Autor Téma: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940  (Přečteno 21177 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

pospec

 • Francouzská cizinecká legie
 • Lieutenant-colonel
 • Příspěvků: 2048
 • Se Sovětským svazem, padla bída na zem...
  • Pospec-blog
Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
Cesta ke Katyni
Píše se 23.srpna 1939. Aniž by to svět tušil, odehrává se poslední mírový týden. V tento den se uskutečňuje schůze, později známá jako Pakt Ribbentrop-Molotov, jež stvrdí sovětsko-německé spojenectví, smlouvu o hospodářské pomoci a sféry vlivu v Evropě. V rámci této dohody si tyto dvě země rozdělují i Polsko na dvě poloviny-pod německou a sovětskou okupační správou.
Německo napadá Polsko již týden po uzavření této dohody, 1.září 1939 a po pár dnech váhání vyhlašují Německu spojenci Polska-Francie a Británie, válku. O 16 dní po německém útoku se přidává i sovětská Rudá armáda, jež zaútočí do týlu vyčerpaných a pošramocených polských sil. Do zajetí Rudé armády, po polském zklamání, že Rudá armáda nepřišla na pomoc jim, upadá 120.000 příslušníků polské armády, námořnictva a letectva. Jako o válečných zajatcích se o nich dá hovořit těžko-Sovětský svaz není s Polskem ve válečném stavu.
Sovětský svaz, aby nevypadal jako agresor po kapitulaci Polska, propouští většinu řadových vojáků a poddůstojníků. Tak se podaří dostat ze sovětského zajetí přibližně 120-130 tisícům příslušníků polských ozbrojených sil. V sovětském zajetí ovšem zůstává 15 000-16 000 polských důstojníků včetně několika členů polského nejvyššího velení.

Sovětská vojska překračují sovětsko-polské hranice 17.září 1939
Polští ,,váleční zajatci" jsou drženi v nelidských podmínkách v několika táborech, převážně na území dnešního Běloruska. Tady se jich ,,ujímají" orgány NKVD, jež zahajují drastické výslechy. Jedná se především o zjištění jejich původu (inteligence a jiné podobné vrstvy byly podle Stalina nebezpečné Sovětskému svazu a komunistické vládě), působení v polsko-sovětské válce roku 1920, vazby na lidi žijící na území Polska, zabraného buď SSSR nebo Německem. Ovšem ať byl výslech jakýkoliv, výsledek byl jednoznačný-na papíře se objevilo razítko ,,Nepřítel lidu".
Pohřešovaná armáda
Lidový komisař vnitra SSSR, Lavrentij Pavlovič Berija, předává 5.března 1940 svému Nejvyššímu-Stalinovi spis č. 794/B, v němž se o polských zajatcích vyjadřuje jako o zatvrzelých odpůrcích Sovětského svazu a jeho vlády, bez jakékoliv možnosti nápravy. podle NKVD není bezpečné, aby se tito lidé vrátili domů. Navrhuje řešení, jež je používáno vůči všem, co jsou shledáni jako nepřátelé SSSR-zastřelení.
Ještě téhož dne je svolána porada, v níž se sejdou Berija, Kaganovič, Kalinin, Molotov, Vorošilov a samotný Stalin, jež má závěr, že se přibližně 26 000 polských nepřátel má podrobit nejvyššímu trestu. Toto číslo obsahuje asi 15 000 polských důstojníků, příslušníků rozvědky, četníků, policistů a pracovníků vězeňské služby. Zbylých 11 000 představují movití statkáři, kněží, podnikatelé, učitelé apod.
Kozelsk
4 410 zajatců z tábora v Kozelsku je zavražděno v katyňském lese u Smolenska. Přísně střežené transporty byly vypravovány v období od 3. dubna do 12. května. Z nádraží byli důstojníci převáženi autobusem na místo vraždy, tam jim nad připravenými doly byly svázány ruce za zády a ránou do krku nebo v týl byli popraveni ranou z německých pistolí Walther ráže 7,65 mm. Některé oběti byly dobíjeny čtyřhrannými ruskými bodáky. Když chtěl někdo odporovat, přehodil mu popravčí přes hlavu kabát, podvázal jej pod krkem a takto zahaleného kápí jej odvedl k jámě. Ostatním se musel naskytnout hrůzostrašný pohled. V širokých, hlubokých jámách leželi jejich kolegové. Po tělech šlapaly popravčí čety, smýkaly jimi a brodily se krví jako řezníci na jatkách ... Je velmi pravděpodobné, že část zajatců byla ale zavražděna ve sklepeních věznice obvodního sídla NKVD ve Smolensku. Svědčí o tom fakt, že v některých hromadných hrobech byly oběti uloženy jinak než v ostatních. Byly systematicky naskládány tváří dolů vedle sebe, což svědčí o posmrtném ukládání obětí.

