Autor Téma: Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)  (Přečteno 25809 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Peter

 • Čestný moderator
 • Příspěvků: 1943
 • Za zásluhy o rozvoj fóra. Uděleno: 23. prosince 2007 Za 1 rok aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 9. července 2007 Za zásluhy o rozvoj fóra. Za 2 roky aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 16. července 2008
Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)
« kdy: Leden 14, 2007, 02:28:01 pm »
Tanky Tiger nebyly zařazovány do stavu jednotlivých tankových divizí, jak tomu bylo u ostatních německých tanků, ale byly z nich vytvářeny zcela samostatné jednotky, prapory těžkých tanků, uváděné zkratkou sPzAbt (sPzAbt = schwere Panzer abteilung). Organizační struktura těchto jednotek se v průběhu let měnila.

Podle původních vojenských tabulek ze srpna 1942 měl být každý prapor (Abteilung) tvořen dvěma rotami (Kompanie) z nichž každá disponovala čtyřmi četami (Zug). V každé četě byly dva tanky Tiger a dva podpůrné tanky PzKpfw III Ausf. N. Velitelství každé roty mělo mimo to k dispozici jeden tank Tiger a dva tanky PzKpfw III rovněž verze Ausf. N. V jedné rotě bylo tedy celkem devět Tigerů a deset Panzer III. Celý prapor měl navíc ještě svoji spojovací četu tvořenou dvěma tanky Tiger velitelské verze a jedním Panzer III Ausf. L. Počet tanků Tiger, včetně velitelských verzí, u jednoho tabulkového praporu tedy činil dvacet strojů.

Od března 1943 se ale oficiální struktura změnila. Prapor byl nově tvořen třemi rotami a každá rota třemi četami. Četa byla i nadále tvořena dvěma Tigery a dvěma PzKpfw III Ausf. N. Velení každé roty mělo nově namísto původního jednoho Tigeru a dvou Panzer III nyní dva Tigery. Změnila se rovněž výzbroj spojovací čety praporu. Původní Panzer III Ausf. L v ní byl nahrazen standardním tankem Tiger. Tabulkový prapor těžkých tanků tedy nyní čítal celkem 27 tanků Tiger, včetně velitelských verzí.

Podle posledních tabulek platných pro roky 1944 a 1945 měla mít každá četa všechny čtyři své tanky typu Tiger. Celkový počet Tigerů v rotě tak vzrostl na 14 a v celém praporu na 45 strojů.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 501

Velitelé :

Major Lueder ?.2.1942 - ?.5.1942

?

Major Löwe ?.9.1943 - 23.12.1943

Oberstleutnant von Legat ?.1.1944 - ?.8.1944

Major Saemisch ?.8.1944 - 13.1.1945

Znak :


Vytvořena již v únoru 1942. V listopadu 1942 byly její části postupně poslány do Tuniska. 1. Kompanie se vylodila v Tunisku 23. listopadu, 2. Kompanie se účastnila obsazení Vychistické Francie a do Tuniska dorazila později. Do konce roku 1942 byla na Africké pouze pevnině cca 20 tanků Tiger I a 25 PzKpfw III Ausf N. Jednotka se vzdala v květnu 1943 společně se zbytky vojsk Osy.

V létě 1943 byla obnovena, na přelomu listopadu a prosince přesunuta na východní frontu do oblasti Vitebska. Při Sovětské letní ofenzívě utrpěla těžké ztráty a byla začátkem července 1944 stažena na přezbrojení na tanky Tiger II. Od srpna 1944 je jednotka přidělena ke skupině armád Severní Ukrajina. 21. listopadu 1944 je přejmenována na Schwere Panzer Abteilung 424, a k 11. únoru 1945 přestavěna na Schwere Panzerjäger Abteilung 512, která byla vyzbrojena stíhači tanků Jadgtiger.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 502

Velitelé :

Hauptmann Arthur Wollschläger : ?.11.1942 - ?.2.1943

Major Richter : ?.2.1943 - ?.7.1943

Hauptmann Erich Schmidt : ?.7.1943 - ?.8.1943

Hauptmann Lange : ?.8.1943 - ?.10.1943

Major Willi Jähde : ?.10.1943 - ?.3.1944

Major Schwaner : ?.4.1944 - ?.8.1944

Hauptmann von Foerster : ?.8.1944 - ?.1.1945

Znaky :

