Panzernet fórum

Válečné námořnictvo => Spojenci => Téma založeno: Sahidko Leden 23, 2011, 02:24:35

Název: Bitevné lode triedy Nevada (USA)
Přispěvatel: Sahidko Leden 23, 2011, 02:24:35
USA sa podarilo zachytiť revolúciu, ktorú v námorníctve spôsobila dostavba britskej lode Dreadnougth (v skutočnosti americkí konštruktéri vypracovali projekt bitevnej lode vyzbrojenej len delami veľkej ráže ako prví, ale dve lode triedy South Carolina kvôli prieťahom v stavbe vstúpili do služby až v roku 1910). Nasledovali ďalše tri triedy bitevných lodí vyzbrojených 305 mm delami (Delaware, Utah, Wyoming). Dve lode triedy New York však už obdržali silnejšiu výzbroj v podobe desiatich 356 mm diel a rovnaký počet hlavní tvorilo hlavnú batériu triedy Nevada, ktorej sa v tomto článku budem venovať. 

Podobne ako všetky predchádzajúce triedy amerických dreadnougtov pozostávala Nevada z dvoch jednotiek. Prvou bola rovnomenná Nevada (BB-36) a druhou Oklahoma (BB-37). Ich stavbu odsúhlasil Kongres v rámci fiškálneho roku 1911. Kontrakt na výstavbu Nevady mal hodnotu 5 945 000 dolárov a na Oklahomu potom 5 926 000 dolárov. Samotná stavba započala koncom roku 1912 a a do služby boli lode zaradené v prvej polovici roku 1916. Po dokončení išlo o plavidlá so štandardným výtlakom 27 500 ton, dĺžkou 177,7 metra, šírkou 29,1 metra a ponorom 8,7 metra. Nástavby boli pomerne jednoduché, za veliteľskou vežou sa nachádzal jediný komín a za ním žeriav spolu s úložiskom člnov. Vzhľad lode dopĺňali dva mriežkové sťažne, typické pre americké konštrukcie tohto obdobia. Posádku lode tvorilo 864 – 912 mužov.

(http://img12.imageshack.us/img12/9409/03l1.jpg)
vzhľad triedy Nevada po dokončení

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/vc9Z5e.jpg)
Nevada, Oklahoma a neindentifikovaná loď triedy Pennsylvania začiatkom 20tych rokov

Trieda Nevada sa od svojich predchodcov líšila niekoľkými zásadnými modifikáciami. Jedna z nich sa týkala pancierovej ochrany lode. Experimenty s delami veľkých kalibrov totižto dokázali, že pancierový pás strednej hrúbky, používaný na ochranu menej exponovaných častí plavidla, jednoducho nedokáže odolať priamemu zásahu. Konštruktéri preto dospeli k záveru, že takýto pancier je skôr záťažou, čo nakoniec viedlo k príncipu Všetko alebo nič (All or nothing). Pancierová ochrana sa odteraz mala sústrediť len na životne dôležité časti lode (kotolne, strojovne, muničné skladiská, delostrelecké veže a šachty). Tá mala byť navyše posilnená vďaka úspore na váhe, ktorá sa dosiahne ponechaním zvyšku trupu a nástavieb bez ochrany. Trieda Nevada preto obdržala pancierový pás, ktorý dosahoval hrúbku 343 mm a pokrýval bok lode nad hladinou v dĺžke 121,9 metra a pod hladinou 140,2 metra. Vpredu a vzadu bol ukončený priečnymi prepážkami s hrúbkou 343 mm. Lode mali dve pancierové paluby, vrchnú 76 mm a spodnú 51 mm. Veže hlavného delostrelectva kryl zvrchu 127 mm, zozadu 229 mm, zboku 254 mm a spredu 406 – 457 mm pancier (prvá hodnota patrí pred dvojdelové veže a druhá pre trojdelové veže). Barbety veží dosahovali hrúbku 330 mm, veliteľska veža 406 mm. Podhladinovú ochranu tvorila protitorpédová prepážka a dvojité dno.