Starobělsk
3 739 zajatců z tábora Starobělsk je zabito v ukrajinském Charkově. Transporty byly vypravovány v období od 5. dubna do 12. května. Z Charkovského nádraží byli vězni převáženi nákladními auty do vězení NKVD. Po identifikaci byly vězňům svázány ruce za zády a ránou do krku nebo v týl byli popraveni. Mrtvá těla byla v noci odvážena z města a pohřbena v hromadných hrobech u Charkova, v lesoparku asi 1,5 km od obce Piatichatka.

Ostaškov
6 314 zajatců z tábora Ostaškov je zastřeleno v Tveru. Transporty byly vypravovány v období od 4. dubna do 16. května. Ve sklepeních Tverského sídla NKVD byli důstojníci systematicky vražděni. Odzkoušené způsoby vraždění však nestačily na tak velké počty zajatců. Během prvního transportu čítajícím 390 důstojníků nestíhali kati provádět svou práci, takže další transporty musely být zmenšeny na 250 osob... Těla povražděných byla nákladními automobily odvážena do 32 km vzdáleného rekreačního střediska NKVD v obci Miednoje. Ostatky byly naházeny do jedné z dvaceti připravených jam a buldozerem zasypány.
Dalších 7 300 Poláků je povražděno v táborech v západním Bělorusku a na Ukrajině. Jejich hroby dosud nebyly nalezeny.

(citace z valka.cz)
Po napadení Sovětského svazu Německem nabírají věci jiný směr. 30.července 1941 podepisuje Sikorski za Polskou exilovou vládu dohodu se sovětským vedením. Součástí dohody byla i "amnestie" pro polské občany vězněné na území SSSR. 22.srpna 1941 Anders, jež je jmenován velitelem polských sil v SSSR, odjíždí do tábora v Grjazovci, kde nachází 1600 poláků a malou skupinu polských důstojníků z výše jmenovaných táborů. Ovšem již 4.září začíná polský velvyslanec v Moskvě Stanisław Kot pátrat po nezvěstných polských důstojnících.
Během této doby se v Buzuluku shromáždí kolem 46 000 polských občanů, jež později sestaví polskou armádu v SSSR. Ovšem pro nedostatek surovin (především jídla a techniky, včetně oblečení) jsou nuceny sovětské orgány další nábor zastavit. Ovšem nový polský velvyslanec nedokáže najít to, co nově vznikající armádě chybí-generálové a vyšší důstojníci, jež by vytvořili velení armády a armádní odborníci.
Generál Sikorski opět navštěvuje Moskvu a snaží se zjistit vše o zbývajících důstojnících vše podstatné. Objevují se názory sovětského velení, že byli přepraveni do táborů za polárním kruhem, dokonce že byli vydání do německého zajetí apod. Stalin dokonce odpověděl, že mohli uprchnout do Mongolska nebo Mandžuska. V teorii o předání zajtců Němcům se ovšem podaří vyvrátiti pomocí domácího odboje, jež kontroluje téměř veškeré dění na polském území.

