Panzernet fórum

Jednotky => Divize Waffen-SS => Téma založeno: Velkej_Ajiiiiik Prosinec 12, 2009, 05:59:35

Název: Češi v SS
Přispěvatel: Velkej_Ajiiiiik Prosinec 12, 2009, 05:59:35
Ahoj, chci se zeptat, bojovali nějací Češi v SS? Pokud ano, prosil bych ještě, jestli byste napsali, v jaké divizi. Díky moc :)
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Peter Steindl Prosinec 13, 2009, 09:39:43
Napadá mě jenom syn ministra Emanuela Moravce Igor. Ten ale nebojoval v žádné divizi, byl příslušníkem bojové skupiny Hauser a bojoval ve Východním Prusku. Tato jednotka byla vytvořena z 6. SS výcvikového a náhradního praporu, který byl původně dislokován ve výcvikovém prostoru Wandern, dnešní západní Polsko.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Bambi Prosinec 14, 2009, 11:42:55
Pokud vím, uvažovalo se o postavení a nasazení SS-Svatováclavské roty, složené z Čechů........ovšem jaksi chyběli dobrovolníci, bylo jich jen nějaké směšné množství.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: zelezny kriz Prosinec 14, 2009, 02:05:56
V 18 -20 letech je člověk ještě pitomeček/bez urážky pro mladší/ v politické orientaci...když bude otec vzorný straník,matka bude milovat fůrrera a všude okolo tebe budou vzývat Adolfa Hitlera ,tak proč bys nešel k SS,elitě ,která položí život za vlast...Každý má rád svoji vlast a bránit ji hlavně v německu byla čest...Je zajímavé ,že v SS byli většinou kluci z venkova a málo důstojníků mělo urozený původ...Takže já kladu za vinu to veškeré svinstvo tehdejší dospělé populaci i když většinu prováděli vlastně ještě kluci,sice již zodpovědní,ale.......Proto bych neodsuzoval někoho,kdo byl u SS,ale co prováděl....dneska je každý chytrý....
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: rase Prosinec 14, 2009, 02:41:59
Ja našel u báby v albu fotek nějakého mladého chlapíka v uniformě SS. Nevim (a ani bába neví) co je to zač. Rodina z té strany pochází odněkud ze Slezska a tam to bylo divoké. Nevim, možná to je čech, ale spiš nějaký slezský němec. Taky to mohl byt jenom nějaký nápadník (nějaké slečny z rodiny).
Celkem mě to ale udivilo.
Co si ale autor myslí pod pojmem Češi ? Pokud tam zahrnuje české němce (co klidně muže) nebo s německými předky (většina českého obyvatelstva, zvlášť na moravě), tak v SS bylo dost čechů. Pokud ale myslí čechy (což od třicetileté války neexistuje) tak nejspíš ne.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Bambi Prosinec 14, 2009, 03:10:31
Nábor do Svatováclavské dobrovolnické roty začal až 5. března 1945, v době květnového povstání měla 77 členů, kteří měli za sebou jen pár pořadových a jiných cvičení, povstalci šli najisto. Rota cvičila v prostoru ve vsi Čeperce u Unhoště a zde byli všichni její členové zatčeni.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: pospec Květen 17, 2010, 07:07:49
Svatováclavská rota, aneb Češi v SS
Když 15.března 1939 obsadilo Německo zbytek českého a moravského území, tak bylo několik zájemců o vstup do SS. Přestože jiných evropských dobrovolnických jednotek bylo vytvořeno dost, jako francouzské, norské, belgické a ruské dobrovolnické jednotky, tak k českým dobrovolnickým jednotkám se Němci snažili vyhnout a bylo jasné, že o něčem podobném neuvažují. Hitler totiž měl v paměti dost dobře uloženou skutečnost, že hodně Čechů dezertovalo z rakouských jednotek k nepříteli. Samotný Hitler se o tomto zmínil takto:
Naučit národ vládnout zbraněmi znamená dát mu patřičné vzdělání v tomto směru. Kdyby staří Římané nerekrutovali Germány do své armády, tak ti by nikdy neměli možnost stát se skutečnými vojáky a nakonec zničit své původní učitele ... Musíme proto říci kategorické NE na české aspirace na vytvoření národní armády, i kdyby mělo jít jen o zárodek armády. Češi jsou servilní pokud jsou neozbrojení, ale stávají se nebezpečně arogantními když je jim povoleno nosit uniformu. Během dvaceti let nezávislého Československa jsme měli spoustu příležitostí se o tom přesvědčit.


