Bitvy > Československo

Letecká válka nad Hodonínskem

<< < (2/3) > >>

pospec:
6.část
V evidencích vedených po náletu se čísla nezvěstných, raněných a mrtvých už jen zvyšovala. Evidence vedla německá kriminální policie. Ta dohlížela na záchranné práce, zajišťování odvozu raněných a mrtvých. Mrtvé opatřovaly indentifikačními známkami, a mrtví byli okamžitě převezeni na hřbitov. K příslušníkům identifikačních prací patřili i příslušníci české protektorátní policie  kriminální inspektor František Mach a kriminální asistenti Josef Obdržálek, Josef Schiller a Karel Pavliňák, jež pátrali i někdy s nasazením života po zasypaných obětech. Často i v blízkosti nevybuchlých bomb.

V pondělí 20.listopadu 1944 večer bylo hlášeno 25 mrtvých s tím, že toto číslo není konečné. Druhý den bylo Kripo nahlášeno už 77 identifikovaných mrtvých a hovořilo se o dalších 20 obětech bez zjištění totožnosti. Městký úřad nechal na své náklady zhotovit 125 rakví. První dva dny po náletu byly nalézáni další přeživší. V dalších dnech byli nalézáni už pouze mrtví. Za týden po náletu bylo už celkem 169 mrtvých a 28.listopadu 1944 stoupl tento počet na 176.

Celkově si nálet vyžádal 180 mrtvých. 165 civilistů a 15 příslušníků Wehrmachtu (13 příslušníků patřilo k personálu německého lazaretu ,1 příslušnice červeného kříže a jeden ruský kozák, jež bojoval na straně Němců). V pátek 24.listopadu 1944 byl vypraven pohřební průvod za velké účasti místních občanů. Pohřbu prvních 61 obětí z řad civilistů se účastnil i náměstek moravského zemského hejtmana dr. Schwabe, okresní hejtman dr.Paul Egbert a vedoucí hodonínské NSDAP Alfred Martin.

Potom za zvuků smutečního pochodu odnesli němečtí vojáci na ramenou 14rakví s německými vojáky, jež zemřeli během náletu. Byli pohřbeni na vojenském oddělení hřbitova. Rozloučení bylo ukončeno třemi salvami.
Život po náletu
Nálet na Hodonín vyvolal v okolních obcích soucit a z řady obcí došla i konkrétní materiální pomoc. Z některých obcí došly i hasičské sbory. Na 40 obcí poslalo do Hodonína nad 60 000kg potravin (17 600 kg pšeničné mouky, 2500 kg pšenice, 6200 kg žitné mouky, 1100 kg žita, 20 300 kg brambor, 10 000 kg fazolí, 400 kg vepřového sádla, 2500 kg umělých tuků), 824 vajec a 172 bochníků chleba. Vedle potravinové pomoci bylo posíláno i šatstvo. Ve prospěch obětí náletu byla spořádána i sbírka, jež vynesla 1 058 176.20 protektorátních korun.

Od 12.prosince byly stanoveny normy pro vyplácení peněz:
-osobě starší 14 let náleželo 1000K
-osobě mladší 14 let náleželo 500K
-za ztrátu jedné osoby, zranění jedné osoby či ztráty veškerého majetku bylo vypláceno 1000K

Všichni poškození či pozůstalí obětí náletu mohli od 1.prosince 1944 podat na Okresním úřadě v Hodoníně podat žádost o odškodnění při osobních škodách (zranění a úmrtí), žádosti o vdovskou a sirotčí podporu a náhradu pohřebného.
Kromě materiálních škod a ztrát na životech si nálet vyžádal i to, žen při každém spuštění leteckého poplachu lidé okamžitě utíkali do okolních lesů. např. 21.listopadu 1944 v 9.30 ráno byl vyhlášen letecký poplach a většina obyvatel města utekla i se zavazadly z města do okolních lesů a vesnic. Po poledni se většina vrátila, ale kolem 16.00hod. byla rozšířena nepravdivá zpráva o poplachu a většina lidí opět utíkala na kolech, autech i pěšky před dalším možným útokem amerických pum. tento útěk pokračoval ještě i 24.listopadu 1944, kdy byly silnice plné lidí utíkajících z města.