V průběhu březnových jednání v Moskvě, generál Anders 18.března 1942 v Kremlu opět otevírá otázku pohřešovaných důstojníků z táborů ve Starobělsku, Kozelsku a Ostaškově. Stalinovi odevzdává jmenné seznamy pohřešovaných. Záhada ovšem zůstává.
Konec záhad
V létě 1942 ohlašují dva nuceně nasazení dělníci německému velení, že objevili dvě mrtvá těla v polských uniformách. Německé velení je ignoruje. Po porážce u Stalingradu potřebuje německá propaganda odvrátit pozornost od porážek Wehrmachtu a opět otevírá složky. Objevují se dokumenty o nálezu dvou těl v polských uniformách. Je jasno.
V průběhu února až dubna 1943 je z rozmrzající půdy vykopáno kolem 400 zohavených a rozkládajících se těl. Z celkem 11 nalezených masových hrobů se v 7 objevují ostatky v uniformách polské armády. Po zkontrolování první stovky těl se jednoznačně dalo ohlásit, že se jedná pouze o důstojníky. Mezi nimi i dva generály (Mieczysław Bohatyrewicz, Bronisław Smorawiński).
Během ohledávání mrtvol jsou nalezeny převážně osobní věci jako snubní prstýnky, dopisy, peníze, fotky a podobné osobní věci. Tyto důkazy jsou zajištěny a speciálně uloženy.

Duben 1943
10.dubna 1943 přijíždí do Katyně polští experti z Varšavy, Krakova a Lublinu. Pozvání odmítá polský červený kříž s tím, že Němci využijí masakru ke své propagandě, což si časem potvrzují.
Rádio Berlín ,,oznamuje světu" o masakru spáchaných na polských důstojnících sovětskými bolševiky, jež byli zajati během září 1939. O dva dny později sovětská informační kancelář se rázně ohradila proti "fašistickým lžím". Přichází se svým tvrzením o německé zvrhlosti a spáchaném masakru na polských vojácích, jež byli v době německého útoku v této oblasti v internačních táborech. Tomuto ovšem nedokáže uvěřit polské velení ani polská vláda. Vždyť jim Sověti celé tři roky tvrdili cosi o oblasti Sibiře a Mongolska!
Koncem dubna je zkoumání ostatků dvanácti evropskými lékařskými odborníky přináší jednoznačné konstatování, že museli být polští důstojníci zavražděni někdy v březnu až dubnu roku 1940. Ovšem to nesouhlasí se sovětskými tvrzeními o masakru spáchaným Němci-toto území v té době patřilo k Sovětskému svazu!
Pod tímto podrobným, více jak třísetstránkovým dokumentem z vyšetřování byli podepsáni členové mezinárodní komise :
-dr. Speelers z Belgie
-dr. Markov z Bulharska
-dr. Tramsen z Dánska
-dr. Saxen z Finska
-dr. Palmieri z Itálie
-dr. de Burlet z Holandska
-dr. Hájek z Protektorátu Čechy a Morava
-dr. Birkle z Rumunska
-dr. Šubik ze Slovenského štátu
-dr. Orsós z Maďarska
-dr. Miloslavitz z Chorvatska
Začátkem června roku 1943 je vyšetřování ukončeno. Masové hroby jsou zahrabány před blížící se frontou. Koncem září je oblast Smolenska osvobozena. Okamžitě je zřízená "Zvláštní komise pro ustanovení a prozkoumání popravy válečných zajatců - polských důstojníků nacistickými nájezdníky". Zajímavostí této komise je to, že se skládá pouze z občanů Sovětského svazu, vedená akademikem N. Burdienkem.

