté následovala operace na Tallinn a Klaipedu. Sověti útočili ve směrem na Prusko. Riga byla sice sovětskými jednotkami obklíčena ale Němci ji velice bránili. Stejně tomu bylo i u Klaipedy, kde se Němci snažili evakuovat po moři do Německa. Útok na Estonsko byl zakončen 26. září a poté provedli sovětští parašutisté výsadek na Západoestonské souostroví. Klajpedu dobyla Rudá armáda 22. října přičemž konec ofenzívy byl 24. října a v Pobaltí zůstalo uvězněno asi 200 000 německých vojáků v oblasti Kuronska. Ty kapitulovaly až v květnu 1945.

Dělostřelci Rudé armády v bitvě o Pobaltí

Erich Höpner, německý generálplukovník, se narodil 14.9.1886. Během první světové války a po ní působil u nižších štábů. Během tažení do Polska a do Francie velel motorizovanému sboru. Při operaci Barbarossa velel 4. tankové skupině, spadající pod skupinu armád Sever. I přes určité problémy dosáhla jeho vojska Ladožského jezera. Ke konci roku 1941 byla skupina přesunuta k bojům o Moskvu. Zde také začal později Höpner provádět ústup svých vojsk. Nicméně v lednu 1942 byl zbaven velení, propuštěn, byly mu odebrány vyznamenání a mnoho dalšího. Po atentátu na Hitlera byl zatčen a v srpnu 1944 popraven.

Erich Höpner

Andrej Andrejevič Vlasov se narodil roku 1901. Do rudé armády vstoupil už v roce 1919. Před druhou světovou válkou působil v Číně. Po napadení SSSR se velmi vyznamenal v bojích u Lvova, Kyjeva a Moskvy. Při pokusu o odražení obležení Leningradu se dostal do sevření a později byl Němci zajat a spolu s ním 32 000 vojáků. V zajetí se rozhodl s Němci spolupracovat. Když začaly vznikat první ruské dobrovolnické jednotky, byl Vlasov jmenován jejich velitelem. Tato armáda se pojmenovala ROA-Ruská osvobozenecká armáda, jinak též známá jako Vlasovci. Před začátkem Pražského povstání se ROA nacházela blízko Prahy, ale Vlasov se zprvu odmítal připojit k případnému povstání. Odmítl německou nabídku na odlet do Španělska. Poté co ROA Pražskému povstání přece jen pomohla, odjela směrem na západ do amerického zajetí. Tam byl Vlasovovi umožněn útěk, ale ten odmítl. Za pár dní tak byl předán Sovětům a ti jej odsoudili za vlastizradu a v srpnu 1946 popravili.

Andrej Vlasov
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
15. září 1940 je znám jako Den Bitvy o Británii. Tento dne se dvě německé letecké uskupení (celkem přes 500 letadel) pokusily proniknout nad Londýn a shodit na něj bomby, v čemž jim však bylo díky letounům RAF částečně zabráněno. Ztráty po tomto dni činily 56 zničených strojů luftwaffe a 28 strojů RAF.

O dva roky později, 15. září 1942 byla letadlová loď USS Wasp torpédována třemi torpédy z japonské ponorky I-19. Poté co velitel Captain Forrest E. Sherman, zjistil, že posádka nemá šanci požáry uhasit, vydal rozkaz k opuštění lodi. Poté se asi 1900 mužů spustilo do záchranných člunů a následně bylo zachráněno doprovodnými torpédoborci. USS Landsdown pak USS Wasp "dorazil". USS Wasp byla známá třeba přepravou Spitfirů na Maltu na jaře roku 1942.

USS Wasp

15.9.1944 byl opět proveden britský nálet na německou bitevní loď Tirpitz. Tentokrát úkol zničit Tirpitz připadl Lancasterům, které byly vyzbrojeny bombami Tallboy. Loď dostala jeden přímý zásah a několik bomb dopadlo vedle. Nicméně poškození byla tak velká, že Tirpitz musel odplout na nové místo, kde by se i přes silné poškození nepotopil pod hladinu. Opravy byly kalkulovány na 9 měsíců nepřetržité práce a tak byla loď dočasně vyřazena z provozu.