(http://img843.imageshack.us/img843/402/nevadaclass.gif)
pancierová ochrana triedy Nevada

K modifikáciam došlo aj v oblasti výzbroje. Počet 356 mm hlavní bol síce totožný s predchádzajúcou triedou New York, zmenilo sa však ich rozloženie. Prvý krát v americkom námorníctve došlo totiž k použitiu trojdelových veží, čím odpadla nutnosť ďalšej veže medzi nástavbami. Štyri veže boli rovnomerne rozložené vpredu a vzadu, vždy s trojdelovou vežou v nižšom postavení a dvojdelovou vo vyvýšenom postavení. Toto racionálne umiestnenie umožnilo zoskupiť životne dôležité časti lode na menší priestor, čím sa samozrejme zmenšila aj plocha, ktorú bolo nutné chrániť. Dvojdelové veže vážili 532 ton a trojdelové 748 ton. Hlavnú výzbroj tvorili delá 356 mm / 45. Existovala štyri hlavné varianty Mark 1, 2, 3 a 5, pričom vďaka ich vzájomnej zameniteľnosti sa na lodiach zväčša vyskytovali ich rôznorodé kombinácie. Pri použití maximálneho 15 stupňového námeru dokázali tieto delá vystreliť 635 kilogramový protipancierový granát na vzdialenosť 21 000 metrov. Sekundárnu výzbroj triedy Nevada predstavovalo dvadsaťjedna 127 mm diel kalibru 51 umiestnených v nechránených kazematách. Pri maximálnom 25 stupňovom námeri činil dostrel pri použití 22,7 kilogramového protipancierového granátu 17 190 metrov. Delostrelecká výzbroj bola doplnená dvojicou 533 mm torpédometov.

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/838/oybr.jpg)
zadné 356 mm delové veže na Nevade

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/838/cbl7.jpg)
obsluha 127 mm dela v nechránenej kazemate

Systémom pohonu sa sesterské lode od seba navzájom odlišovali. Oklahoma obdržala trojčinné expanzné parné stroje, pre ktoré vyrábalo potrebnú paru 12 kotlov Babcock & Wilcox. Výkon činil 24 800 k (18 396 kW) a loď bola schopná dosiahnúť maximálnu rýchlosť 20,5 uzla (podľa iného zdroja 20,8 uzla). Nevada bola vybavená sadou dvoch Parsonových turbín a dvanástimi kotlami Yarrow. Výkon činil 26 500 k (19 508 kW) a maximálna rýchlosť bola podľa jedného zdroja totožná so sesterskou loďou, podľa iného (vďaka vyššiemu výkonu zdrojov pravdepodobnejšia možnosť) mohla Nevada dosiahnúť 20,9 uzla. Nevada a Oklahoma sa stali poslednými americkými bitevnými loďami len s dvoma vrtuľami. Pri oboch lodiach bolo taktiež po prvý krát ako primárne palivo použitá ropa. Výsledkom bolo kompaktnejšie usporiadenia strojovien a kotolní a potreba jediného komína. Akčný rádius plavidiel pri rýchlostí 10 uzlov bol 8000 námorných míľ.

Nevada a Oklahoma boli relatívne nové a preto bez problémov prežili šrotovanie vyvolané Washingtonskou námornou dohodou. V rokoch 1927 až 1929 potom prešli rekonštrukciou. Po jej dokončení sa štandardný výtlak zvýšil na viac ako 29 000 ton, šírka vzrástla na 32,91 metra a ponor presiahol 9 metrov. Pôvodné sady kotlov boli nahradené šesticou nových typu Bureau Express. Tým došlo k výraznej úspore miesta, ktorá bola využitá najmä na inštaláciu protitorpédových výdutí, zvýšila sa taktiež hrúbka druhej pancierovej paluby. Pôvodná sekundárna výzbroj bola odstránená a nahradilo ju osem protilietadlových diel ráže 127 mm / 25 a dve klasické delá 127 mm / 51 v otvorených postaveniach. Tie boli navyše presunuté na vyššie paluby, aby sa zábranilo ich zalievaniu pri plavbe na otvorenom mori. Modifikovaná bola aj hlavná výzbroj, elevácia bola zvýšená na 30 stupňov a pod týmto uhlom dokázali delá vystreliť ťažší 680,4 kg protipancierový granát na vzdialenosť 31 360 metrov. Najvýraznejšími zmenami však bolo zvýšenie prednej nástavby, odstránenie mriežkovaných sťažňov a ich náhrada trojnožkovými a umiestnenie dvoch katapultov. Prvý sa nachádzal na veži X (zadná dvojhlavňová veža) a druhý na zadnej palube a umožňovali operácie trom lietadlám, ktoré loď niesla. Počet členov posádky vzrástol na 1374. Obe lode sa 7. decembra 1941 nachádzali v prístave Pearl Harbor a tu sa ich osudy rozdelili. Oklahoma sa počas útoku prevrátila, v roku 1943 bola síce vyzdvihnutá, ale škody boli natoľko vážne, že nestála za opravu a bola s konečnou platnosťou vyradená. Nevada mala viacej šťastia, bola vyzdvihnutá a poslaná do opravy, kde prešla výraznou prestavbou. Zadný trojnožkový sťažeň bol úplne odstránený, predný výrazne redukovaný a takmer pohltený nástavbou. Pôvodné 127 mm delá v otvorených postaveniach boli nahradené ôsmymi dvojhlavňovými vežami s delami rovnakej ráže ale kalibru 38. Výrazne posilnená bola aj protilietadlová výzbroj, ktorú tvorilo tridsaťdva 40 mm Boforsov a štyridsať 27 mm Oerlikonov (počet hlavní sa menil až do konca vojny). Do služby sa Nevada vrátila na jar 1943.