Zneškodnění následků útoku se připojila i hasičská družstva z okolních vesnic:
-Rohatec (16 mužů)
-Dubňany (20 mužů a 3 ženy)
-Moravská Nová Ves (10 mužů)
-Mutěnice (14 mužů)
-Prušánky (22 mužů)
-Mikulčice (8 mužů)
-Strážnice (22 mužů)
-Petrov a Čejkovice (10 mužů)
-Lužice (16 mužů)
-Hrušek (14 mužů)
-Hovoran a Dolních Bojanovic )17 mužů)
-Čejč (15 mužů)
-Terezín (14 mužů)
-Josefov (10 mužů)
-Moravský Žižkov (15 mužů)
-Starý Podvorov (14 mužů)
-Nový Podvorov (14 mužů)

Kromě hasičů se do záchranných prací připojili i členové Kuratoria pro výchovu mládeže z Hodonína, Kyjova, strážnice, Ždánic a Veselí nad Moravou. Kuratorium ze Zlína poskytlo 29 chlapců a 13 dívek. Hodonínský vládní komisař Dr. F.Pettera se obrátil i na místní velitelství Wehrmachtu v Hodoníně, které poskytlo zezačátku 30 až 100 vojáků, jež se podíleli na odklízecích a záchranných pracích, ostraze domů před rabováním a likvidaci nevybuchlých pum.  V Hodoníně se nacházelo i skladiště motorizovaných jednotek Wehrmachtu, jež pro záchranné a odklízecí práce a zneškodňování nevybuchlých pum poskytlo 15 vojáků.

Odklízecí práce přinášely sebou velmi časté nálezy nevybuchlých pum. Do 25.listopadu 1944 bylo nahlášeno celkem 27 nevybuchlých bomb. Větší nebezpečí představovaly spíše časované bomby. např. jenom 20.listopadu 1944 vybuchlo 48 časovaných bomb a do 24.listopadu 1944 dalších 48. Na likvidaci nevybuchlých pum se podílelo i tzv. Sprengkomando z Ústí nad Labem. Hlavní část této skupiny tvořilo 22 vězňů z věznice Krajského soudu v Uherském Hradišti. S jejich pomocí bylo zlikvidováno 7 pum.

V pátek 24.listopadu 1944 v 1.15 hod. ráno explodovala poslední časovaná bomba, 84 hodin od náletu.


BONUS:
Zde je kopie deníku, jež vypovídá o náletu. Zajímavé čtení: http://www.hodonin.ic.cz/Valka/Kronika/Kronika.html

pospec:
Letecká válka nad Hodonínskem
7.část Sovětské letectvo nad Hodonínskem
Když se dostala Rudá armáda ke konci roku 1944 k moravským hranicím, vstoupila v platnost dohoda z Jalty uzavřená mezi SSSR, USA a Británií. Ta vytyčovala hranici styku mezi angloamerickým a sovětským letectvem na linii měst: Štětín-Berlín-Drážďany-Brno-Vídeň-Záhřeb. To potvrdilo, že téměř celý vzdušný prostor Moravy spadal pod sovětskou stranu. Ovšem sovětská strana se zezačátku omezovala jen na průzkumné lety a výsadky osob a zásob pro partyzány.

Poté, co si německé velení skupiny armáda Střed uvědomilo, že Jižní Morava je v dosahu i sovětského letectva, zesílila své letecké jednotky na 120 letadel. Ovšem i to, vzhledem k počtu sovětského letectva, tak i k vlastním nedostatkům zásob PHM a vycvičených pilotů, bylo žalostně málo.

Sovětské letecké síly
2.ukrajinský front (J.R.Malinovski)
5.letecká armáda (637 letadel)
Rumunský letecký sbor (239 letadel)

4.ukrajinský front (J.J.Petrov)
8.letecká armáda
čsl. smíšená letecká divize
(cca. 410 letadel)


V rámci rumunského letectva se nacházely i Ju-87,
jež poměrně dost zasáhly i do bojů roku 1945.

Německo-sovětské potyčky nad Hodonínem
Okolí města Hodonín se od konce roku 1944 měnilo v pevnost. Obranné linie byly budovány převážně kolem řeky Moravy a to až do hloubky 12km. Obrana se budovala podle rozkazu Vůdce: ,,Boj do posledního muže!´´
10.února 1945 byla ve městě vyhlášena pracovní povinnost na obranu Říše. V okolí města se začaly objevovat protitankové příkopy, silnice a železnice byly buď zničeny či přehrazeny překážkami.

