Autor Téma: Ing. Rudolf Schlesinger  (Přečteno 2691 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

pospec

  • Francouzská cizinecká legie
  • Lieutenant-colonel
  • Příspěvků: 2048
  • Se Sovětským svazem, padla bída na zem...
    • Pospec-blog
Ing. Rudolf Schlesinger
« kdy: Prosinec 22, 2009, 08:48:00 »
Ing.Rudolf Schlesinger
R. Schlenger se narodil 6.května 1908 v Hodoníně v rodině vyznávající Judaismus (Židé), v Měšťanské ulici č.29. Vzdělání získal na obecné škole v Hodoníně s vyučovacím německým jazykem, sedmiletou reálku opět s vyučovacím jazykem německým. Německy tedy uměl pásemně i výslovností dokonale. V letech 1926-1932 v Praze vystudoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze.
Základní vojenskou službu nastoupil v hodnosti vojína 1.října, kdy byl umístěn ke 4.baterii dělostřeleckého pluku č.7 a od října 1932 do května 1933 absolvoval Školu pro důstojníky lehkého dělostřelectva v záloze v Opavě.
Umístil se jako 17. ze 34.


1.dubna 1934 odešel z armády do poměru civilního. Ovšem ještě 1.ledna 1935 byl jmenován podporučíkem dělostřelectva v záloze. V té době si požádal o setrvání v armádě 5.února 1935 mu bylo dovoleno půlroční trvání v době od 15.února do 14.srpna 1935 u stavebního ředitelství Zemského vojenského velitelství v Brně. Po uplynutí doby 6 měsíců mu byl povolen další půlroční závazek u armády. Opět na dalších 6 měsíců.

Do konce roku 1936 působil jako technický orgán vojenského stavebního odboru č.7 a po reorganizaci vojenské stavební služby a konečném zrušení stavebního oboru č.7 byl od 1.ledna 1937 ustanoven správcem stavby kasáren v Bruntále. Svým nadřízeným pplk. stav. ing. Františkem Šlapákem byl hodnocen jako:
...snaživý, uspokojivě svědomitý a spolehlivý, dost iniciativní..., nadaný, chápavý, lehce se přizpůsobuje, má vytříbený vkus, logicky správně uvažuje,...odborné vědomosti má velmi dobré. Znalost služebních předpisů rychle doplňuje,...dobrý projektant (architekt), ovládá dokonale slovem i písmem německý jazyk...
Během mobilizace v září 1938 sloužil jako velitel 7.baterie dělostřeleckého pluku č.7. Po okupaci 15.března 1939 zůstal nezaměstnaný a žil u svých rodičů v Hodoníně.

Rozhodl se odejít do zahraniční armády a 23.února 1940 odešel přes území Slovenska, Maďarska a Jugoslávie do Francie, kam přijel 3.dubna 1940.
4.dubna 1940 byl umístěn do čs. vojenského tábora v Agde, potom přidělen k 9.baterii děl. pluku č.1 a od 1.června 1940 působil u 4.baterie děl. pluku č.1. Velitel děl. pluku č.1 A.Liška hodnotil por. děl. A.Schlesingera jako:
...seriózní důstojník děl. v záloze. Při výcviku snaživý, schází mu však praxe. Při jednání s podřízenými nebylo pozorováno výstřelků, pohnutky k účasti v odboji vyplývají z odporu k nacismu, přičemž národní stránka převládá...hodí se lépe jako odborník ke stavební službě či ženijním jednotkám...choval se bezvadně...
Po evakuaci z Francie do Británie v červenci 1940 byl pro nedostatek volných míst zařazen k velitelské záloze. Ve Velké Británii se účastnil i několika kurzů, jež mu dopomohly rozšířit vojenské vědomosti (doposud byl školen co by po stavební stránce). Od 13.října do 15.listopadu 1941 absolvoval kurz pro důstojníky dělostřelectva u čs. samostatné obrněné brigády.

3.září 1943 byl jmenován do nové funkce druhého styčného důstojníka u oddílů kanónů proti útočné vozbě a v této funkci zůstal až do30.září roku 1944. 5. až 11.března 1944 absolvoval i tankový kurz.


Zde byl svými nadřízenými hodnocen jako:
...tichý, pracovitý, velmi svědomitý, v konání svých povinností vytrvalý, vysoký smysl pro odpovědnost. Velmi dobrého vojenského vystupování, energický.
Za svou službu byl 6.července 1944 vyznamenán Čs.vojenskou medailí za zásluhy II.stupně.
Ovšem záznam o jeho vyznamenání je v jeho spisu i posledním. Není známo datum úmrtí ani další osudy po červenci 1944.


Zdroj:Hodonín ve válce a okupaci,kapitola Hodonínští občané v čs.zahraničním odboji
Platí přímá úměrnost: čím více se snažím, tím horší je výsledek...
Navštivte můj blog: http://pospec-blog.blogspot.com/