1942


1943 - 1945


Vznikla v pravděpodobně únoru (jiné zdroje uvádí květen nebo srpen) 1942. 1. Kompanie dostala své první Tigery 19.srpna a ihned byly 29.srpna nasazeny na frontu v prostoru Mga (jihovýhodně od Leningradu).   Jednotka ztratila svého prvního Tigera (jednalo se o první ztrátu Tigera vůbec) 21. září. Od svého vzniku až do prosince 1942 měl prapor pouze 1. Kompanii. V prosinci 1942 vstoupila do boje 2. Kompanie vyzbrojená devíti Tigry a deseti PzKpfw.III Ausf.N. 3. Kompanie byla zformována až na jaře 1943. V podstatě po celou dobu své existence operovala na severním úseku východní fronty. 5. ledna 1945 byl prapor přejmenován na Schwere Panzer Abteilung 502. Příslušníkem tohoto praporu bylo i známé tankové eso Otto Carius.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 503

Velitelé :

Oberstleutnant Post : ?.5.1942 - ?.1.1943

Oberstleutnant Hoheisel : ?.1.1943 - ?.5.1943 

Hauptmann Clemens Graf von Kageneck : ?.5.1943 - ?.2.1944

Hauptmann Rolf Fromme : ?.2.1944 - ?.12.1944

Hauptmann Nordewin von Diest-Koerber : ?.12.1944 - ?.1.1945

Znak :


Vytvořen v květnu 1942, původně určen pro Africké bojiště, v lednu 1943, ale poslán na na jižní úsek východní fronty. Plného stavu dosáhl prapor až v dubnu 1943. Účastnil se Kurské ofenzívy, během níž ztratil pouze čtyři Tigery. Z části praporu byl vytvořen Panzer Regiment "Bake". Poté se účastnil bojů u Čerkass. V dubnu 1944 prapor stažen na doplnění na Západní frontu. První Kompanie dostala tanky Tiger II, ostatní si ponechali Tigery I. V červenci 1944 byla 3. Kompanie kompletně zničena během přesunu v oblasti Normandie. K 9. září obdržely všechny Kompanie tanky Tiger II. V říjnu 1944 prapor přesunut do Maďarska k obraně Budapešti. 21.12.1944 prapor přejmenován na Schwere Panzer Abteilung Feldherrnhalle a začleněn do PzGren. Div. Feldherrnhalle. Příslušníky praporu byla tanková esa jako Kurt Knispel, Freiherr von Rosen nebo Walter Scherf.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 504

Velitelé :

Major August Seidensticker : ?.2.1943 - ?.5.1943

Hauptmann Kühn : ?.11.1943 - ?.9.1944

Major Nill ?.9.1944 - ?.5.1945

Znak :


Vytvořena v lednu 1943, po celou dobu existence bojoval na jižním bojišti. 1. Kompanie byla koncem začátkem března poslána do Tuniska ve složení 20 Tigerů a 25 PzKpfw III, kde taky v květnu 1943 kapitulovala. 2. Kompanie zůstala na Sicílii a v rámci divize Hermann Goring bojovala proti vylodění. Během těchto bojů ztratila 17 Tigerů. Poté prapor stažen na doplnění při kterém byla vytvořena i 3. Kompanie. Do Itálie se prapor vrátil v květnu 1944 a bojoval proti vylodění u Anzia. Poté se účastnil ústupových bojů na Italské frontě až do konce války. Posledních 19 Tigerů byly zničeny mezi 15.4 - 18.4. 1945 v oblasti kolem Argenta. V květnu 1945 měl být prapor přezbrojen na tanky Tiger II, ale k tomu již nedošlo.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 505

Velitelé :

Major Bernhard Sauvant : ?.2.1943 - ?.8.1943

Hauptmann von Karlowitz : ?.8.1943 - ?.9.1943

Hauptmann Werner Freiherr von Beschwitz : ?.9.1943 - ?.11.1944

Major Senfft von Pilsach : ?.11.1944 - ?.4.1945

Znak :