Válka se opět postupně přibližovala. Na počátku března 1945 se letecká válka vrátila, když 1.března podnikly americké bombardéry nálet na Horní Rakousy (Rakousko). Některý z nich si zřejmě pro nedostatek PHM či poškození ulevil a u Lužic a Čejkovic odhodil bomby. V ten samý den se objevila stíhací letadla Mustang a ostřelovala chodce a automobily na silnici Lužice-Hodonín.

V noci z 31.března na 1.dubna 1945 přeletěl nad Hodonínem sovětský průzkumný letoun Po-2 a za pomoci osvětlovacích raket jeho posádka fotografovala město a okolí.

V průběhu 1.-3.dubna 1945 prošel Hodonínem první průvod uprchlíků ze Slovenska. Nad kolonami uprchlíků létala sovětská letadla-ke štěstí uprchlíků nestřílela. V úterý 3.dubna 1945 byla přes město hnána stáda dobytka, jež stěžovala evakuaci vojenského lazaretu do Moravských Budějovic. Téhož dne večer byl poprvé Hodonín bombardován lehkými bombami, když nezjištěný počet Po-2* bombardoval město bombami o 50-200 kilogramech.
*Po-2 podléhaly 312.noční lehké bombardovací divizi (312.NLBAD) od 5.letecké armády
___________________________________________________________________________
Údaj pod čarou (není to Hodonín ani okolí, ale vztahuje se k německému velení pro Hodonínsko)
V pátek 6.dubna večer kolem 21.47hod. shodilo neznámé letadlo tři bomby na faru v Moravské Nové Vsi, kde bylo německé velitelství. Bomby zabily kaplana Daňka, maďarského vojáka a dalšího Maďara zranila. 2 místní občané byli lehce zraněni. Další bomba dopadla na obytný dům a třetí proletěla střechou hostince U Sečkářů, ale ke štěstí osazenstva neexplodovala. Tlakovými vlnami bylo poškozeno 28 domů.
__________________________________________________________________________
Od sobotní rána 7.dubna byly sovětskými a rumunskými letadla ostřelovány německé kolony v celém okolí Hodonína. Z města se začaly stěhovat úřady (hlavně německé), lazarety a týlové jednotky, jež odvážely z místního cukrovaru i zásoby tabáku. Tyto kolony byly napadány v centru města dvojicí sovětských stíhaček (popis odpovídal zřejmě La-5FN) a ostřelovaly je z palubních zbraní. Večer prolétla nad městem neznámá letadla a shodila letáky, jež v němčině vyzývaly Rakušany, aby se vzdali (mohlo jít i o americká či britská letadla, jež tyto akce prováděla celkem často).

V neděli 8.dubna se nálety opakovaly. Byly zasaženy UP závody, pošta, nádraží a pět obytných domů. V pondělí 9.dubna od rána napadala sovětská letadla celou šíři fronty podél řeky Moravy. V poledne se objevila nad městem sovětská letadla a shodila na centrum 23 bomb. Do boje se pokusil zapojit i německý Flak, ovšem sovětská letadla v pořádku odlétla. Téhož dne německé pěší jednotky vyklidily zbytek Slovenska a sovětské dělostřelectvo se zaměřilo na centrum města. Ve 12.29hod. napadlo město šest sovětských lehkých bombardérů. Další nálet se uskutečnil ve 13.45hod. Byli zabiti čtyři lidé a dalších sedm zraněno. Dva domy byly zničeny a 13 bylo poškozeno.