Sovětští odborníci zkoumají pozůstatky těl a vyslýchají místní
Na podzim 1944 se přemístí německé archívy z Ústavu soudní medicíny v Krakově do Vratislavy. Šéf ústavu dr. Beck odmítl rozkaz o zničení archívu i nabídku partyzánů o předání archívu a odváží jej do Vratislavy a její uložení v Anatomickém ústavu.
Po vstupu jednotek Rudé armády do Krakova se snaží NKVD najít archiv a zničit důkazy. Zde se dozvídají o jeho přestěhování do Vratislavy, ovšem nedokážou jej najít ani zde. V této době se již nachází ve vybombardovaných Drážďanech, kde padne do rukou 2. polské armády.
Ironií osudu je bohužel to, že se viník dozná až 50 let po tomto hrozném skutku....
dekret vydaný Stalinem k budoucnosti polských zajatců:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Katyn_-_decision_of_massacre_p1.jpg

Zdroje:
forum.valka.cz
cs.wikipedia.org (česká, německá, polská)
aktualne.centrum.cz
uk.altermedia.info
thephoenix.com
ct.24.cz
Platí přímá úměrnost: čím více se snažím, tím horší je výsledek...
Navštivte můj blog: http://pospec-blog.blogspot.com/

pospec

 • Francouzská cizinecká legie
 • Lieutenant-colonel
 • Příspěvků: 2048
 • Se Sovětským svazem, padla bída na zem...
  • Pospec-blog
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #1 kdy: Červen 02, 2010, 08:42:09 »
Něco z Palby.cz-(c)hlouby internetu:
http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=4038&sid=07be54c005444750727b4e8f902adf68

Pár fotek tohoto strašného zločinu:Německá propaganda:

Platí přímá úměrnost: čím více se snažím, tím horší je výsledek...
Navštivte můj blog: http://pospec-blog.blogspot.com/

Oto

 • Finská armáda
 • Yliluutnantti - Nadporučík
 • Příspěvků: 330
 • Za 1 rok aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 8. března 2009
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #2 kdy: Prosinec 19, 2010, 09:25:59 »
Katyňský zločin a jeho oběti z Těšínského Slezska: http://gulag.szmo.cz/dokumenty/clanky/katyn_a_obeti_ze_slezska.pdf

pospec

 • Francouzská cizinecká legie
 • Lieutenant-colonel
 • Příspěvků: 2048
 • Se Sovětským svazem, padla bída na zem...
  • Pospec-blog
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #3 kdy: Prosinec 19, 2010, 02:54:28 »
Ahoj Oto,
sem rád, že přispíváš těmito zajímavými odkazy k daným tématům, převážně nyní v mých sekcích.Ovšem docela by mně a ostatní rovněž tvůj názor na věc. V tom článku mně zaujali Češi německé národnosti (ve Wehrmachtu), jež o tom vypovídali. Co si o tom myslíš ty?

PS pro všechny - až příště přiložíte nějaké URL adresy, tak dejte k tomu nějaký vlastní komentář...ať víme, na čem jsme...
Platí přímá úměrnost: čím více se snažím, tím horší je výsledek...
Navštivte můj blog: http://pospec-blog.blogspot.com/

Oto

 • Finská armáda
 • Yliluutnantti - Nadporučík
 • Příspěvků: 330
 • Za 1 rok aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 8. března 2009
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #4 kdy: Prosinec 19, 2010, 11:01:04 »
Můj celkový názor na věc je, že je to typicky sovětské svinstvo. Ještě třeba dodat, že skutečnost a oficiální historie jsou dvě zcela opačné věci, tedy, že vlastně nikdy nevíme na čem jsme.

Max Hanke

 • Wehrmacht
  Unteroffizier - četař
 • Příspěvků: 109
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #5 kdy: Prosinec 20, 2010, 12:06:19 »
Nevíte náhodou jestli byl někdo ze sovětských vrahů za tento zločin potrestán? Například za doby destalinizace za Chruščova? Anebo obdrželi rodiny polských důstojníků odškodnění? Anebo až po pádu SSSR vyplulo na povrch že to udělali sověti(NKVD).

Děkuji Max
Je jen naší zásluhou že bolševické hordy nemohou omývat své tanky na březích Atlantiku

zelezny kriz

 • Wehrmacht
  Oberstleutenant - podplukovník
 • Příspěvků: 1443
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #6 kdy: Prosinec 20, 2010, 12:24:58 »
Vykecal to Gorbačov, který vybočil z komunistické linie lží a podvodů ...