1943 - 1944


1944 - 1945


Prapor vznikl na přelomu ledna a února 1943. Přidělen byl ke skupině armád Střed. Účástnil se Kurské ofenzívy, v rámci 9. armády, do níž nasadil všech svých 31 Tigerů, ztráty činily pouhé čtyři tanky. Poté bojoval v Smolenské oblasti a na jiných místech bojů skupiny armád Střed. Během letní ofenzívy Rudé armády v roce 1944 byl prapor těžce zasažen a v červenci 1944 stažen na přezbrojení na Tigery II. Po přezbrojení byl prapor nasazen na severním úseku fronty hlavně u Nareva. Poté ustupoval až do Výchdoního Pruska kde byl v dubnu 1945 zničen. Bojoval převážně s 24. a 25. tankovou divizí.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 506

Velitelé :

Major Gerhard Willing : ?.7.1943 - ?.10.1943

Major Lange : ?.11.1943 - ?.1.1945

Hauptmann Heiligenstadt : ?.1.1945 - ?.2.1945

Hauptmann von Römer : ?.2.1945 - ?.4.1945

Znak :
Prapor zformován v červenci 1943, své Tigery I dostal až během srpna. Do konce roku 1943 bojoval na Dněpru a u Krivého Rogu, poté v roce 1944 na různých místech středního a jižního úseku Východní fronty. V srpnu 1944 stažen na přezbrojení na tanky Tiger II. Následně bojoval na západní frontě, bojoval proti operaci Market Garden u Arnhemu, v bitvě v Ardenách (jednalo se o jediný armádní prapor Tigerů II, který se této operace účastnil). V roce 1945 bojoval u Aachenu a v dubnu 1945 kapituloval v obklíčené Ruhrské kapse.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 507

Velitelé :

Major Erich Schmidt : ?.9.1943 - ?.8.1944

Hauptmann Fritz Schöck : ?.8.1944 - 8.5.1945

Znak :


Aktivován 23. září 1943. Zpočátku držen jako záloha v Německu, na přelomu let 1943-44 poslán na východní frontu. V březnu 1944 bojoval u Vitebska, v dubnu u Tarnopolu a poté u Nareva. V lednu 1945 přezbrojen na Tigery II a krátce nasazen na západní frontě. Ke konci války přesunut do Čech, kde kapituloval u Milovic.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 508

Velitelé :

Major Hudel : ?.1.1944 - ?.5.1944

Hauptmann Stelter : ?.8.1944 - ?.2.1945

Znak :


Zformován v srpnu 1943. Poslán do Itálie kde byl nasazen u Anzia a Nettuna. Utrpěl těžké ztráty palbou lodních děl. Účastnil se ústupových bojů až do podzimu 1944 a následně byl na přelomu ledna a února 1945 zrušen.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 509

Velitelé :

Hauptmann Hannibal von Lüttichau : ?.8.1943 - ?.11.1943

Major Gierka (?.11.1943 - ?.2.1944

Hauptmann Radtke : ?.2.1944 - ?.3.1944

Hauptmann Hans-Jürgen Burmester : ?.3.1944 - ?.2.1945

Hauptmann Dr.König : ?.2.1945 - ?.5.1945

Znak :


Aktivován 9. září 1943 a ihned poslán na východ. 3. Kompanie dočasně přidělena k 2.tankové divize SS. Koncem roku 1943 a v první polovině roku 1944 se účastnil bojů u Kirovgradu, Krivého Rogu, Shitmiru a u Kyjeva. V září 1944 přezbrojen na Tigery II a následně poslán do Maďarska. Postupně ustupoval do Rakouska kde v květnu 1945 u Linzu kapituloval Americkým vojskům.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 510

Velitelé :

?

Znak :


Prapor zformován v červenci 1944. Bojoval na různých místech východního Pruska. Jedna Kompanie byla podřízena 14. tankové divizi a bojovala sní v obklíčené Kuronské kapse kde koncem války kapitulovala. Zbylé dvě Kompanie zastihl konec války v Německu kde byly přezbrojovány na tanky Tiger II.

------------------------------------------------------------------------------------

Schwere Panzer Abteilung 511

Velitelé :

Hauptmann von Foerster : ?.1.1945 - 8.5.1945

Znak :
Převzat od Schwere Panzer Abteilung 502

Vytvořen přejmenováním z sPzAbt. 502 v lednu 1945 a ihned odvolen na přezbrojení tanky Tiger II. Přezbrojení nebylo nikdo dokončeno. Části jednotky se účastnily bojů v oblasti Kassel kde také kapitulovala.

------------------------------------------------------------------------------------

Existovalo ještě několik dalších jednotek :

Schwere Panzer Abteilung Feldherrnhalle : vytvořena z sPzAbt 503 a zničena při obraně Budapešti.