Sovětské letectvo bylo schopno k 8.4.45 nasadit tato letadla:
Jak 1M, Jak 3, Jak 7, Jak 9 (od 6. a 13.gardové stíhací divize, 331.stíhací letecké divize) ,La-5FN a La-7 (od 14.gardové stíhací divize a 279.stíhací divize).
Celkem 216 stíhacích letadel.
Bitevní letectvo bylo tvořeno letadly Il-2 s nosností 400kg bomb (od 4., 7. a 12. gardové letecké divize a 264.bitevní letecké divize.
celkem 190 bitevních letadel.
Z bombardérů šlo o 55 Po-2* (312.NLBAD) a nezjištěný počet středních bombardérů A-20 Boston*.
___________________________________________________________________________
*55 Po-2 Polikarpov a bombardéry A-20 Boston tvořily jedinou výzbroj 5.letecké armády.
___________________________________________________________________________

11.dubna 1945 proletělo nad městem časně z rána sovětské průzkumné letadlo, dvakrát se otočilo a odlétlo jihovýchodním směrem. 12.dubna kolem osmé ranní bombardovala sovětská letadla dnešní Slunečnou ulici a v 8.45hod. zahájilo sovětské letectvo nálet spojený s dělostřeleckou palbou. Sovětská letadla, jež nalétávala po šesticích, bombardovala hlavně jihovýchodní část města, jež byla v listopadu 1944 ušetřena amerického náletu.
Německá obrněná se začala přemisťovat do centra, aby zadržela postupující sovětské pěší jednotky a v 10.30hod. je napadla sovětská letadla. Následovaly je sovětské stíhačky a za nízkého letu ostřelovaly palubními zbraněmi ulice. Ve stejnou dobu vyklidily německé pěší jednotky po dělostřeleckém a leteckém sovětském bombardování hřbitov. Samotný hřbitov dostal 64 zásahů z dělostřeleckých granátů a leteckých bomb. Další nálet začal v 13.45 hod. Po něm opět následovala další dělostřelecká palba.
Mezi 14.00-14.30hod. předcházel útoku poslední letecký nálet bitevních letadel a bubnová dělostřelecká palba. Pozemní jednotky vyrazily do útoku....

pospec:
8.část Sovětské letectvo nad Hodonínskem II.

Letecká válka nad Hodonínem po 14.4.1945
V sobotu 14.dubna 1945 panoval v Hodoníně klid. Na nově vybudované letiště u Kopčan se pod velením N.P.Kamanina přemístil 5.bitevní letecký sbor. V 10.30hod. odstartovaly Il-2 5.bitev. letec. sboru za doprovodu stíhačů Jak od 122.stíh.leteckého pluku z Kopčan, aby bombardovaly nepřítele v lese Doubrava, Mutěnice a v lese u Ratíškovic. Ve 12.30hod. zaútočila na les Doubrava čtyřikrát šestice bombardérů s doprovodem stíhačů. Po nich zaútočily na frontové pásmo dvě vlny bitevníků Il-2.

15.dubna se o půl osmé ráno objevila nad Hodonínem německá letadla, snesla se a ostřelovala ulice z palubních zbraní. Ovšem dostatečná pozemní PL obrana spustila palbu, čímž se nepřátelská formace rozbila a německá letadla za nízkého letu zmizela.

V ten samý den nastoupili všichni práceschopní muži na budování nového sovětského letiště u Lužic.
15.dubna se nad Hodonínem německá letadla objevila ještě šestkrát, ovšem vždy byla sovětským PL dělostřelectvem zahnána.

Od rána 16.dubna létaly sovětské bombardéry za doprovodu stíhačů směrem na Brno. Docházelo k leteckým soubojů., při kterých např. H.Lipfert od I./JG 51 z Brna sestřelil Jak-9, jež se zřítil u Čejče. I přes zvýšenou leteckou aktivitu se kolem poledne shromáždili muži na náměstí a odcházeli za sovětského dohledu opět budovat letiště u Lužic.

V úterý 17.dubna se večer kolem 21.00 objevila německá letadla, svrhla na štáb 53.armády bomby a odlétla. V 23.30hod. přiletěla znova, ale tentokrát je PL dělostřelectvo zahnalo. Nálet se opakoval 18.dubna v 0.45hod. V 1.05hod. vybuchla někde v okolí města bomba a v 1.20hod. je slyšitelný hukot letadel. v 3.30hod. se ozývá vzdálené bombardování-zřejmě od nového letiště a v 3.55hod. silná detonace od Holíče.

Během dvou dnů (17.-19.4.) bylo letiště u Lužic zprovozněno a přistála zde letadla Il-2. Ve čtvrtek 19.dubna byla sovětská letecká činnost slabá, Luftwaffe se přes den neukázala už vůbec. Jen v 21.55hod. přiletělo německé letadlo, svrhlo dvě bomby a za silné Pl palby zmizelo.

