Autor Téma: Oscar Schindler  (Přečteno 14972 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

stuka

 • Luftwaffe
 • Hauptmann - kapitán
 • Příspěvků: 513
Oscar Schindler
« kdy: Červenec 14, 2010, 08:07:27 »
Oskar Schindler /1908-1974/
narodil  se v Rakousku-Uhersku ve Svitavách v  rodině, která finančně utrpěla v hospodářské krizi. Schindler po německé invazi do Polska, odjel do Krakowa, kde v rámci arizace získal jako nucený správce malou židovskou továrnu na smaltované nádobí. Zaměstnal zde polské dělníky a později Židy z krakovského ghetta. S jejich umístněním mu pomáhal bývalý účetní židovského původu Isaac Stern. Schindler dotoval továrnu  s pomocí židovských investorů z ghetta. V březnu 1943 došlo k likvidaci krakovského ghetta a jeho obyvatelé byly přesunuti do koncentračního tábora v Plaszowě. Schindler, aby dělníci docházely do práce včas,  přesunul je do svého tábora. Když továrna byla zrušena, byl sestaven seznam asi 700 mužů a 300 žen, kteří byly přesunuti do nově postaveného tábora – součást koncentračního tábora Gross-Rosen. Dělníci docházeli do Schindlerovy továrny v Brněnci, kde vyráběli protileteckou munici až do konce války. Po válce Schindler chvíli pobýval ve Švýcarsku,  Německu, v letech 1948-58 žil v Argentině a potom žil střídavě v Izraeli a Německu. Zemřel  v  Hildesheimu v Německu a pochován je na katolickém hřbitově v Izraeli na hoře Sion. Za svého života po válce dostal několik ocenění, v r. 1961 byl v Jeruzalémě prohlášen za Spravedlivého mezi národy, ve Svitavách bylo na jeho počest založeno muzeum a odhalen památník. Tolik stručný životopis.

Schindlerův osud by zůstal okrajovou záležitostí, kdyby v r. 1992 o něm nenatočil film „Schindlerův seznam“ režisér židovského původu Steven  Spielberg na základě knižní předlohy  z r. 1982 australského spisovatele Thomase Keneallyho. Válečné drama od světově proslulého režiséra s vynikajícím hereckým obsazením prezentováno jako natočené podle skutečné události uchvátilo snad všechny diváky a obrátilo pozornost na hrdinství německého podnikatele.
Oskar Schindler /ve filmu ztvárněn charizmatickým Liamem Neesonem/ přijíždí v r. 1939 do Krakova a rozjíždí obchodní aktivity. Stýká se s nacistickými pohlaváry, uplácí je, baví se s nimi, získává cenné známosti. S pomocí bohatých Židů z krakovského ghetta může začít výrobu v malé továrně na smaltované zboží. Schindler je zobrazen jako povrchní, ziskuchtivý, promiskuitní, alkoholu a dobrého  jídla holdující člověk.  Časem ovšem změní svůj názor a poměry v ghettu a následný odsun Židů do vyhlazovacích koncentračních táborů ho nenechají chladným. Spolu se svým židovským účetním /ve filmu ho zahrál Ben Kingsley/ se snaží ulehčit život Židům, zachránit je před deportací poskytnutím možnosti pracovat ve své továrně a vytváří legendární seznam těch, které zachránil a kteří jsou mu po válce vděčny. Film je dějově rozsáhlý a obohacený o osudy mnoha postav. Nechci se zde o filmu obšírně rozpisovat, protože ho každý  určitě viděl a když ne, tak je free na internetu.