Alexej Innokenťjevič Antonov se narodil 15. září 1896. Mezi válkami zastával funkce u štábů frontů. Na konci válečného roku 1942 si ho však  Vasilevskij vybral do generálního štábu. Díky jeho povaze záhy patřil mezi špičku velení. Podílel se na plánech snad všech ofenziv SSSR. Stal se zástupcem Vasilevského a protože byl Vasilevskij často na frontě, vedl Antonov de facto celý generální štáb. Jako jediný štábní generál získal Řád vítězství. Zúčastnil se mimo jiné i Jaltské konference. Po válce opět působil ve vysokých štábech. Zemřel roku 1962.

Alexej Antonov
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
Teruo Akijama se narodil 16. září 1891. Jeho důstojnická kariéra začala nejdříve na bitevních lodích a později na torpédoborcích a ponorkách jako torpédový důstojník. Poté velel starším lodím až byl v prosinci 1937 povýšen na námořního kapitána. Do roku 1942 byl velitel různých jednotek až byl v listopadu 1942 povýšen na kontraadmirála. V Rabaulu si zvolil jako vlajkovou loď torpédoborec Niizuki. V červenci 1943 Akijama zahynul na palubě Niizuki, když torpédoborec kryl vylodění v bitvě v zálivu Kula. Posmrtně byl Akijama povýšen na viceadmirála.

Karl Dönitz se narodil 16.9 téhož roku. Za druhé světové války byl německý velkoadmirál, tvůrce ponorkového loďstva (tvz. Vlčích smeček) a po Hitlerově smrti krátce i Říšský prezident. V Norimberském procesu byl odsouzen na 10 let. Rozsudek byl velmi kritizován spojeneckými námořními důstojníky, neboť tvrdili, že Dönitz praktikoval to co spojenci sami. Za zajímavost stojí, že za celou dobu Třetí říše nevstoupil do NSADP. Zemřel v prosinci 1980 a pohřben byl bez vojenských poct.

Karl Dönitz

Jack Churchill se narodil 16. září 1906. Za druhé světové války dostal přezdívku "Šílený Jack". Ve Francii roku 1940 zastřelil německého poddůstojníka šípem, což je jediný potvrzený případ za 2. světové války, kdy britský voják takto zabil nepřítele. Po evakuaci do Británie se přihlásil ke commandos. Zúčastnil se vylodění v Salernu kdy hrál na dudy a vyzbrojen lukem, mečem. Roku 1944 velel commandos a partyzánům při útoku na ostrov Brač. Byl však zraněn a zajat. Byl umístěn do Sachsenhausenu odkud utekl a dopaden byl až u Rostocku. Ke konci války byl přesunut do Tyrolska, kde byli zajatci propuštěni a Churchill se vydal pěšky do Verony, kde se setkal s americkými vojáky. Po válce působil v Austrálii jako armádní instruktor a zemřel v roce 1996.

Jack Churchill s jednou z jeho oblíbených zbraní
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
17. září 1939 byla potopena britská letadlová loď HMS Courageous. Loď byla na protiponorkové hlídce v Severním moři potopena německou ponorkou U 39. Kapitán lodi W. T. Mackaig-Jonese zemřel spolu s 518 námořníky.

HMS Courageous

Téhož roku také Sovětský svaz napadl Polsko. K útoku se přidal podle dohody Ribbentrop-Molotov. Po porážce Polska tak SSSR připadla výrazná část polského území.

O rok později roku 1940 Hitler odložil invazi do Británie, operaci Seelöwe, na neurčito. Důvodů k tomuto kroku bylo hned několik, zejména to byla neúspěšná letecká bitva s RAF, špatné počasí apod. Nicméně i přesto, že invazní flotila byla rozptýlena, tak probíhaly stále přípravy na možné vylodění.

Roku 1944 přistáli letci 1. čs. stíhacího pluku v SSSR na letišti Zolná u Zvolena. Letiště ovládali povstalci, kterým pluk přiletěl na pomoc, což se jim podařilo, neboť na určitý čas ovládli vzdušný prostor nad územím SNP. Letci se tak stali první větší čs. jednotkou, která se vrátila do vlasti. Po poražení povstání se část jednotky připojila k partyzánskému způsobu boje a část odletěla zpět do SSSR.

