Autor Téma: KNIHY O OPEVNĚNÍ  (Přečteno 8932 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

lukassnb

 • Host
KNIHY O OPEVNĚNÍ
« kdy: Září 07, 2009, 10:37:55 »
Areál československého opevnění Hlučín - Darkovičky

Autor: Jiří Hořák   
Formát: PDF
Zdroj: scanner, kvalita skvělá
Počet stran: 37
Popis děje:
Malý průvodce přináší zájemcům všechny základní informace o tomto nejvýznamnějším pevnostním muzejním areálu na severní Moravě. Text o technických parametrech i historii objektů areálu doplňuje devět kvalitních plánků, mapka, dvacet dobře vybraných fotografií (část barevných), barevný obal.

lukassnb

 • Host
Re: KNIHY O OPEVNĚNÍ
« Odpověď #1 kdy: Září 07, 2009, 10:44:40 »
HANIČKA – dělostřelecká tvrz z let 1936 – 1938
Autor: Bohuslav Kachlík, Martin Ráboň, Luděk Vávra
Formát: PDF
Zdroj: scanner, kvalita skvělá
Jazyk: CZ
Počet stran: 53 (dvojstránky)
Popis děje:
Nová publikace z nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel čs. opevnění Brno, s. r. o. je dárkem k letošnímu 70. výročí dokončení stavby největšího bojového objektu čs. opevnění z let 1936 – 1938 kterým je dělostřelecký srub R – S 79 „Na mýtině“ dělostřelecké tvrze Hanička. Kniha věnovaná Haničce přibližuje na 100 stranách formátu A5 historii i současnost této zřejmě nejslavnější moderní pevnostní stavby na našem území. Autoři ji věnovali památce velitele tvrze, kterým byl v roce 1938 mjr. pěchoty Jaroslav Novák.
V úvodu je čtenář seznámen s politickou situací v době vzniku tvrze Hanička, s faktory ovlivňujícími obranyschopnost Československa, s přípravami na obranu republiky a s událostmi v Mnichově v září 1938. Stručně je popsána také typologie objektů čs. pevnostního systému, velmi podrobně pak vznik, stavba a celá historie tvrze, včetně podrobného popisu všech jejích objektů a podzemních prostorů.
 Čs. opevnění ve Slupi u Znojma
Autor: Pavel Andrýsek
Formát: PDF
Zdroj: scanner, kvalita skvělá
Jazyk: CZ
Počet stran: 16 (dvojstránky)
Popis děje:
Publikace věnovaná nejen Muzeu československého opevnění 1938 ve Slupi u Znojma. Autor formou stručného textu přibližuje historii obce Slup (Čule), představuje zdejší unikátní technickou památku – renesanční mlýn. Většina textu a fotografií je však věnována zdejší linii lehkého opevnění, tvořené pevnůstkami vz. 36 a zejména objekty vz. 37. Stručně je zmíněna dislokace jednotek v září  1938 a dobu přibližuje část vzpomínek příslušníka SOS, sloužícího v roce 1938 v nedalekých Jaroslavicích. Text doplňují dobové i současné fotografie, výkres v provedení 3D, přesná mapka a letecký snímek, vše na křídovém papíře. Díky obrázkům si i laik může dobře představit stavební řešení jednotlivých objektů, jejich výbavu a výstroj, mapka zase umožňuje podrobný průzkum terénu.     
 Skutina, nedokončený pilíř obrany
Autor: Martin Vaňourek
Formát: PDF
Zdroj: scanner, kvalita dobrá
Jazyk: CZ
Počet stran: 18 (dvojstránky)
Popis děje:
Malý průvodce určený pro návštěvníky dělostřelecké tvrze Skutina, která zůstala na podzim 1938 nedokončena nedaleko Olešnice v Orlických horách. Publikace svým obsahem seznamuje čtenáře se stavem provedených prací, představuje osobnosti spojené s touto stavbou, ale i termíny, jak měl být tento pilíř obrany dokončen.   
 DOWNLOAD
Kód: [Vybrat]
http://hotfile.com/dl/10812941/6c97f96/OPEVNENI_Hanicka_Slupi_u_Znojma_Skutina.rar.html
NO PASS

lukassnb

 • Host
Re: KNIHY O OPEVNĚNÍ
« Odpověď #2 kdy: Září 07, 2009, 10:45:56 »
PEVNOSTI
Architektura militaris