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/t5HWgW.jpg)
opravená a modernizovaná Nevada koncom roku 1942

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/911/kKJrTh.jpg)
vzhľad Nevady koncom v druhej polovici vojny

Zhrnutie TTD triedy Nevada po dokončení:
Výtlak, štandardný : 27 500 ton
Výtlak, plný : 28 400 ton
Dĺžka : 177,7 metrov
Šírka : 29,1 metra
Ponor : 8,7 metra
Posádka : 864 – 912 mužov
Lode v triede: Nevada (BB-36) a Oklahoma (BB-37)

Výzbroj:
desať 356 mm diel (2x3 a 2x2)
dvadsaťjeden 127 mm diel (21x1)
dva 533 mm torpédomety

Pohon:
Nevada: dve Parsonove turbíny, dvanásť kotlov Yarrow, 26 500 k; 20,9 uzla
Oklahoma: trojčinné expanzné stroje, dvanásť kotlov Babcock & Wilcox, 24 800 k; 20,8 uzla

Pancierovanie:
Pás na bokoch: 343 mm
Prepážky: 330 mm
Paluby: 76 a 51 mm
Delove veže: 457 a 406 mm
Barbety: 343 mm
Veliteľská veža: 406 mm

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/838/tzg2.jpg)
Oklahoma po rekonštrukcii koncom dvadsiatych rokov

USS Nevada (BB-36)

Stavba lode bola zahájená 4. novembra 1912 v Fore River Shipbuilding Company . Na vodu bola spustená 11. júla 1914 a do služby slávnostne zaradená 11. marca 1916. Nevada sa pripojila k flotile v máji 1916. Vykonala veľké množstvo cvičných plavieb, ktoré pokračovali aj po vstupe USA do vojny. V auguste 1918 bola Nevada vybraná ako posledná americká loď, ktorá sa mala pripojiť k Royal Navy. Jej úlohou bolo slúžiť ako eskorta drahocenných konvojov. Počas tejto služby sa ani raz nedostala do kontaktu z nepriateľom a po skončení vojny sa v decembri 1918 vrátila späť do USA. V medzivojnovom období slúžila ako v Pacifickej tak Atlantickej flotile a koncom dvadsiatych rokov podstúpila rozsiahlu rekonštrukciu. Až do začiatku WW2 potom slúžila ako súčasť Pacifickej flotily. Spolu s ostatnými siedmymi bitevnými loďami kotvila Nevada 7. decembra 1941 v Pearl Harbore, keď sa stal terčom útoku japonskej flotily lietadlových lodí. Na rozdiel od ostatných však nekotvila v dvojici s ďalšou bitevnou loďou, a preto sa ako jediná bola schopná dať do pohybu a pokúsiť sa opustiť prístav. Bola však zasiahnutá jedným torpédom a piatimi (šiestimi?) bombami a keďže hrozilo riziko, že zablokuje jediný vjazd do prístavu radšej nabehla na plytčinu pri Hospital Pointe. V prvej polovici februára 1942 bola opäť plavbyschopná a odoslaná na opravu a modernizáciu do USA. Práce skončili v októbri 1942 a máji 1943 už Nevada podporovala vylodenie na Aleutských ostrovoch. Nasledovalo presunutie do Atlantiku, kde loď slúžila ako doprovod pre konvoje. V júni 1944 slúžila ako delostrelecká podpora pri vylodení v Normandii a na prelome augusta a septembra poskytla rovnakú službu aj jednotkám vyloďujúcim sa v južnom Francúzsku. Po splnení úlohy sa Nevada vrátila späť do USA a odtiaľ putovala k ostrovu Iwodžima, kde sa opäť podieľala na predinváznom ostreľovaní. Zúčastnila sa aj poslednej fázy vojny, dobývania ostrova Okinawa. Tu bola zasiahnúta jedným kamikaze ako aj granátom z pobrežnej batérie. 13 mužov zahynulo a ďalších 49 bolo zranených, napriek tomu ostala Nevada na svojom mieste až do júna. Po skončení vojny sa loď vrátila na Havaj, označená ako príliš stará a preto určená ako cieľ atómových testov na atole Bikiny. Nevade sa podarilo prežiť oba výbuchy, zostala však zamorená radiáciou. 29. augusta 1946 bola loď oficiálne vyradená a za ďalšie dva roky, 31. júla 1948 potopená ako delostrelecký a torpédový terč neďaleko Havaja.