Oto

 • Finská armáda
 • Yliluutnantti - Nadporučík
 • Příspěvků: 330
 • Za 1 rok aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 8. března 2009
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #7 kdy: Prosinec 20, 2010, 01:21:22 »
Nevíte náhodou jestli byl někdo ze sovětských vrahů za tento zločin potrestán? Například za doby destalinizace za Chruščova? Anebo obdrželi rodiny polských důstojníků odškodnění? Anebo až po pádu SSSR vyplulo na povrch že to udělali sověti(NKVD).

Děkuji Max

Popraven někdo ze strůjců, či vrahů obětí stalinistických čistek určitě mohl být, a zřejmě také byl. Avšak pouze v rámci dalších politických čistek, nikoli tedy za uvedený masakr.

stuka

 • Luftwaffe
 • Hauptmann - kapitán
 • Příspěvků: 513
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #8 kdy: Prosinec 20, 2010, 02:38:40 »
http://www.webnoviny.sk/rusko/polsko-uvitalo-deklaraciu-moskvy-o-ka/257443-clanok.html

Tj. vydali po prvé v historii oficiální dokument - písemně - že nesou zodpovědnost za masakr. Do této doby to písemně nebylo uznáno. Takže pro toho co to ještě nepochopil, až když je to na papíře tak je to oficiální a lze předpokládat, že bude následovat nějaká satisfakce.
„Do ticha krajiny ležící pod hlubokým sněhem, často i do burácení sněhové bouře, začala vlčice mluvit svou řečí – začala výt."                         
                                                            E. Vacková

grunt frantisek

 • Wehrmacht
  Schütze - vojín
 • Příspěvků: 5
 • zatím pouze študuju, stránky jsou velice dobré .
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #9 kdy: Březen 19, 2011, 06:14:43 »
nikdy jsem se nedozvěděl a ani nedočetl proč se tato vražda stala, také by mne zajímalo kolik se této poravy zastnilo lidí,, když je všeobecně známo jak o nějaké věci ví více  lidí vždy se o takové věci šeptalo, nikdo do dnešní doby celou věc neobjasnil

Kageneck

 • Administrátor
 • Příspěvků: 2615
 • Za zásluhy o rozvoj fóra. Uděleno: 23. prosince 2007 Za 1 rok aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 15. června 2007 Za zásluhy o rozvoj fóra. Za 2 roky aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 22. června 2008 Za 3 roky aktivní činnosti na fóru.  Uděleno. 22. června 2009
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #10 kdy: Březen 19, 2011, 10:45:54 »
Proč? Podobně jako Němci usilovali Sověti o likvidaci polské elity, jelikož s tímto národem neměli žádné dobré úmysly. A tehdy se důstojnictvo za elitu národa považovalo. Pokud vím, tak záležitost objasněna je, jelikož Rusové Polákům poskytli přístup do svých archivů (samozřejmě pouze v rámci případu Katyň).
„Afrika, der Krieg ohne Hass“ Erwin Rommel

jugen

 • Wehrmacht
  Hauptmann - kapitán
 • Příspěvků: 536
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #11 kdy: Červenec 22, 2011, 01:15:06 »
Príde mi to ako typické svinstvo a navyše 50 rokov klamať že mi nie to Nemci  ::)  :-\

shaity

 • Luftwaffe
 • Obergefreiter - desátník
 • Příspěvků: 51
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #12 kdy: Červenec 27, 2011, 12:03:56 »
Jeden z nejhorších zločinů II.sv války.
Vůbec mě to u Rusů nepřekvapuje ale,kdykoliv v historii šli přes mrtvoli...Jen mě fakt mrzí,že za to nikdo nebyl náležitě potrestán,ale překvapenej nejsem.
Vůbec to ale nechápu,proč je nezajali jenom.

pospec

 • Francouzská cizinecká legie
 • Lieutenant-colonel
 • Příspěvků: 2048
 • Se Sovětským svazem, padla bída na zem...
  • Pospec-blog
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #13 kdy: Červenec 27, 2011, 02:46:21 »
Ono je to trochu jinak než to vypadá....celkově Rusové (Sověti) a Poláci se nemuseli již od dob raného středověku. Polsko jako stát nebylo moc pro své sousedy ideálním sousedem. Jednak největší rozepře mezi Polskem a Ruskem byly o tzv. Litevské knížectví.

