Autor Téma: Tajný spolek Konev  (Přečteno 1996 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

pan.sup

  • k.k. Landwehr
  • Oberstleutnant
  • Příspěvků: 1505
  • Za 1 rok aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 9. listopadu 2007 Za 2 roky aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 19. prosince 2008
Tajný spolek Konev
« kdy: Listopad 09, 2011, 12:17:14 »
Tajný spolek Konev

Tajný spolek českých námořníků, aneb česká mafie Pulja (Pula)
Založeno r. 1911 pod Monte Sallino
Centrála: kavárna Rauch
Výkvět činnosti: bramborové divadlo

Pohlaváři konve:
doživotní čestný pohlavár František Srbek
pohlavár Tvrdý Lebec (Gold)
správce Konve Zlámaná Ruka (Stříž)
zapisovatel a ilustrátor Kvintpor (Drejnar)
zapisovatel a ilustrátor Hádě (Pokorný)

Plebejci:
Astronom (Pokora)
Příčné Dřevo (Matuška)
Hydroplán (Gregor)
Potápník (Látal)
Dlouhá Noha (Sommer)
Výměnkář (Sukufa)
A dále již jen žabaři

Zakládající listina:

Desatero přikázání potápěcího slepení Konev

1.   Každý správně pokřtěný stoupenec (plebejec) potápěcího slepení Konev, když složil přísahu zvednutím pravého palce levé nohy, má přísně dbáti, aby vlajka na špagátě, sloužící ke skokům, nikdy neuschla. Zpozoruje-li plebejec, že vlajka uschla, je jeho povinností skokem nebo jinak vlajku navlažit. Nestane-li se tak a zpozoruje-li to bystré oko pohlavára stále bdícího, jest viník, dlící v nejbližší vzdálenosti od vlajky, nejstaršími členy Konve vržen do moře.
2.   Každému stoupenci Konve jest přičtena svatá povinnost, býti co možná nejvíce a stejnoměrně opálen. Loupá-li se některý, jest povinnost ostatních, aby mu kůži v době co možná nejkratší stáhli z těla a ušetřili tak vzácný čas, určený v Konvi ke skokům, plování a jiným pošetilostem. Opomenutím tohoto jest každý vydán v šanc přísnému pohledu pohlavár a popaden-li při činu, budiž vržen do moře. Praskne-li někomu nos od opalování, jest to velikou ctí a těší se zvláštní pozornosti konvistů.
3.   Každý konvista musí být plavcem, zásadní podmínka přijetí do Konve, družstva plebejců. Osmělování musí se díti skokem. Nestane-li se tak, jest povinností ostatních plebejců, viníka nechati náležitě oschnouti a pak s očitým opovržením, co vyvrhela Konve, nehledíce na břicho ni záda, vrhnout do moře.
4.   Kázeň jest hlavní zásadou Konve. Skočí-li pohlavár do moře, mají ostatní bez rozmyšlení jak bezhlavé ovce skákati za ním, nečekajíce na rozkaz. Na toho, kdo se při skoku zraní neb napaden je nepřátelskými ježky, budiž pohlíženo se zvláštní úctou a přenecháno mu budiž zvláštní místo k vyhřívání.
5.   Při skákání do moře dbáti jest pořádku. Elegance, správného rozpažení a přimknutí malíků u nohou. Nohy budiž napnuté a při dopadu do moře docílen budiž co nejmenší ponor. Skok na nohy jest potupou Konve, na provinilce pohlíženo budiž jako na lotra po levici a veden budiž k nápravě pravicí.
6.   Navštíví-li cizinec Konev, jest povinností každého upozornit jej na nepřátelské úmysly ježků. Budiž proveden všemi rajony Konve, dopřáno nahlédnouti mu do salónu řas, zasedací síně, Karlových Varů, návštěva sopek, oas atd. Linkšíbři konají službu Ciceronů.
7.   Každý plebejec, nevyjímaje pohlavára, jest povinen zvykati si pod vodou a odstraňovati všelijaké překážky, kameny, trávu aj. Přílišné zdržování pod hladinou, hulákání a zpívání se zakazuje a tresce.
8.   Ohřívati se jest povinností jednoho každého na nejtvrdších a nejostřejších místech. Vyhledává-li plebejec nějakou plochu rovnější neb dá-li sobě něco pod sebe, budiž mu to třeba násilím i samotným pohlavárem odstraněno a viník vržen do moře.
9.   Svatou povinností všech plebejců je Konev řádně navštěvovati. Nedostaví-li se kdo, za pokání má doma strčit nohy do kropící konve s vodou a na zřeteli míti posvátný pozdrav Konve: Ra-ra!
10.   Hry, kopaná, wolleyball, řecko-římský zápas přípustny jsou jen pod vodou a za souhlasu všech členů Konve. Zívati pod vodou, vyhledání osamělých míst pod vodou na dně mořském s určitými úmysly jest zakázáno. Konev to trestá.

V Pulji 4 června 1911
Pohlavár Konve
Zdroj: MAREK, Jindřich, Žraloci císaře pána, Svět křídel, 2001