Lavočkin 1. čs. stíhacího pluku

Dne 17. září 1944 byla zahájena operace Market-Garden naplánovaná Bernardem Montgomerym. Výsadkáři americké 82., 101. a britské 1. parašutistické divize a později i polské 1. parašutistické brigády měli obsadit mosty ve městech Eindhoven, Nijmegen a Arnhem. Tudy pak měly projet tanky britského XXX. sboru generála Horrockse. První zádrhel se objevil už u Eindhovenu, kde se musel postavit pontonový most. Další oříšek byl Nijmegen a pro britské výsadkáře fakt, že místo seskoku bylo daleko od arnhemského mostu. K němu se dostala pouze jedna jednotka, která však byla obklíčena a později se vzdala. Zbytek Britů byl pak evakuován přes Rýn ke spojeneckým jednotkám. Porážka byla zapříčiněna kvůli ignorování zpráv o přítomnosti silných německých jednotek faktu, že celá operace probíhala pouze na jedné silnici. Kolem 18 000 spojenců zde přišlo o život.

přistání výsadkářů na holandském území
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
18. září 1939 se z hamburského vysílače poprvé ozval nacistický propagandistický program Germany Calling. Program byl určen lidem v Británii a později i v USA. Hlasatel, kterým byl nejčastěji britský nacista William Joyce, dostal u Britů přezdívku Lord Haw-Haw a stal se tak terčem britských vtipů.

William Joyce alias Lord Haw-Haw

O dva roky později 18. září 1941 dezertoval se stíhačkou Hurricane z Usworthu Augustin Přeučil. Přeučil byl zverbován Gestapem už dříve a z Protektorátu emigroval do Británie. Po dezerci přistál u obce Ortho, poblíž Bastogne v Belgii. Místní rodina se mu snažila pomoci, ale on odmítl stíhačku zničit. Rodinu nakonec Gestapu udal a dva členové byli popraveni.

Augustin Přeučil

Německá 90. lehká divize, která byla umístěna na Sardinii po africkém tažení, se 18. září 1943 ze Sardinie stáhla. Důvodem byl rychlý spojenecký postup přes Italské území.
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
19. září roku 1944 je v Moskvě podepsáno příměří mezi Finskem a SSSR. Toto příměří ukončilo tzv. Pokračovací válku ("nástupce" Zimní války). Podle příměří musí Finsko odstoupit oblasti Karélie, Salla a Petsama. Sovětský svaz také získá ostrovy ve Finském zálivu a stanovuje válečné reparace na 300 milionů dolarů.
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
20. září 1943 proběhla vzpoura asi 300 britských vojáků. Jednalo se o vojáky z jednotek bojujících v Africe. Po zotavení v nemocnici se měli vrátit do Anglie ke svým jednotkám, ale byli převeleni. Tak po vylodění si vojáci sedli na pláž a odmítali se hlásit u nových jednotek. Část z nich nakonec polevila, ale asi 200 mužů stále "protestovalo". Tři vůdcové vzpoury byli později odsouzeni k trestu smrti a zbytek k delšímu vězení, nicméně všechny rozsudky byly po čase zmírněny.
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
21. září 1944 se setkali jugoslávský vůdce partyzánů Tito a Josef Stalin. Výsledkem jednání bylo uzavření smlouvy o dočasném vstupu sovětských vojsk na jugoslávské území.

Po týden trvajících tvrdých bojích se podařilo 21.9.1944 britské Osmé armádě dobýt italské město Rimini. Město bylo v plánu ofenzivy proti Gustavově linii, která předělovala Itálii a bránila tak spojencům v postupu na Řím.

Zničený tank Sherman před troskami města Rimini
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
Ráno 22.září 1943 explodovaly v norském fjordu pod trupem Tirpitzu nálože ze dvou britských miniponorek. Tirpitz se sice nepotopil, nicméně rozsáhlé opravy si vyžádaly půl roku. Jeden německý námořník byl zabit a 40 jich bylo zraněno. Britské ztráty se rovnaly šesti miniponorkám (4 zničené, 1 ztracená a 1 se vzdala), devíti mrtvým a šesti zajatým mužům.

miniponorka třídy X

Wilhelm Keitel se narodil 22. září 1882. Už ke konci první světové války působil u generálního štábu. Před druhou světovou válkou pracoval na ministerstvu obrany a později se stal velitelem OKW (Oberkommando der Wehrmacht). Během války se Keitel zdržoval útoku na Francii a Sovětský svaz. Po atentátu na Hitlera v červenci 1944 obdržel Odznak za zranění z 20. července, 1944 v černém, kromě toho byl držitel mnoha jiných německých vysokých vyznamenání. Po válce byl souzen v Norimberku a odsouzen k trestu smrti za zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Rozsudek byl vykonán v říjnu 1946.