Autor/nakladatelství: kolektiv autorů/FORTprint
Formát: PDF
Zdroj: scanner (kvalita dobrá)
Jazyk: CZ
Program k přehrání: něco na PDFka (adobe reader)
    
PEVNOSTI 2: LEXIKON TVRZÍ ČS. OPEVNĚNÍ 1935-38

Stručný popis: 
Publikace se zabývá problematikou dělostřeleckých tvrzí čs. opevnění. V první části autor podrobně popisuje jednotlivé typy tvrzových objektů, které jsou dokumentovány dobovými fotografiemi i výkresy. Druhá část publikace je věnována vlastním tvrzím - u každé z tvrzí jsou uvedeny všechny základní údaje (počet a typ objektů, informace o stavbě a o osádce) a také schéma podzemí tvrze a situace objektů (pokud jsou tyto k dispozici).


PEVNOSTI 3: OPEVNĚNÍ Z LET 1936-38 NA SLOVENSKU

Stručný popis:
Jediná publikace, která dokumentuje vývoj a výstavbu pevnostní linie na Slovensku ve druhé polovině 30. let minulého století. Nejobsáhlejší kapitola je věnována opevnění na petržlaském předměstí v Bratislavě, kde byly první objekty postaveny už v roce 1934. Následovala stavba objektů LO a TO, které jsou v publikaci samozřejmě také zmiňovány. Druhá kapitola se zabývá těžkým opevněním v Komárně, následuje popis TO mezi Štúrovem a Čopem, opevnění řeky Moravy, opevněním na Moravsko-slovenském pomezí a opevněním proti Polsku. Celá publikace je bohatě ilustrována (fotografie, výkresy a mapky).


PEVNOSTI 6: PRAŽSKÁ ČÁRA - VNĚJŠÍ OBRANA PRAHY

Stručný popis: 
Studie o lehkém opevnění na tzv. "Pražské čáře".


PEVNOSTI 8: OPEVNĚNÍ Z LET 1936-38 NA ŠUMAVĚ

Stručný popis: 
Popis historie, výstavby a osudů opevnění budovaných na Šumavě v letech 1936-38.


DOWNLOAD
Kód: [Vybrat]
http://www.storage.to/get/PYG1rS3n/PEVNOSTI (Architectura militaris) 2,3,4,6,8.rar
PEVNOSTI 13: OPEVNĚNÍ V ÚSEKU STŘEKOV - DĚČÍN - HŘENSKO

Stručný popis: 
Historický pohled na pevnostní linii mezi Hřenskem a Ústím nad Labem (stavební podúseky O-1, O-2, O-3).


PEVNOSTI 14: VLTAVSKÁ LINIE

Stručný popis:
Popis linie lehkého opevnění na středním toku řeky Vltavy. V publikaci jsou zpracovány stavební podúseky 122, 124, 126, 131, 133, 135, 137, 139, 144, 146 a 148. V příloze najdete vzpomínky pamětníka, popis likvidace objektů za opkupace a letecké snímky s vyznačením umístění objektů LO.


PEVNOSTI 17: LIBĚCHOVSKÁ PŘÍČKA

Stručný popis: 
Další publikace zabývající se problematikou lehkého opevnění. Jaroslav Beneš a jeho spolupracovníci se zaměřili na opevnění v úseku Mělník - Mimoň - Jitrava, který se známý spíše pod názvem Liběchovská příčka. Kromě údajů o výstavbě jednotlivých stavebních podúseků lze v knize najít také například informace o jednotkách či vzpomínky jednoho z četníků. Zajímavé jsou kapitoly o plánované výstavbě TO a o kanónových objektech LO. Text je doprovázen bohatou fotografickou přílohou, tabulkami, mapkami a leteckými snímky se zakreslením jednotlivých pevnůstek.