Ralph Fiennes jako Amon Goeth.
Mně osobně se film velmi líbil, /kromě patetického konce/a nedávno jsem se na něj znovu podívala. To mně pohnulo k tomu, abych pátrala na internetu po více informací, sice opožděně, ale zdá se, že jsem nic zásadného nezmeškala. Naopak. Uplynutí dlouhého času od glorifikace Schindlera bylo jen k prospěchu  a k získaní snad objektivnějšího názoru na Schindlerův životní příběh, než poskytl film a knižní předloha. Co lze teda doplnit?
Oskar Schindler byl ve společnosti okouzlující muž, sukničkář, alkoholik a lstivý pragmatik chtivý peněz a zisku. Pokud zacítil možnost nějaké výhody, neváhal, přizpůsobil se okolnostem a chytil příležitost za pačesy. Vykonával činnost ve prospěch německé  zpravodajské služby. V srpnu 1938 se před soudem v Brně  doznal k trestnému činu ze zrady vůči státu a byl odsouzen na 2 roky odnětí svobody. V říjnu 1938 Německo obsadilo Sudety a političtí vězni byli propuštěni. Schindler byl 10.2.1939  zaregistrován v NSDAP a dále si plnil povinnosti pro Abwehr.  Byl vyslán do Ostravy. Německé vrchní velení potřebovalo na invazi do Polska záminku. Jako akt agrese Poláků měl být fingován útok na německou rozhlasovou stanici v Gleiwitz, v Horním Slezsku při polských hranicích. Schindler údajně dodal potřebné vybavení – lepenkové krabice, uniformy, zbraně, průkazy totožnosti, dokonce i polské cigarety. Tato domněnka však nebyla nikdy potvrzena ani vyvrácena. Protistátní činnost vykonával ve formě např. organizoval pašování zbraní, získával informace vojenského charakteru atd. Pro německou zpravodajskou službu působil Schindler i v Polsku, kam se přesunul, když Hitler Polsko obsadil. Proto byl po válce stíhán československou i polskou tajnou službou.
V Krakově  mu  zajišťoval spolupráci s místní židovskou podnikatelskou sférou  Schindlerův budoucí účetní  Isaac Stern. Prostřednictvím kapitálu  půjčených od těchto lidí Schindler v konkurzu koupil po zkrachovalém předchozím židovském majiteli  továrnu na smaltované nádobí, kterou nazval „Deutsche Emailwaren Fabrik“ známá jako Emaila. Ze začátku zaměstnal polské dělníky, ale později je nahrazoval židovskou pracovní silou. Schindler je zde zaměstnal jako lacinou spolehlivou pracovní sílu, která tím pádem získala lepší postavení a ochranu jako ostatní nepracující Židé. Právě tato ochrana, kterou zaměstnání ve výrobě  pro německou armádu poskytovala, umožňovala dostat se k velkému zisku. Židé  rádi zaplatili za umístnění v továrně. Samozřejmě, že zde nemohli být jen ti, co se chtěli schovat, ale i ti, co museli tvrdě pracovat. Koncem roku 1941 byl Schindler zatčen SS pro obchodování se zbožím na černém trhu. Z důvodu svého spojení s SS a Abwehrem byl  rychle propuštěn. V březnu 1943 bylo krakovské ghetto zlikvidováno a Židé byly deportováni do koncentračního tábora v Plaszowě, kterého velitelem se stal Amon Goeth /ve filmu nezapomenutelně ztvárněn Ralphem Fiennesem/. Schindlerův výdělek by tímto skončil, kdyby nezaložil pro své dělníky vlastní tábor v blízkosti továrny v Zablocie,  se souhlasem finančně kompenzovaného Goetha. V r. 1944 továrna byla uzavřena a tábor zlikvidován, dělníci měli být přesunuti také do koncentračního tábora v Plaszowě.  Avšak Schindler vybudoval pro své dělníky tábor – součást koncentračního tábora v Gross-Rosen a v Brněnci získal povolení k obnovení kdysi zaniklého podniku na výrobu protiletecké munice. Do nového tábora se stěhovali nejen stroje a pracovní síla, ale i nakradený a našmelený majetek Goetha a Schindlera. Náhodou byl jeden z vagónu otevřen a Goeth i Schindler byly zatčeni gestapem. Tím se zdržel transport žen z Osvětimi určených na práci do Brněnce, než byl Schindler  propuštěn.