Wilhelm Keitel
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
23. září 1938 proběhla úplná mobilizace do čs. armády. O mobilizaci, která byla přijata většinou kladně, se občané dozvěděli prostřednictvím plakátů a rozhlasu. Protože většina obyvatel nebyla proti, proběhla mobilizace vcelku rychle a za 24 hodin se u útvarů nahlásilo 3/4 záložníků. Celkem bylo k dipozici okolo 1 250 000 mužů, 350 tanků, 5 000 děl a 950 letadel.

Mobilizační vyhláška

Roku 1943 vyhlásil Mussolini Italskou socialistickou republiku, jinak zvanou též republika Saló. Saló proto, že i když oficiálně byl hlavním městem Řím, všechno se odehrávalo ve městě Saló. Území republiky bylo značně okleštěno, z jihu postupovali spojenci a Německo zabralo Istrii, Triest a Tyrolsko. Oficiální hlavou byl Mussolini, nicméně stát byl zcela v německých rukách. 25. dubna 1945 pak republika padla a o pár dní později byl Mussolini popraven.
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
24. září 1940 napadla jednotka stíhacích bombardérů Luftwaffe leteckou továrnu Supermarine v Itchenu. Výrobní ztráty skoro žádné nebyly ovšem jedna puma zasáhla protiletecký kryt a zemřelo 41 lidí a 63 jich bylo zraněno. Po dalším náletu o dva dny později se musel provoz již zastavit.

Továrna Supermarine

O dva roky později roku 1942 byl po neshodách s Hitlerem odvolán z funkce náčelníka OKH (Oberkommando des Heeres) Generaloberst Franz Halder a na jeho místo jmenován též Generaloberst Kurt Zeitzler.

Rudolf Viest se narodil 24.9.1980. Těsně před druhou světovou válkou byl účastník na československo-maďarských jednáních o menšinách. Po vzniku Slovenského štátu sice patřil do slovenské armády, avšak zároveň patřil k protifašistům. 29. března 1939 tak emigroval do Francie a později do Británie. V srpnu 1944 odletěl z Londýna do SSSR a odtud do Banské Bystrice, kde se stal velitelem  1. československé armády na Slovensku, čili velitelem povstání. Poté co vydal rozkaz k partyzánské válce byl po nějaké době spolu s Jánem Goliánem zajat německou jednotkou. Byl převeze do Bratislavy a poté do Berlína. V Berlíně byl odsouzen k trestu smrti, ovšem kde a kdy byl popraven se neví. Za zmínku stojí, že jako jediný Slovák měl v první ČSR hodnost generála.

Rudolf Viest

Richard Ira Bong se narodil v roce 1920. Jednalo se o nejúspěšnějšího amerického pilota za druhé světové války. V této válce sestřelil 40 japonských letounů. Roku 1944 byl oceněn vyznamenáním Medailí cti. Jeho nejvyšší dosažená hodnost byla major. Zemřel těsně před koncem druhé světové války v roce 1945, kdy vyskočil z nízko letícího letadla a jeho padák se nestihl otevřít.

Richard Ira Bong
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
25. září 1940 se jednotky Svobodných Francouzů pod velením Charlese de Gaulla pokusily obsadit přístav Dakar. Po dvou dnech bojů mezi vichystickou a britskou flotilou kdy byly těžce poškozeny dva britské křižníky a potopeno několik menších francouzských lodí se Spojenci stáhli.

25.9.1944 přistáli na letišti ovládaném slovenskými povstalci příslušníci 2. čs. paradesantní brigády. Jednotka byla tvořena většinou Slováky. Vojáci svou výzbrojí i výcvikem patřily k nejlepším z celého povstání a tak byli nasazováni na nejvážnějších úsecích fronty.Kvůli malému množství dopravních prostředků a nepřízni počasí se přeprava brigády prodloužila až do poloviny října. To byl jeden z důvodů, proč brigáda nepředstavovala takovou sílu, aby mohla zvrátit situaci na bojišti.

příslušníci 2. čs. paradesantní brigády

Ten samý rok i den rozhodl Adolf Hitler, aby byli do zbraně povoláni všichni muži německé národnosti ve věku od 16 do 60 let. Jednotky, které vytvořili, se pak nazývaly Volkssturm, česky známo jako domobrana.