PEVNOSTI 20: ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

Stručný popis: 
V publikaci je popsána příprava obrany hranic v severních Čechách v letech 1937-38. První část je věnována opevnění, konkrétně stavebním podúsekům LO N-1 a N-2. Stručný text doplňují seznamy objektů, mapy a množství dobových fotografií. Druhá část knihy je věnována jednotkám obsazujícím Šluknovský výběžek. V samostatných kapitolách je popsána částečná i všeobecná mobilizace v roce 1938. Často jsou citovány původní dokumenty (především výpisy z rozkazů příslušných jednotek). Autorům se podařilo shromáždit velké množství dobových snímků.


PEVNOSTI 24: KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

Stručný popis:
Práce kolektivu tří autorů z KVH Kralka se zabývá čs. opevněním v prostoru Králického Sněžníku. Po všeobecném úvodu následuje popis plánované linie těžkého opevnění v daném prostoru a výstavby lehkého opevnění v úsecích Chlum a Sušina. Samostatná kapitola je věnována organizaci obrany v oblasti Králického Sněžníku. Autoři dali prostor i vzpomínkám pamětníků - dvěma příslušníkům pěšího pluku 13. Obsáhlé jsou i přílohy obsahující mimo jiné i podrobné výkresy nerealizovaných pěchotních srubů K-S 1 až StM-S 22. Přínosná je i bohatá fotografická dokumentace.


DOWNLOAD
Kód: [Vybrat]
http://www.storage.to/get/EHdos3jM/PEVNOSTI (Architectura militaris) 13,14,17,20,24.rar

PEVNOSTI 21: ČESKOSLOVENSKÝ 4CM PEVNOSTNÍ KANON VZ.36

Stručný popis:
Autorský kolektiv ve složení Vladimír Kupka, Vladimír Francev a Jiří Fuchs připravil knihu, ve které je podrobně popsán vývoj, konstrukce, zkoušky a výroba 4cm pevnostního kanonu vz.36 Škoda. Část knihy se zabývá použitím kanonu v čs. opevnění i jeho osudy během druhé světové války, kdy byl Němci bojově nasazen na Atlantickém valu. Publikace obsahuje velké množství výkresů jak vývojových variant vlastního kanonu, tak typů objektů pro jeho použití na Atlantickém valu. Vše je doplněno množstvím dobových a současných fotografií (125 výkresů a fotografií), které jsou z části barevné.

    
PEVNOSTI 22: RUPNIKOVA LINIE A OSTATNÍ JUGOSLÁVSKÁ OPEVNĚNÍ

Stručný popis: 
První ucelená práce o jugoslávském opevnění z let 1926-41. Poznatky získané při několikaletém průzkumu v terénu byly doplněny o cenné archivní údaje - výsledkem je tato pozoruhodná práce českých a slovinkch zájemců o fortifikační problematiku. Po krátkém historickém úvodu následují kapitoly o přípravě výstavby opevnění, používané typologii pevnostních objektů, jejich vybavení a výzbroji, překážkách či pevnostních jednotkách. Stranou zájmu autorů nezůstaly ani události v roce 1941 - zpravodajská činnost nepřátel, připravenost pevnostních staveb a jednotek k boji a popis bojů samotných. V závěrečné části se dočtete o poválečných osudech a současném stavu opevnění, nechybí ani základní informace pro turisty. Celá kniha je doprovázena velkým množstvím fotografií (převážná většina v barvě), výkresů, tabulek a map.