Skutečný Amon Goeth.
Schindlerův seznam židovských dělníků z Plaszowa zařazených do vnějšího pracovního komanda v továrně v Brněnci, byl příležitostí jak uniknout nejistému osudu v kmenovém táboře nebo jisté smrti. Byly do něj zapsány ženy, které v Krakově pracovaly v konfekční dílně vídeňské firmy Julia Madritsche. Seznam mužů sestavil OD-mann /příslušník židovské pořádkové policie/Marcel  Goldberg, který do něj za ohromné úplatky zapsal mnoho Židů, ale také bývalé kolegy z krakovské sionistické organizace, rabína a zámožné zkorumpované kolegy z policie za asistence důstojníka SS, který měl přepravu Židů na starost. Goldberg byl později obviněn z přijímaní úplatků a protekce, po válce si změnil jméno a žil na neznámém místě. Část prominentních Židů na seznam navrhl i Goeth např. svého sluhu, písaře, táborového lékaře, kápa atd.  Schindler také uvedl ve svém zájmu několik jmen a na seznam se dostali i ti vězni, kteří plnili úlohu laciné pracovní síly nebo byly připsány z dobré vůle a snahy o jejich záchranu.  Schindlerovi aktivity ve prospěch Židů mohli být v souladu s politikou záchrany některých nacistů a získání alibi po prohrané válce.

Schindler po válce připomínal, kolik toho  pro Židy udělal a snažil se získat odškodnění za válečné ztráty. Odjel do Švýcarska, možná pro uložené peníze nebo si je tam chtěl uložit, potom odjel do Německa a v létech 1948-1958 žil v Argentině, jako mnozí nacističtí váleční zločinci. Neúspěšně se zde pokusil podnikat, přičemž dostával dotace od zachráněných Židů a pravděpodobně se čile stýkal s ostatními nacisty. Potom střídavě žil v Izraeli a Německu, pokusil se podnikat, avšak zkrachoval. Hodně pil a prosil Židy, které zachránil, aby ho dotovali. V Německu dostal malou penzi a zde i zemřel, pochován je ale v Izraeli na hoře Sion.

Shrňme si z výše uvedeného textu jaká je tedy pravda o Schindlerově osudu a hrdinství a kdo po ní pátral a z jakých pramenů jsem čerpala? Článků o Schindlerovi je spousta. Při bližším zkoumání však zjistíme, že většina uvádí  stejné všeobecně známé informace, někdy se v určitých bodech rozcházejí anebo jsou nepřesné, jindy protimluvné.
Samotným kamenem úrazu je předloha k filmu od Thomase Keneallyho prezentována jako literatura faktu, přičemž Keneally ve své knize opisuje nepřesně nejen historické pozadí doby, ale neobtěžoval se při psaní ani použít podrobnější  mapu. Zkresleně podává německo-české vztahy a nepřesně píše o Schindlerově dětství a mládí. Historička Jitka Gruntová ve své knize z r. 2002 „Oscar Schindler – Legendy a fakta“ uvádí podrobnosti a výsledky svého mnohaletého pátrání. Keneally např. třicátá léta minulého století přeskočí, pravděpodobně z důvodu, že Schindler se  jeví se zápisy v trestním rejstříku jako podvodník. Schindler vstoupil do sudetoněmecké strany v r. 1935. V r. 1938 Schindler při zatčení přiznal, že pracuje pro Abwehr, protože potřeboval peníze. Byl ve vazbě až do října 1938, kdy v důsledku Mnichovské dohody, byl propuštěn a vyhoštěn na sudetské území. Potom vstoupil do nacistické strany. Keneally prezentuje Schindlera jako muže, který tvrdě pracuje, aby zachránil rodinný podnik a je apolitický. Ve skutečnosti rodinný podnik neexistuje a Schindler je nacista a dlouhodobý vyzvědač pro Německo.