příslušník Volkssturmu

Ladislav Kobsinek se narodil 25. září 1903. U čs. armády dosáhl hodnosti poručíka, nicméně kvůli jeho fašistickým názorům byl propuštěn. Nejvíce je znám jako vůdce neúspěšného fašistického puče v Brně 21. až 22. ledna 1933. Tento puč je nazýván jako Židenický. Už když bylo jasné, že puč bude neúspěšný, vydal se Kobsinek přes Vídeň do Jugoslávie a poté do Rumunska. Z Rumunska byl ale navrácen zpět do ČSR. Po soudních procesech byl odsouzen na 12 let. Roku 1939 byl propuštěn, vstoupil do organizace Vlajka a v roce 1944 získal německé občanství. Po válce byl odsouzen 12 let za kolaboraci a po uplynutí trestu odsunut do SRN. Zemřel roku 1988.

Ladislav Kobsinek

Nobutake Kondó byl narozen 25.9.1886. Během druhé světové války velel japonské flotile během invaze na Malajský poloostrov, Filipíny a Nizozemské východní Indie. V bitvě u Midway velel Okupačnímu svazu. Jeho síly hrály velkou roli u Guadalcanalu. Zde se účastnily bitvy u východních Šalamounů, bitvy u ostrovů Santa Cruz a druhé bitvy u Guadalcanalu. V říjnu roku 1942 byl Kondó jmenován zástupcem velitele Spojeného loďstva. Zemřel po válce roku 1953.

Admirál Nobutake Kondó
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann

simamasa

 • Wehrmacht
  Hauptfeldwebel - podporučík
 • Příspěvků: 217
 • Meine Damen und Herren...
26. září 1939 svrhl Ju-88 bombu na britskou letadlovou loď Ark Royal. Pozdější průzkumné letouny Luftwaffe zjistili nepřítomnost Ark Royal ve skupině lodí a navíc nalezly olejovou skvrnu. Následující den tak Němci vydali prohlášení o potopení letadlové lodi. Nicméně Ark Royal potopena nebyla a nebyla ani zasažena.

Ark Royal

Ten den roku 1943 podniklo 14 příslušníků australského commandos "útok" na Singapurský přístav. Operace dostala krycí název Jaywick. Australanům, kteří se vydávali za rybáře, se v přístavu podařilo potopit celkem 7 japonských lodí. Po několika dnech se celá skupina vrátil bezpečně zpět do Austrálie.

někteří členové operace Jaywick

26.9.1944 oznámil italský ministr zahraničních věcí hrabě Sforza čs. vyslanci v Římě Vaňkovi, že italská vláda vydala prohlášení, ve kterém považuje mnichovskou dohodu a vídeňskou arbitráž za neplatné.

Kristián X. se narodil 26. září 1870. Jeho panování je spjato s oběma světovými válkami. V té první rozhodl o neutralitě o přijetí nové ústavy, podle které mimo jiné mohly volit i ženy. Roku 1939 souhlasil s paktem o neútočení mezi Dánskem a Německem, nicméně když 9.dubna 1940 začala německá invaze, bylo Kristiánovi oznámeno ultimátum. Král rozhodl nemobilizovat a společně s vládou přijal podmínky okupace za podmínky, že veškeré vnitřní záležitosti budou řešit Dánové. Během války panovala mezi králem a obyvateli vzájemná podpora. Kristián X. zemřel roku 1947.

Kristián X.

Jürgen Stroop se narodil roku 1895. Je znám především jako krutý příslušník SS, kdy působil především na východní frontě při protipartyzánských akcích. Po začátku Varšavského povstání byl velitel sil na jeho potlačení. Osobně prý zmáčkl spoušť detonátoru a tím vyhodil synagogu v ghettu. Poté byl převel do Řecka, kde řídil deportace židů do koncentračních táborů. Ke konci války byl převelen do severozápadního Německa, kde byl zajat spojenci. Při spojeneckém soudu byl odsouzen k trestu smrti ale následně byl vydán do Polska, kde byl roku 1952 popraven.

Jürgen Stroop ve Varšavském ghettu
"Myšlenky nemohou přežít, jestliže za ně člověk nemůže bojovat."-Thomas Mann