DOWNLOAD
Kód: [Vybrat]
http://www.storage.to/get/84f3FJRt/PEVNOSTI (Architectura militaris) 21,22.rar
PEVNOSTI 26: NETYPICKÉ OBJEKTY ČS. LEHKÉHO OPEVNĚNÍ

Stručný popis: 
Velmi zajímavá práce Iva Vondrovského se detailně zabývá netypickými objekty čs. lehkého opevnění. Celá kniha je rozdělena do 16ti částí, z nichž každá objasňuje jednu specifickou část netypických objektů LO (např. odolnost, úpravy vchodů, odchylky střílen, přizpůsobování terénu atd.). Textová část je vhodně doplněna velkým množstvím fotografií a výkresů.


PEVNOSTI 19: METAXASOVA LINIE

Stručný popis:
První podrobný popis řeckého opevnění budovaného ve 30. a počátkem 40. let na hranicích s Bulharskem. Kniha byla zpracována především na základě autorova průzkumu přímo v terénu a německé služební pomůcky Denkschrift über die griechische Landesbefestigung z roku 1942. V první části knihy je čtenář seznámen s důvody vzniku Metaxasovy linie (jak bylo řecké opevnění nazýváno), následuje popis koncepce, výstavby a typů pevnostních objektů. Podstatná část publikace je věnována podrobnějšímu popisu jednotlivých částí Metaxasovy linie a také průběhu bojů, které začátkem dubna 1941 svedly řecké jednotky s německou armádou. Na závěr je krátce zmíněno i poválečné využívání objektů řeckou armádou a jejich současný stav. Kniha je bohatě ilustrována fotografiemi, výkresy a mapkami (část provedena v barvě), přičemž převážná většina z nich pochází z již zmíněného Denkschriftu.


DOWNLOAD
Kód: [Vybrat]
http://www.storage.to/get/2IxY51XH/PEVNOSTI (Architectura militaris) 19,26.rar
ALL NO PASS

lukassnb

 • Host
Re: KNIHY O OPEVNĚNÍ
« Odpověď #3 kdy: Září 07, 2009, 10:46:36 »
PEVNOSTI 16: PAMĚTNÍ SPIS O ČESKO-SLOVENSKÉM STÁLÉM OPEVNĚNÍ

Stručný popis:
Jako svazek 16 edice PEVNOSTI vychází český překlad německé služební pomůcky z roku 1941 Denkschrift über die tschecho-slowakische Landesbefestigung. Jedná se materiál vypracovaný německými důstojníky a dokumentující pevnostní systém ČSR. Autorem předmluvy a více jak 230 poznámek je PhDr. E. Stehlík. Poznámky pod čarou uvádějí na pravou míru nesprávné informace uvedené v původním textu. Přetištěny jsou všechny fotografie, mapy i výkresové přílohy, z toho 9 stran je barevných.


DOWNLOAD
Kód: [Vybrat]
http://www.storage.to/get/MA9Y5NTb/PEVNOSTI (Architectura militaris) 16.rarNO PASS

lukassnb

 • Host
Re: KNIHY O OPEVNĚNÍ
« Odpověď #4 kdy: Září 07, 2009, 10:59:14 »
DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA Z LET 1935-38

Autor: Ráboň Martin, Svoboda Tomáš, Čermák Ladislav 
Formát: PDF
Zdroj: scaner, kvalita skvělá
Počet stran: 117
Stručný popis: 
Podrobný průvodce dělostřeleckou tvrzí Bouda.

Peterth

 • ČSR
 • Poručík
 • Příspěvků: 242
 • Za 1 rok aktivní činnosti na fóru.  Uděleno: 26. června 2009
Re: KNIHY O OPEVNĚNÍ
« Odpověď #5 kdy: Září 09, 2009, 01:18:42 »
Dobrý počin (i když většinu knih vlastním)...

Roman K.

 • Wehrmacht
  Schütze - vojín
 • Příspěvků: 1
Re: KNIHY O OPEVNĚNÍ
« Odpověď #6 kdy: Červenec 16, 2012, 07:19:12 »
Zdravim,
byl by někdo ochotnej uploadnout PEVNOSTI 16: PAMĚTNÍ SPIS O ČESKO-SLOVENSKÉM STÁLÉM OPEVNĚNÍ
díky ;)