V Ostravě plně působí jako agent Abwehru u pobočky, která svou činnost soustředila na okupaci zbytku Československa a příprav  útoku na Polsko. V Krakově se objevil 6.září 1939 jako agent německé tajné služby a role průmyslníka mu možná sloužila jako kamufláž. Keneally uvádí, že Schindler byl jen nominální člen Abwehru, což nemá doloženo. Dva měsíce po svém příjezdu se Schindler stal majitelem továrny na výrobu smaltovaného nádobí. Získal kontakty na Židy v Krakově, předchozí majitele a manažery, kteří mu pomohli spustit výrobu a získat lacinou pracovní sílu. Issac Stern, viceprezident Židovské agentury a člen sionistického ústředního výboru možná pomohl Schindlerovi navázat styky i s jinými zahraničními židovskými organizacemi, které se zaměřovali na pašování Židů do Palestiny, jejich záchranou anebo jako předmětem obchodu. Židovské kontakty s Abwehrem nejsou anebo nemohou být ještě zcela objasněny. Dokonce i SS dosahovala zisky takovým způsobem, že např. emigrace 28 nizozemských Židů přinesla 1.290 000 švýcarských franků do pokladny SS. 
Keneally uvádí, že seznam lidí, kteří se měli odstěhovat do Brněnce, sestavil Schindler spolu se Sternem. Americký historik David M. Crowe ve své biografii o Schindlerovi z r. 2004 popírá existenci takového seznamu. Seznam napsal OD-mann Marcel  Goldberg z výše uvedených důvodů a dále jsou zde zapsány ženy z konfekční dílně Julia Madritsche. Sám Schindler navrhl 50-60 jmen, zbytek  možná přidal Goeth a také byl seznam  doplněn těmi, co tvořili pracovní sílu. V r. 1999 se našel v Hildesheimu seznam – údajně Schindlerův seznam. Gruntová podle data vyhotovení seznamu určila, že se jedná pravděpodobne jenom o soupis vězňů pracujících v Brněnci.
Keneally píše, že vězni byli dychtiví odjet do Schindlerova táboru. Na tom není nic zvláštního. Vzhledem na poměry v ostatních táborech a likvidace Židů, byla šance na přežití v pracovním táboře větší. Také zájem podnikatele o blaho vlastní pracovní síly, jako zdroj jeho příjmů, je pochopitelná. Dále Keneally uvádí příběhy o Schindlerově nezištné pomoci a dobrém zacházení s vězni, některé z nich Gruntová vyvrací a také naznačuje, že Schindler ve své udavačské kariéře pokračoval i v Argentině a dopomohl Mosadu chytit Eichmanna.
I silné scény z filmu Stevena Spielberga patří do říše pohádek, jak uvádí David M. Crowe. Např. Goethovo střílení z balkonu do tábora na vězně. Z balkonu Goethova domu není tábor vidět. Dále zastřelení chlapce do zad, po marném Schindlerově působení na Goetha, aby v odpuštění viděl projev moci. Chlapec ve skutečnosti přežil válku. Ani zamilovaný vztah Goetha ke služce Helen není reální.