Mapa Polska v letech 992-1025, vláda Boleslava Chrabrého:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Polska_992_-_1025.png

Mapa Polska z roku 1600:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Rzeczpospolita_1600.png/765px-Rzeczpospolita_1600.png

Mapa Polsko-Litevského soustátí z roku 1772:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Polish-Lithuanian_Commonwealth_in_1772.PNG/366px-Polish-Lithuanian_Commonwealth_in_1772.PNG

Rozdělení Polska mezi Rakouské císařství, Německo a Rusko z roku 1815:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Karte_kongresspolen.png

Mapa z roku 1930:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/II_RP_adm.png

Z map je jasné, že nepřátelství mezi Poláky a Rusy je již ,,trochu déletrvající." Navíc podle map zjistíš, kam převážně směřovala expanze Polska až do jeho zničení roku 1815. Jednalo se převážně o území dnešní Litvy, pobřeží Baltu a území Ukrajiny, které by Rusko v celé své historii raději vidělo ve své moci.


Navíc k těmto historickým faktům se přidala další skutečnost a to, že po vzniku samostatného Polska po první světové válce, chtělo Bolševické Rusko získat svůj vliv ve střední Evropě a vytvořit tak velkou evropskou revoluci, kterou propagoval Lenin. Ovšem v cestě stálo Polsko, jež bylo od dávných dob proti expanzi Ruska na svá území. V letech 1920 propukla Sovětsko-Polská válka, v které sice Sověti stanuli až u bran Varšavy, ale byli nakonec poraženi.

V prvních letech své existence se druhá republika snažila prosadit své územní nároky a dosáhnout hranic z roku 1772, což však vedlo k napětí se všemi okolními státy s výjimkou Rumunska a k několika válkám (zejména k rusko-polské válce).

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko-sov%C4%9Btsk%C3%A1_v%C3%A1lka


Čili po porážce Polska roku 1939 se polská inteligence a důstojníci polské armády stali pro sovětský režim nebezpečnými, jelikož by mohli pozvednout ducha Polska k dalšímu odporu proti SSSR, jednak by mohlo zásahem západních mocností dojít k ustanovení smlouvy o obnově Polska v původních hranicích před rokem 1939 po ukončení války a porážce Německa.

Jak vše dopadlo po roce 1945 si dokážeš představit. Polsko přijalo ,,návrh" Sovětského svazu na posunutí hranic na Západ, čili na Odru a Lužickou Nisu. Že v tomto problému nebyli Poláci pouze ve rvačce s Rusy, ti poskytne tato stránka:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko-polsk%C3%A9_pohrani%C4%8Dn%C3%AD_spory
Platí přímá úměrnost: čím více se snažím, tím horší je výsledek...
Navštivte můj blog: http://pospec-blog.blogspot.com/

rase

 • Francouzská cizinecká legie
 • Lieutenant-colonel
 • Příspěvků: 2848
 • Za zásluhy o rozvoj fóra. Uděleno: 9. listopadu 2007 Za 1 rok aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 23. prosince 2007 Za 2 roky aktivní činnosti na fóru. Uděleno: 8. prosince 2008
Re: Masakr polských důstojníků a inteligence v lese u Katyně, 1940
« Odpověď #14 kdy: Červenec 27, 2011, 05:03:58 »


polský propagandistický leták z roku 1930. Povšiměte si že plánovali zabrat celé Československo a Slezsko až po Berlín.
+ patrně území na východě
"Prasata! Chcete snad žít věčně?!" Fridrich Veliký, král pruský, v bitvě u Leuthenu, 1757