Když začalo Německu na přelomu let 44/45 téct již velmi citelně do bot, když jejich průmysl byl zdevastován a německé jednotky ustupovaly na všech frontách, tak se v březnu 1945 opět objevil návrh s českou dobrovolnickou jednotkou SS. na začátku roku 1945 dal K. H. Frank souhlas, aby i z českých dobrovolníků byla vytvořena jednotka, tím vznikla tzv. Dobrovolnická svatováclavská rota. Ta by podléhala pravomoci SS Brigadeführera Vosse, cvičil ji ovšem Wehrmacht (německá branná moc). Výcvik na starosti poručík Wehrmachtu Beywl. Ten svým svěřencům předával bohaté zkušenosti z války. Velitelem byl Čech Eduard Chalupa.

Počítalo se s vytvořením brigády o 1000 mužích, ovšem přihlásilo se pouhých 77 mužů, jež byly k počátku května 1945. K 5.květnu se jednotka nachází ve vsi Čeperce u Unhoště v místním hotelu. Výcvik probíhá s puškami a bodáky, nejtěžší zbraní, jakou disponují je propůjčený kulomet MG. Místo uniforem a převlečníků SS dostala jednotka tmavomodré tepláky a bundy na zip. Z výstroje SS zbyly jen maskovací haleny a vysoké boty.

V době vypuknutí povstání v Čechách a na Moravě 5.května nemají vojáci ani dokončený základní výcvik. Jednotka se snaží utéci, když zjistí, že se k nim blíží čeští partyzáni z Kladenska a postupující Rudá armáda. V době pražského povstání visí místo hákového kříže na stěžni bílý prapor a všichni čeští příslušníci SS sedí u rádia.

V té době se zjevně rozhodnout utéci, protože vědí co je čeká, když je povstalci najdou v uniformách německé branné moci. Ovšem pozdě. Rotě nezbývalo nic víc než se vzdát. Zadržení členové útvaru, včetně velitele Eduarda Chalupy skončili v internačním táboře v Unhošti. Pár jednotlivcům se údajně podařilo před zajetím uprchnout do místních lesů. Údajně v krátké přestřelce jich několik zahyne. Zbytek roty, jež se vzdal, skončil v internačním táboře v Unhošti. Včetně velitele Eduarda Chalupy.

Sen Němců a protektorátní vlády o české jednotce u Waffen SS pojmenované St. Vencl (Svatý Václav) skončil....
 

Prohlášení ke Svatováclavské jednotce (rotě) - prohlášení pronesl MuDr František Teuner, bývalý vlajkař, člen Kuratoria pro výchovu mládeže :
„Kamarádi, válka rozhodující o bytí či nebytí evropských národů dostupuje nejvyššího vrcholu. Německý voják a spolu s nim mnoho desetitisíců dobrovolníků různých evropských národů, stojí dnes v těžkém obranném boji. Nebojují jen za záchranu a trvání vlastních národů, ale společně za život celého evropského společenství, do kterého také náš národ náleží svou slavnou tisíciletou historií. Česká mládež již téměř 3 roky svou prací a jednáním ukazuje, jak mnoho ji záleží na vítězství Říše a Evropy, jež zajistí také budoucnost našeho národa. Mnoho kamarádů se však nechce spokojiti jen tímto postojem a vyslovují opětovné přání, aby také se zbrani v ruce pomáhali chránit vlast, trvání a budoucnost českého národa. Ve svatováclavské idei vidí tito mladí ušlechtilou tradici českého vojáctví, božího bojovnictví a ve svatém Václavu příklad vznešeného bojovníka, který osobní statečnosti ukazoval nám vždy převahu nad hmotou a svou duchovní sílu nadřadil již tenkráte přesile fysické. Ti, kteří si přejí uchopit zbraň v této válce, ví, jak tento se svými spojenci jedná a co za osud také připravuje pro náš národ, kdyby jeho východní hordy rozbořily pevnou baštu evropanství - obranu Velkoněmecké Říše. Nejmladší vývoj v těchto národech a státech, které se octly pod bolševickou hrůzou ukázal, že bolševický režim nejenom nemilosrdně odstraňuje své politické protivníky ale především ničí a rozleptává národní podstatu každého národa, vraždí systematicky nejcennější jeho vedoucí vrstvu, zabíjí přímo v duši člověka vrozenou evropskou velkomyslnost, šlape v prach lásku k Bohu i k lidem, ničí víru v božský řád světa, v jeho zákonitost a spravedlnost a rozvrací veškeré zákony národní evropské vyšší rasové pospolitosti.