Ve světle těchto informací se nám Schindler  začíná jevit jako  ne zcela schopný obchodník, spíš zdařilý podvodník, který se neštítí ničeho, aby se bezpracně dostal k penězům. Skvěle ovšem využívá každé příležitosti ke zbohatnutí. Po válce se obhajuje, že zachránil životy lidí, kteří měli ve skutečnosti hodně omezený výběr: buď u něho budou vykonávat otrockou práci anebo pravděpodobně zemřou. Dále se obhajuje, že se k nim choval slušně a pomáhal, ovšem ve stínu hrozby, co s ním bude po skončení války a za slušné peníze. K podpoře jeho legendy přispěly nejen Židé, kteří pro něho těžce pracovali a byly vděčni, že nezemřeli, ale i ti, kteří  neměli za války úplně čistý štít, požívali určité výhody, sami  potřebovali  zakrýt nebo zamlžit skutečnost o své činnosti a v jeho továrně se schovali.
Je zcela nepochybné, že glorifikace Schindlera je značně přehnaná, i když objektivně připustíme, že srdce zatvrzelé neměl  a byl schopen jednat i soucitně. Dopomohl k záchraně životů ale stejným způsobem jako mnoho jiných podnikatelů té doby. Proč tedy taková sláva a pozornost? Když se podíváme na věc pragmaticky, tak se nabízí vysvětlení, že  po prvé - legenda o hrdinství Schindlera vydělala spoustu peněz. Např. 23. března 2010 se objevila na prodej jedna kopie /údajného/ Schindlerova seznamu ze čtyř zachovalých kopií za 2,2 milióny dolarů. Za druhé – vzhledem k citlivé otázce holocaustu a vůbec k jednání a působení Židů ve  světě,  se legenda o hodném nacistovi a vděčných zachráněných může kdekomu hodit a dobře zapadat do jiných společenských a politických sfér. 
Zdroje:
http://www.muzeum.svitavy.cz/stale-exp/oskar-schindler/biografie/44-1/
http://www.quadrant.org.au/magazine/issue/2010/6/myth-reality-and-oskar-schindler
http://www.kcprymarov.estranky.cz/clanky/druha-svetova-valka_-protektorat/kontroverzni-rodak_-glorifikace-schindlera-je-propagaci-nacismu
http://www.kcprymarov.estranky.cz/clanky/aktualne_-nazory_-rozhovory/historicka-jitka-gruntova_-valecny-zlocinec-oskar-schindler-se-narodil-pred-100-lety
http://www.csfd.cz/film/8653-schindleruv-seznam/
http://zahranicni.ihned.cz/c1-41620770-cena-za-usetrene-zivoty-schindleruv-seznam-je-na-prodej-za-miliony-dolaru
http://www.radio.cz/cz/clanek/102906
http://www.blisty.cz/2008/4/29/art40349.html
http://www.fpp.co.uk/Auschwitz/Schindler/index.html
http://www.obroda.sk/clanok/16637/VojnovOS-zloUninec,-ale-aj-SpravodlivOS-medzi-nOTrodmi/
http://www.gruntova.cz/oskar-schindler
„Do ticha krajiny ležící pod hlubokým sněhem, často i do burácení sněhové bouře, začala vlčice mluvit svou řečí – začala výt."                         
                                                            E. Vacková

Sláma

 • RAF
 • Group Captain
 • Příspěvků: 1015
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #1 kdy: Červenec 14, 2010, 11:00:36 »
Výborně děvče!!! Po dlouhé době velice kvalitní článek!! Budu tě nominovat do druhého ročníku soutěže (pozn, pro Alligatora).
    Líbí se mně tvá část zdtojů. Ještě jediné - myslíš, že se dá najít i kniha s uceleným názorem autora na uvedenou historickou událost? On film totiž vše možná posunil věci trošičku jinam. Nicméně některé zdroje si prostuduji důkladně, a to nejenomo tématu  Schindlera.
Stránku Rýmařova znám a pokládám ji za velice kvalitní, možná by se to dalo říci i britských listech, tedy blistech.
Ponechme stranou, zda s názory na www stránkách souhlasím nebo ne. To bych musel založit další topic, kde bychom již polemizovali o trochu něčem jiném.
Ještě jednou . Bravo!
Sláma

stuka

 • Luftwaffe
 • Hauptmann - kapitán
 • Příspěvků: 513
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #2 kdy: Červenec 15, 2010, 10:06:51 »
Knížku napsal Davi M. Crowe a Jitka Gruntová, ale její knížku jsem v našem obchodě neviděla a jeho nebyla asi přeložena. Jiné knihy, které by se uceleně zaobírali danou problematikou, myslím nejsou - nenašla jsem je. Samotnou mě překvapilo, že se někdo pustil do této témy a konečně začal objektivně zkoumat rúzné prameny. Zdá se, že několik lidí naštvalo hlavně to, že Keneally nejdřív prezentoval svou knihu jako beletrii a potom ji označil jako literaturu faktu.
Múj osobní názor na danou problematiku je jasný: Schindler nebyl žádnej anděl. Možná nebyl zlý jako každý alkoholik a zábavychtivý člověk - takoví lidé nejsou krutí a častokrát se dá s nimi dobře vyjít, ale o chod továrny se asi moc nestaral, na to měl své lidi a peníze byly pro něho hlavní. Takže ten humbuk okolo jeho hrdinství vypadá sice pěkně ve filmu, ale stavět mu památník a aby celý svět plakal spolu s pár potomky těch Židú, které zachránil, tak to snad je trochu moc.
Díky Slámo za uznání. Článek mi dal zabrat, ale pracovala jsem na něm ráda, samotnou mě zajímalo vše o Schindlerovi a širších okolnostech těch událostí.
Jen teď hledám tému na další článek, protože jsem zjistila, že mě to ohromně baví.
„Do ticha krajiny ležící pod hlubokým sněhem, často i do burácení sněhové bouře, začala vlčice mluvit svou řečí – začala výt."                         
                                                            E. Vacková