Schwere Panzer Abteilung (Funklenk) 301 : Bojoval zhruba od podzimu 1944 do konce války na západní frontě.

Schwere Panzer Abteilung (Funklenk) 316 : Testovací a výcvikový prapor, sloučen s v létě 1944 Panzer Lehr Division.

13.Kompanie/Panzer Regiment Großdeutschland : http://panzerforum.ic.cz/php/viewtopic.php?t=428

III.Abteilung/Panzer Regiment Großdeutschland : http://panzerforum.ic.cz/php/viewtopic.php?t=428

Schwere Panzer Kompanie Hummel : základem se staly jednotky uniknuvší z kapsy u Falaise v srpnu 1944. Ač původně byla jednotka vytvořena ad hoc, existovala až do konce války. Bojovala na západní frontě.

Panzer Abteilung Kummersdorf : Vytvořena 25. února a bojovala v rámci tankové divize Muncheberg až do konce války.

Tigergruppe Meyer : Vytvořena ad hoc z Tigerů, které byly k dispozici v Itálii v červenci 1943. Bojovala proti vylodění u Anzia a na různých místech Itálie než byla v březnu začleněna pod sPzAbt.508.

Existovaly i prapory SS, ale ty popíšu v jiném topicu.


Bojové výsledky armádních praporů :* počty zničené nepřátelské obrněné techniky (kills) je nutno brát s určitou rezervou, jedná se o ověřená čísla, ne všechna vítězství však šla ověřit, proto skutečná čísla budou ještě poněkud vyšší.
"Es gibt keine verzweifelten Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen. "

rase

 • Francouzská cizinecká legie
 • Lieutenant-colonel
 • Příspěvků: 2848
 • Za zásluhy o rozvoj fóra. Uděleno: 9. listopadu 2007 Za 1 rok aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 23. prosince 2007 Za 2 roky aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 8. prosince 2008
Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)
« Odpověď #1 kdy: Leden 14, 2007, 03:09:45 pm »
Osobne sou mi oblibenci Schwere Panzer Abteilung 505 tady je par jejich bokorysů http://www.foto-album.cz/show.photo?Id=173065&Action=Max http://www.foto-album.cz/show.photo?Id=173066&Action=Max mrknite na ten kanon ,jako kopi toho ritiře.
Citace
U Kursku nasadil všech svých 31 Tigerů, ztráty činily pouhé čtyři tanky
To si delas *****  :twisted: . Ty znaky tigru sou pekne
"Prasata! Chcete snad žít věčně?!" Fridrich Veliký, král pruský, v bitvě u Leuthenu, 1757

Peter

 • Čestný moderator
 • Příspěvků: 1943
 • Za zásluhy o rozvoj fóra. Uděleno: 23. prosince 2007 Za 1 rok aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 9. července 2007 Za zásluhy o rozvoj fóra. Za 2 roky aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 16. července 2008
Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)
« Odpověď #2 kdy: Leden 14, 2007, 03:21:35 pm »
Tiger od sPzAbt.505
"Es gibt keine verzweifelten Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen. "

rase

 • Francouzská cizinecká legie
 • Lieutenant-colonel
 • Příspěvků: 2848
 • Za zásluhy o rozvoj fóra. Uděleno: 9. listopadu 2007 Za 1 rok aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 23. prosince 2007 Za 2 roky aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 8. prosince 2008
Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)
« Odpověď #3 kdy: Leden 14, 2007, 04:06:47 pm »
Model Tigeru II 1/35  od 505                          

Mrkni ony byly i Stug Abteilung http://klub.chip.pl/krzemek/godla2.htm pak se koukni na te strance na galerii , je tam snad všechno co Němci použivali  :shock:   :)
"Prasata! Chcete snad žít věčně?!" Fridrich Veliký, král pruský, v bitvě u Leuthenu, 1757

marty

 • Wehrmacht
  Oberstleutenant - podplukovník
 • Příspěvků: 661
  • http://www.obrnenci.estranky.cz
Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)
« Odpověď #4 kdy: Leden 14, 2007, 04:46:31 pm »
1. gratuluju k článku, Peter, dobrá práce, jako dycky :wink:

2. ten model je fakt matláckej  :D , bojim se, že snad i v 1:35  :roll:

3. Jinak dplním drobnůstku: Schwere Panzer Abteilung 501  a  Schwere Panzer Abteilung 504 byly celou dobu nasazení v Tunisu doprovázeny tanky Pz III Ausf. N (první verze s 7,5 cm za účelem podkaliberních střel, jinak to bylo plivátko), říkalo se jim Tiger's bodyguard - osobní strážci Tigerů.