Dílem bolševismu je robot, zbavený své lidské hodnoty, robot, který nezaslouží jména evropský člověk. Jestliže snad někteří naši lidé ještě nemají pravou představu o bolševismu, pak by si tuto v krátké době udělali, až by bolševismus pronikl do Čech a Moravy a obsazoval naše drahé země. Pak by všichni naši lidé byli fanatickými protivníky tohoto moru.

Jestliže tedy nechceme zůstat bezbrannými tváří v tvář bolševické příšeře, pak proti asijskému robotu, zbavenému lidské tvářnosti i oné vládě, kterou nám věčně dodává tradice národní, náboženská, umělecká a vůbec duchovní, musíme postavit vedle své práce také bojovníka s jehož zbraní září znamení spásy. Proti lavinovitě se řítící příšeře stmelené ze strojů, z kovu, krve a bídy může Evropa a každý člověk zrozený pod jejím nebem postavit jen bojovníka a jeho rytířský štít ducha, který ví, zač bojuje. Jen takový duch a takový bojovník a takové stmelení všech uvědomělých Evropanů je schopno odolat a také odolá přívalu moderního Džingischána.

Pro ty české jednotlivce, uvědomělé kamarády z řad naši mládeže, pro ty české chlapce, kteří znají velikost nebezpečí a jsou si vědomi povinnosti vůči svému národu, pro ty byla povolena německým státním ministrem Svatováclavská dobrovolnická rota, jež má sdružit české dobrovolníky k ochraně národa i vlasti k boji na území Čech a Moravy proti bolševickému nepříteli. Ti, kteří opravdu dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku i nucení budou se chtít postavit do řad svatováclavské roty, pro ty pak platí příkaz nejvyšší osobní statečnosti, vůle k nasazeni a odvahy k sebeobětování pro národ a vlast. To jsou vojácké ctnosti, které si musí každý dobrovolník přinést s sebou.
Každý opravdový Čech, který má odvahu k boji a kterému budoucí život národa leží na srdci, přijme tuto zprávu se srdcem naplněným radostí a hrdostí.
Vy všichni, kamarádi, kteří jste žhavými vlastenci a kteří chcete pro vlast vše obětovat, hlaste se do Dobrovolnické svatováclavské roty. Pamatujte, že nic není čestnějšího a nic vyššího, než oběť, kterou přinesete přítomností svého národa i jeho krásnější budoucností ve světě, který se zrodí z utrpení a hrůz této velké války.
Věříme, že Všemohoucí Bůh je s námi a nedá zahynouti nám ni budoucím."(http://www.lovecpokladu.cz/img/2008/viky/viky20080812-2.jpg)
Ke konci by se mohl zveřejnit výrok Emanuela Moravce, jež poslal na adresu této jednotky:
„Svatováclavská rota? To nic není! Potřebujeme vlastní jednotky SS.“


Zdroje:
fronta.cz
svedomi.cz
lovecpokladu.cz
vojna.net
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: jugen Listopad 13, 2010, 09:54:03
Ja by som prispel tiež niečim a to že môjho deda brat čo bol Čech tak  bol u SS.
Keď som bol menší tak my hovoril ako musel zo svojim tankom jazdiť po rozbahnených cestách a jesť zamrznutú polievku...
Údajne bojoval pri dákom Majkopu či ako sa to volalo a ešte rozprával že bol v roku 1944 v obkľúčení kde ho zajali.
Mohli by ste mi poradiť v akej jednotke bojoval keďže už zomrel nemôžem sa ho to spítať a rodina o tom moc nehovorí. som si preštudoval všetky Divízie SS a najviac to ukazuje na Wikinga !!!
Ale ďakujem za vašu ochotu ;)
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: stuka Listopad 14, 2010, 01:52:36
Co je na tom divného, že někdo byl v SS. Tehdy se to bralo jinak. Dnes s odstupem času a znalostmi souvislostí, jsme moc moudří a  zastáváme stanovisko, že do SS by jsme nikdy nevstoupili nebo nešli dělat kápo do lágru. Jenže tehdy žili v té jejich době a všechno viděli z přítomnosti a ta se jevila poněkud jinak než teď po 70 letech.
Taky jsem se kdysi divila, že Hitler nenasadil Čechy do armády, ale bylo to z důvodu, že jim nevěřil. Tak klíďo píďo přečkali pěkně válku za pecí. V konečném důsledku to bylo pro ně dobré rozhodnutí.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: mbbb Listopad 15, 2010, 08:11:20
tohle jest jedno velké klišé a naprosté zjednodušování celého, či spíše překrucování:
Co je na tom divného, že někdo byl v SS. Tehdy se to bralo jinak. Dnes s odstupem času a znalostmi souvislostí, jsme moc moudří a  zastáváme stanovisko, že do SS by jsme nikdy nevstoupili nebo nešli dělat kápo do lágru. Jenže tehdy žili v té jejich době a všechno viděli z přítomnosti a ta se jevila poněkud jinak než teď po 70 letech.
Taky jsem se kdysi divila, že Hitler nenasadil Čechy do armády, ale bylo to z důvodu, že jim nevěřil. Tak klíďo píďo přečkali pěkně válku za pecí. V konečném důsledku to bylo pro ně dobré rozhodnutí.