fryk

 • Wehrmacht
  Unteroffizier - četař
 • Příspěvků: 91
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #3 kdy: Červenec 15, 2010, 02:06:54 »
Pěkný článek,tak film vycházel hlavně z výpovědí zachráněných židů - a je jasné,že ti o něm budou mluvit jen pekně a budou vyzdvihovat jen jeho zásluhy a taky oni do všeho nevidí.
Díky za pěkný článek
„le brave des braves“

venco

 • ČSR
 • Podporučík
 • Příspěvků: 207
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #4 kdy: Červenec 15, 2010, 07:51:19 »
Kto zachráni jeden život.......zachráni celý svet

fryk

 • Wehrmacht
  Unteroffizier - četař
 • Příspěvků: 91
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #5 kdy: Červenec 15, 2010, 11:39:20 »
Kto zachráni jeden život.......zachráni celý svet
Něco podobného je i v Koránu - Když zachráníš jednoho člověka,to je jako zachránit celé lidstvo./nějak tak to bude/
Jak říkám,výpověď zachráněných je vždy jiná.
Prostě pro mnne neni hrdina,hrdina je pro mne pan Winton..
„le brave des braves“

Ojtmaster

 • Wehrmacht
  Schütze - vojín
 • Příspěvků: 1
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #6 kdy: Říjen 05, 2011, 06:46:56 »
Velmi dobré, chválím.

zelezny kriz

 • Wehrmacht
  Oberstleutenant - podplukovník
 • Příspěvků: 1443
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #7 kdy: Říjen 05, 2011, 01:46:10 »
Mám za to, že když židé mu dali ocenění, měli k tomu důvod a my moc nemáme právo do toho kecat..Jen oni ví, jak to bylo, nejsou hlupáci a proto ho neustále i po válce podporovali...A přesto umřel zapomenut a v bídě..I parchant může ze své chamtivosti vykonat dobrý skutek... ;)

stuka

 • Luftwaffe
 • Hauptmann - kapitán
 • Příspěvků: 513
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #8 kdy: Březen 29, 2014, 04:16:53 »
Tady je reportáž k místu, kde byla továrna Schindlera (obec Brněnec). Je v hrozném stavu a myslím, že momentálně je na prodej.
http://digiarena.e15.cz/oskar-schindler-od-filmu-k-realite-reportaz
„Do ticha krajiny ležící pod hlubokým sněhem, často i do burácení sněhové bouře, začala vlčice mluvit svou řečí – začala výt."                         
                                                            E. Vacková

QVAK

 • ČSR
 • Rotmistr
 • Příspěvků: 143
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #9 kdy: Březen 29, 2014, 09:08:03 »
Díky za velmi zajímavý článek o životě člověka jež nežil jako světec a přesto se stal svatým...

P.S. Jsem nevěřící ale jinak to nedokážu říci.

Tony eM

 • Administrátor
 • Příspěvků: 1739
 • Kvalitními příspěvky podporuj forum Panzernet!
 • Za 1 rok aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 30. června 2009
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #10 kdy: Březen 30, 2014, 07:11:25 »
Tady je reportáž k místu, kde byla továrna Schindlera (obec Brněnec). Je v hrozném stavu a myslím, že momentálně je na prodej.
http://digiarena.e15.cz/oskar-schindler-od-filmu-k-realite-reportaz
Zajímavé, díky za odkaz. Myslel jsem, že továrna jako taková už vůbec neexistuje.
Nebojuj s nikým, kdo neví nic o vztahu rytíře a meče!

oterea

 • Wehrmacht
  Schütze - vojín
 • Příspěvků: 7
Re: Oscar Schindler
« Odpověď #11 kdy: Červenec 04, 2014, 02:34:23 »
je docela škoda, že ta továrna je v tak zlém stavu. mohly to trochu méně zničit.