V pátek 20.dubna 1945 byla dokončena úprava letiště na Pánově a hned zde byl umístěn 92.gardový bitevní pluk s 20 letadly Il-2 a 179.stíhací pluk s 20 letadly typu Jak. V sobotu 21.dubna se město začalo přeměňovat do mírové podoby života. Ulice začaly být pomalu průchodné.
Luftwaffe se objevila až 22.dubna v neděli večer, kdy bombardovala nové letiště.
V pondělí 23.dubna byla od rána viditelná zvýšená letecká činnost na letištích v okolí Hodonína. Ve vzduchu byly až 18ti členné skupiny bombardérů a bitevníků s doprovodem stíhačů. Létaly směrem na severozápad-k Brnu.
Luftwaffe se objevila téhož dne v 21.30hod. a po půlnoci v 0.15hod. V blízkosti letišť vybuchly dvě bomby, jež měly patřit zřejmě jim. Obě sovětská letiště zabírala přes 30hektarů zemědělské půdy.

V pátek 27.dubna přeletěla nad jižní částí Hodonína německá Bf-109, kterou přivítala pozemní PL palba a u Mikulčic byla sovětskými stíhači sestřelena. Tím skončila sovětská válka nad Hodonínskem.

Letecké ztráty:
Němci-zničeno či poškozeno přes 50 letadel.*
Sověti-zničeno či poškozeno kolem 40 letadel*
*Údaje se těžko dohledávají. Sovětská strana většinou své letadla ihned opravila.

poznámka:Ještě po kapitulaci Německa působila z Kopčan 4.gardová bitevní letecká divize (plk. V.F.Saprykina) vyzbrojená bitevníky Il-2 a 331.stíhací letecká divize plk. I.A.Semeněnka se stíhači typu Jak. Na letišti a ve městě působila posádka až 2600 vojáků. Ještě 9.října 1945 zde bylo 300 vojáků a poslední odlétli 23.listopadu 1945.

pospec:
A jedna taká perlička na závěr:
Balóny nad Hodonínskem
V průběhu prvních tří až čtyř let války se nepřátelské letectvo nad Hodonínem neobjevovalo tak často. Ovšem byly poměrně často dokumentovány a hlášeny nálezy britských balónů, jež byly většinou vybaveny letáky či pumou. Většina těchto balónů létala z Británie.

První balóny:
Vůbec první hlášení v četnických úřadovnách a úřadovnách jihomoravského gestapa o šíření letáků z nepřátelských balónů se objevuje 20.ledna 1941. V tu dobu se nad obcemi Nechvalín, Lovčice a Žďánice objevuje jeden balón, z něhož jsou pomocí časovacích přístrojů vyhazovány německy tištěné letáky.
Obyvatelstvo na pokyn četnictva tyto letáky posbíralo a odevzdalo četníkům. Celkově bylo odevzdáno 398ks letáků. Ty byly poslány na úřadovnu Gestapa v Uherském Hradišti.
Během sbírání bylo zjištěno, že: ,,...byly shozeny vždy ve vzdálenosti asi 400 metrů od sebe a to po přibližně 20 kusech, což nasvědčuje tomu, že letáky mohly býti samočinně z balónu shazovány...´´
Počty nalezených letáků se postupně jen a jen zvyšovaly, ovšem kuriozita měla přijít až za pár dní.

Nálezy balónů na Jižní Moravě:
S postupně trvající dobou války se počty nalezených balónů jen zvyšovaly. Pro lepší představu slova vylepšovaly, možná postačí tyto údaje. Nejedná se o stovky balónů, ale na vnitřní území Německa jako je Protektorát je to dost.
V průběhu roku 1942 byly hlášeny tyto nálezy:
-13.února 1942 (Sobůlky)
-23.září 1942 (Sobůlky)
-24.října 1942 (Osvětimany)
-8.prosince 1942 (Dubňany-zapleten v elektrickém vedení)

Další nálezy byly i roku 1943:
-13.února (nalezeny tři balóny u obcí Bohuslavice, Karlín, Nenkovice)
-28.března (spatřen zamotán v elektrickém vedení poblíž inter. tábora ve Svatobořicích)*
-30.března (spatřeny dva balóny nad obcemi Bohuslavice a Karlín)
*Balón byly sejmut a odvezen na úřadovnu Gestapa v Brně