Myslíš, že ti, kdo dobrovolně vstupovali do SS mysleli, že vstupují do armády spásy? Nebo, že Češi přečkali válku klidně za pecí?
Já to tak jednoduše rozhodně nevidím.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Georg.Binder Listopad 04, 2012, 06:04:06
Je tedy možné,že Čech(český táta i máma) mohl být v SS?Díky za odpověď.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: pospec Listopad 05, 2012, 04:59:30
Možné to je - případy, kdy se Češi v odtrženém pohraničí přihlásili k německé národnosti, (obvykle proto, aby měli „pojištěné“ vlastnictví své půdy), ale když byli odvedeni případně k wehrmachtu, tak si najednou uvědomili, že jsou Češi a žádali o navrácení české národnosti. To se pak řešilo různě. Někoho prostě poslali domů, jiné převelili k RAD a u některých ani tohle nebyla překážka pro službu v německé armádě a prostě se na to nekoukalo.

Jinak citace Peter S.

Takže pokud se po 38. přihlásil k německé národnosti, bylo normální, že byl německou brannou mocí odveden. Čili je rovněž možné, že se mohl takový Čech dostat do SS, jinak jak ji nazývám evropské armády (zahrnovala Seveřany, Francouze, Vlámy, Dány, Rusy, Španěly a jiné).....
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: rase Listopad 05, 2012, 08:02:12
čistě teoreticky bych sem zahrnul i němce z hlučínska - v okolí místním lidem pořád říkají Prajsové (prajs=prus). V těhto vesnicích žili v drtivé většině němci, když byla republika zabraná, vztahovala se na ně branná povinnost. Spousta lidí se takhle dostala na Východní frontu a jinam. V roce 45 ale nebyli tito lidé deportováni do německa (i když bojovali na frontě a hlásili se k německé národnosti), ale počeštěni (!). Nedobrovolně jim byla poslovanštěna jména (křestní) a nikdo je víc neřešil. Pořád žijí lidé kteří pobírají vojenský důchod pro německé válečné veterány (tuším že ho pobírali i za komunistů, tak byli hodně při penězích...). Jsou známy případy kdy před válkou byli mladíci odvedeni do československé armády, po zabrání oblasti poláky rovnou do polské armády a po obsazení Polska ještě i do Wehrmachtu. Někteří se taky dali k SS. Ono rozlišit Čechy od Němců nebylo nikdy lehké, záleželo na jednotlivcích, k jakému táboru se přidali (hodně často je měnili dle potřeby - a to po celou historii). Ještě připomenu že i samotní ruští vojáci, kteří nás koncem války osvobozovali měli potíž rozeznat Čecha od Němce - vzhled, kultura je prakticky stejná, jen ta řeč.
Je tedy klidně možné že nějaký váš předek byl ve wehrmachtu, nebo SS - rozhodně to ale mohl být člověk, který se za protektorátu hlásil k české národnosti (!)
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Peterth Listopad 06, 2012, 08:02:13
Jen tak na okraj: v 16. SS divizi "RFSS" údajně sloužil také bývalý čs. podplukovník Rudolf Pilfousek, který se hlásil k německé národnosti. Když teď koukám do strejdy Gůgla, vypadá to že o něm je toho docela dosti...