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/B3h5rS.jpg)
umiestnenie zásahov na Nevade pri prepadnutí  Pearl Harboru

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/spcTpT.jpg)
horiaca Nevada na plytčine 7. decembra 1941

USS Oklahoma (BB-37)

Stavba lode bola zahájená 26. októbra 1912 v New York Shipbuilding Corporation . Na vodu bola spustená 23. marca 1914 a do služby slávnostne zaradená 2. mája 1916. Do augusta 1918 vykonávala tréningové plavby a potom sa pripojila k svojej sesterskej lodi pri eskortovaní konvojov cez Atlantik. Po skončení WW1 chvíľu slúžila ako súčasť Atlantickej flotily a v roku 1921 sa presunula do Pacifiku. V rokoch 1927 až 1929 prebehla na lodi rekonštrukcia. V roku 1936 Oklahoma pomáhala pri evakuácii amerických občanov zo Španielska v dôsledku prebiehajúcej občianskej vojny. Po splnení tejto úlohy nasledoval návrat k Pacifickej flotile. V ranných hodinách 7. decembra 1941 kotvila v Pearl Harbore po boku bitevnej lodi Maryland. V dôsledku nechráneného ľavé boku obdržala už v prvých minútach tri zásahy torpédami a pri naberaní náklonu ďalšie dva. Netrvalo ani štvrťhodinu od začiatku útoku a Oklahoma sa prevrátila na bok. 429 členov posádky zaplatilo za útok svojim životom. Prípravy na jej vyzdvihnutie trvali niekoľko mesiacov a samotný proces potom prebiehal medzi 8. marcom a 16. júnom 1943. Loď bola označená za neopraviteľnú a 1. septembra 1944 ofiálne vyradená zo služby. Po demontovaní častí výzbroje a výstroje bola predaná do šrotu. Počas vlečenia do San Francisca sa však Oklahoma 17. mája 1947 potopila počas búrky.

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/842/so9j.jpg)
Oklahoma sa prevracia 7. decembra 1941, v pozadí bitevná loď Maryland

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/13/gidj.jpg)
narovnávanie Oklahomy v roku 1943
 
Zdroje:
Conway's All the World's Fighting Ships: 1906-1921
Conway's All the World's Fighting Ships: 1922-1946
Válečné lode 3 – Hynek, Klučina, Škňouřil
Válečné lode 4 – Pejčoch, Novák, Hájek
www.en.wikipedia.org
www.globalsecurity.org
www.military.cz
www.warshipsww2.eu
www.navweaps.com
www.navsource.org
www.maritimequest.com
Název: Re: Bitevné lode triedy Nevada (USA)
Přispěvatel: Sahidko Leden 23, 2011, 02:57:16
FOTOGALÉRIA:

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/843/5t3x.jpg)
spúšťanie Oklahomy na vodu

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/3IFV2b.jpg)
Oklahoma v Panamskom kanáli v roku 1927

(http://img841.imageshack.us/img841/6138/ussoklahoma4.jpg)
Oklahoma a Nevada pri delostreleckých skúškach

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/913/DQHRgI.jpg)
Oklahoma po prestavbe koncom dvadsiatych rokov

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/x4aNuS.jpg)
Oklahoma v procese narovnávania

(http://img203.imageshack.us/img203/9237/ussnevada5.jpg)
Nevada ostreľuje pláž Utah počes invázie v Normandii

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/E20OO8.jpg)
Nevada natretá výraznou oražovou farbou mala slúžiť ako zameriavací bod pri testoch na atole Bikiny

(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/842/fxev.jpg)
pokrútená paluba a nástavby Nevady po dvoch atómových útokoch