Další nálezy byly hlášeny četníkům i v průběhu dubna až srpna 1943. I tentokrát byly nalezeny britské balóny s připevněnými zápalnými bombami (ty byly i často vybaveny časovou roznětkou).
6.dubna 1943 způsobil jeden balón s touto výbavou jeden velký a několik menších požárů ve vracovském lese. 11.dubna byl zase poblíž Ždánic nalezen další balón. Balón byl předán četníky ze Ždánic Gestapu  i s hlášením, celkově stručným:
,,...neznámými osobami nalezen balón s připevněným kanystrem z plechu, jež obsahoval 5 litrů petroleje...´´
Stejného dne byl hlášen i další nález a to opět balónu britského původu, nalezený poblíž Strážovic. Opět se zápalnou směsí. Balón byl zajištěna odvezen gestapem z Uherského Hradiště.
Další nález byl u obce Milotice 22.května 1943, kdy byl údajně nalezen balón neznámého původu. Další nálezy jsou zdokumentovány i kyjovským četnictvem a to u obcí Vracov, Strážovice, Nechvalín a Šardice a 10.srpna u obce Dražůvky.
Zajímavostí jsou i balóny, jež byly hlášeny i v roce 1944. Tím je myšleno, že se tyto balóny objevovaly v době, kdy mělo nad skoro celou západní a střední Evropou nadvládu spojenecké letectvo a díky tomu byly akce balonů v tuto dobu už více než nulové.

Balóny nad Hodonínem:
použití balónů Spojenci nad Jižní Moravou je celkem časté (vzhledem k neúčinnosti), proto překvapí, že v okolí Hodonína byly hlášeny pouze dva případy nálezů balónu. A ve stejnou dobu!
První byly nalezen 17.srpna 1942, když k 19. hodině večerní oznámila četnická stanice Gestapu, že byl nalezen balón. Jeho objevitelem byl F.Hořín z Těšic č.71, když se mu podařilo objevit s pšeničném poli severovýchodně od Těšic zápalnou pumu a balón. Po telefonickém oznámení tuto věc převzalo brněnské Gestapo.

Podle oficiální zprávy Gestapa se jednalo o balón britského původu o průměru 2metry s připevněnou bombou. Ta byla časována britským elektrickým zapalovačem. Po podrobnějším ohledání byly uprostřed bomby nalezeny čtyři obdélníkové(12x12cm každý) balíky TNT propojené drátem. Ovšem složení bylo i pro specialisty Gestapa záhadou, protože se jednalo o pro ně neznámou směs, jež se skládala z dřevité vlny a vlnou napuštěnou neznámou chemikálií.

Další ,,hodonínský" balón byl objeven lesním dělníkem  26.srpna 1942 v lese u Červených domků přímo v Hodoníně. Nález převzali němečtí četníci.

Zdroje:
Hodonín ve válce a okupaci 1939-1945
(kolektiv autorů: Mgr. Lubor Nedbal, Mgr. Miloš Hynek, Mgr.Galina Rucká, Vlastimil Schildberger)
Recenze: http://www.panzernet.net/php/index.php?topic=4318.0
Internetové stránky Hodonín nostalgický: http://hodonin.ic.cz/
Internetová stránka o letecké válce nad ČSR: http://hloubkari.cz/

pospec:
Bombardování Hodonína z listopadu 1944 v novinách Farní věstník - jmenný seznam obětí
(vydané 1.prosince 1945):
Strana 1:
http://hloubkari.cz/forum/index.php?action=dlattach;topic=601.0;attach=3035;image

Strana 2:
http://hloubkari.cz/forum/index.php?action=dlattach;topic=601.0;attach=3037;image

Strana 3:
http://hloubkari.cz/forum/index.php?action=dlattach;topic=601.0;attach=3039;image

Strana 4:
http://hloubkari.cz/forum/index.php?action=dlattach;topic=601.0;attach=3041;image


Tímto bych chtěl poděkovat uživateli Peter Kassak z fóra hloubkari.cz za jejich zveřejnění.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana

Přejít na plnou verzi