ps. zcela mimo soutěž na zajímavé téma více: ČEŠI VE WEHRMACHTU František Emmert + POD HÁKOVÝM KŘÍŽEM František Weber (3 díly) a odkaz http://www.pametnaroda.cz/index.php/category/detail/id/48/page/1 (http://www.pametnaroda.cz/index.php/category/detail/id/48/page/1)
pokud by si třeba někdo chtěl číst ;) (i když tam nejsou elektrikáři)
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Der schwarze Baron Prosinec 27, 2013, 12:32:20
Můj prastrýc byl z Karvinska, prakticky celá rodina bydlíme ve Slezsku. Jeho matka zemřela když mu bylo 9 a jeho otec si vzal židovku, kterou můj prastrýc neměl rád. A proto v roce 1943 vstoupil do Waffen-SS a byl přidělen  do 17. tankové divize SS Götz von Berlichingen jako střelec do StuG IV k 17. tankového praporu SS (samohybná děla). Zemřel v červnu 1944 poblíž Carentanu.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: venco Prosinec 27, 2013, 07:40:34
Malá oprava, 17 div. nebola tanková, ale div. tankových granátnikov  ;)
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Der schwarze Baron Prosinec 27, 2013, 02:46:51
Pardon, na úmrtním listě je napsané Panzergrenadier a ne Panzer, díky za opravu
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Dar Jelony Únor 13, 2014, 04:18:21
Zdravím, podle mých informací by se Češi mohli vyskytovat v 31. divizi SS. Většina branců byla z Českých  a Slovenských Volksdeutsche , třeba byl v divizi i nějaký Čech.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: QVAK Únor 15, 2014, 07:22:40
Pracoval jsem těsně po vojně v podniku s "Čechem" který mi vyprávěl, že sloužil v Kriegsmarine. Jeho poslední lodí byl Tirpitz kde sloužil jako elektrikář. Po jeho potopení a převrácení byl jeden z mála který byl zachráněn prořezáním dna lodi (sloužil ve strojovně). Po propuštění z nemocnice byl demobilizován, protože měl poškozený sluch a rovnováhu. Věřil jsem mu. V té době vyšel v L+K článek o potopení Tirpitze a jeho záchrana se shodovala s popisem. On sám tvrdil, že L+K  nezná. Uvěřil jsem, protože neuměl česky číst jen hovořit s přízvukem (byl skladník a ručně psané výdejky se mu museli vždy přečíst). Přesluhoval dost přes 60. let aby splnil odpracovaná léta na důchod. Nebyli mu započítány léta odpracovaná v Německu a služba v Kriegsmarine.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: pospec Únor 20, 2014, 10:09:31
Uvedu, že Svatováclavská rota, sice měla oficiálně 77 členů, ovšem na seznamu uchazečů bylo celkem na 170 jmen.

Dále je zde hodně nepřesností, co jsem zjistil:
- některé zdroje uvádí jako uniformu:
*podobnou uniformě Vládního vojska
*pracovní modré uniformy
* uniformy Kuratoria

- dále je dost rozdílných osudů příslušníků této jednotky:
* Lidové soudy po válce (co padli do zajetí odboje)
* Neznámý počet padlých hned při boji
* Asi 30 mužů se probilo přes les a skončilo na území obsazeném americkou armádou, kde s ní svedou minimálně jeden střet, potom jsou zajeti a část z nich pravděpodobně skončila ve Španělsku nebo v cizinecké legii a účastnila se indočínské války

* Šlo převážně o ročníky 1920 až 1927
* velitelé Teuner a Chalupa, dostali trest smrti. Později jim byl změněn na doživotí

Generál Robert Rychtrmoc, když 12. března 1944 probíhal sjezd ČSV, podpořil návrh postavit českou jednotku, která by po boku Němců vystoupila na frontě. Rychtrmoc předal ministru Moravcovi 25. dubna memorandum v tomto smyslu. Doporučil v něm mobilizovat patnáct ročníků odvedenců, celkem až 600 000 českých mužů.
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: pospec Září 01, 2014, 11:10:39
Zdravím, narazil jsem na informaci, že mohli v 14. granátnické divizi SS (1. ukrajinská) sloužit i nějací Češi a Slováci, předtím žijící na Ukrajině mimo hranice předválečné RČS. Nevíte někdo o tom více?