Protože, se v té době tanky Tiger teprve zkoušely, bylo naplnění roty trochu jiné. Skládala se podle nového uspořádání z 3 čet, ale každá měla 5 tanků (3 Tigery a 2 Pz III N) jedna četa měla ke konci března 1943 3 Pu III N a 2 Tigery. Ve velitelské četě se v Africe neobjevovaly Pz III L, ty nebyly začleněny do praporu. Schwere Panzer Abteilung 501 si na svoje konto jen v severní Africe připsal 170 spojeneckých tanků (spíš asi obrněných vozidel).
,,Včera jsem se slavnostně vyčural do Mosely'' generál George Patton, hlášení pro ministerstvo války, prosinec 1944

Kageneck

 • Administrátor
 • Příspěvků: 2615
 • Za zásluhy o rozvoj fóra. Uděleno: 23. prosince 2007 Za 1 rok aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 15. června 2007 Za zásluhy o rozvoj fóra. Za 2 roky aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 22. června 2008 Za 3 roky aktivní činnosti na fóru.  Uděleno. 22. června 2009
Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)
« Odpověď #5 kdy: Leden 14, 2007, 04:53:40 pm »
Citace
Schwere Panzer Abteilung 503

Velitelé :

Oberstleutnant Post : ?.5.1942 - ?.1.1943

Oberstleutnant Hoheisel : ?.1.1943 - ?.5.1943

Hauptmann Clemens Graf von Kageneck : ?.5.1943 - ?.2.1944

Hauptmann Rolf Fromme : ?.2.1944 - ?.12.1944

Hauptmann Nordewin von Diest-Koerber : ?.12.1944 - ?.1.1945

Vsimli jste si hosi? 8)
Do ted jsem o tomhle brachovi nemel tusenivon Kageneck
„Afrika, der Krieg ohne Hass“ Erwin Rommel

Peter

 • Čestný moderator
 • Příspěvků: 1943
 • Za zásluhy o rozvoj fóra. Uděleno: 23. prosince 2007 Za 1 rok aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 9. července 2007 Za zásluhy o rozvoj fóra. Za 2 roky aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 16. července 2008
Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)
« Odpověď #6 kdy: Leden 14, 2007, 04:53:57 pm »
Citace: rase
                   
Mrkni ony byly i Stug Abteilung http://klub.chip.pl/krzemek/godla2.htm pak se koukni na te strance na galerii , je tam snad všechno co Němci použivali  :shock:   :)

J díky, tuhle stránku jsem vůbec nenašel když jsem sháněl podklady, použil jsem některé znaky a vložil je do úvodního článku.

Ony existovaly i jiné prapory. Např. jak píšeš ty Sturmgeschütz Abteilung, další byly např. Sturmartillerie Abteilung, Schwere Panzerjager Abteilung ad.

to marty : díky za pochvalu a za doplnění
"Es gibt keine verzweifelten Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen. "

Nord von Holtburg

 • Wehrmacht
  Schütze - vojín
 • Příspěvků: 4
Re: Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)
« Odpověď #7 kdy: Květen 16, 2012, 09:36:46 am »
Zajímavá kniha k 503. praporu těžkých tanků, je od kolektivu německých autorů Dr. Lochmanna, von Rossena a Rubella - The Combat history of German Tiger Tank Battalion 503 in WW II.

náhled např.: http://kurt-knispel.webnode.cz/tankovy-prapor-503/

O knize od D. Krále - 501 schwere Panzer Abteilung-  zde již psal Herr Kageneck.

pavelpe

 • Wehrmacht
  Schütze - vojín
 • Příspěvků: 4
Re: Schwere Panzer Abteilung (Prapory těžkých tanků Tiger)
« Odpověď #8 kdy: Červen 21, 2014, 11:04:02 pm »
Jen snad doplnění - 15 zbývajících tanků schwere Panzer-Abteilung 508 bylo 4.února 1945 převeleno k schwere Panzer-Abteilung 504 a muži sPzAb 508 už do konce války bojovali jako pěší jednotka.