Též jsem narazil, že 17. pluk divize Maria Theresia byl složen výhradně z českých dobrovolníků

Též jsem narazil na zmínku, že první dobrovolníci do SS měli být již ročníků 1929 - 1930
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: pospec Srpen 02, 2015, 03:42:40
Vídeňští Češi sloužili ve Wehrmachtu
http://nassmer.blogspot.cz/2015/07/vetsina-videnskych-cechu-slouzila-ve.html

Češi ve Wehrmachtu - pořad Historie CS
https://www.youtube.com/watch?v=LEU3_MHR7lI *
* padne zde i to, že nejznámějším/neznámým příslušníkem Wehrmachtu české národnsoti byl Felix Holzmann .....

Češi u Luftwaffe
http://www.valka.cz/14003-Cesi-ve-sluzbach-Luftwaffe-

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2006121060 Něco zajímavého o Češích v německé branné moci ....
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: pospec Leden 19, 2016, 04:10:09
Generál ve výslužbě Robert Rychtrmoc, předseda Českého svazu válečníků, se vyjádřil Háchovi v březnu 1944:
,,Navrhuji, aby byla Vůdci nabídnuta mobilizace 15 ročníků 21 až 35 letých mužů. Všeobecně možno mobilizovat až 10% z celkového počtu obyvatelstva a přitom udržet výrobní a správní aparát v chodu. Naše vojenská kapacita by podle toho byla asi 700 000 mužů. Každý ročník má v průměru 40 000 mužů, takže by oněch 15 tříd čítalo asi 600 000 mužů z odvodních ročníků 1909 až 1923.
Ve zmíněných ročnících je 7 vycvičených (1909-1915) a 8 nevycvičených (1916-1923). První by se daly přeškolit v kràtkè době 2 až 3 měsíců tak, aby byly schopny boje, ostatní by byly postupně podrobeny normálnímu výcviku nováčků, jaký je v německè armádě pravidlem.
První sled by tvořila armáda v síle asi 300 000 mužů, druhý by byl zatím armádou záložní a výcvikovou, která bude krýt ztráty prvního sledu. Armády by byly Vůdci k dispozici na všech frontách.
Potřebu důstojníků a poddůstojníků třeba z největší části uspokojit nejvýše padesátiletými příslušníky bývalé čs. armády a to české i německé národnosti (sudetští Němci jako instruktoři). Dobrovolníky pro všechny zbraně a služby přijímat do věku 50 let, přičemž by dobrovolníci 18ti až 20ti letí byli zařazováni jako dorost pro zbraně speciální s dlouhou dobou výcviku (například letectvo).
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: pospec Říjen 29, 2016, 09:00:53
Ahoj, dřív jsem nikde nenarážel na fotky Svatováclavské roty a tím spíše na její znak!
Ovšem během jedné diskuze jsme došli k závěru, že prozatímním znakem jednotky byl znak Protektorátu!

(http://www.crwflags.com/fotw/images/c/cz)bm39g.gif)
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: pospec Prosinec 30, 2016, 08:06:50
V knize PhDr. L. Kudrny "když nelétali" jsem našel následující citaci z poválečného hlášení plk. Jaroslava Vedrala: "...přišel za mnou plukovník letectva Stanovský, velitel leteckého pluku 5, jak čelit náboru našich letců pro Luftwaffe. Kolem 75% letců se tam hlásilo, dokonce celý letecký pluk 2"

vzpomínky gen. Vicherka: Asi po 16. 3. přišla telefonická depeše od našeho leteckého atašé v Berlíně škpt. let. Malého, že maršál Gőring chce všechny čs. letce umístit v německém civilním letectvu a aby se mu do 24 hodiny poslaly seznamy, kdo by chtěl vstoupit do těchto služeb. Byly telefonicky rozeslány dotazníky na všechna letiště a byl jsem dokonale zklamán národní hrdostí letců, když od některých pluků (2. let. pl., 5. let. pl., aj.) se přihlásilo téměř vše, dokonce od 3. let. pl. - plk. let. (...) a ještě nějací vyšší důstojníci, myslím od letecké brigády také trvali na tom, aby byli do seznamu pojati, i přes upozornění, že to není žádáno ... Seznam byl předán škpt. Malému, ale později o tom nepřišla žádná zpráva.

http://cervenobili.cz/tag/cesti-piloti-v-luftwaffe/
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Martas Prosinec 30, 2016, 11:11:43
No to je zajímavá zpráva.Že by to s tou národní hrdostí letců bylo až tak katastrofální?Na mě to je nějak moc vysoké číslo,ale není to nemožné.

Jelikož čtu zrovna Rajlicha-Na nebi Sladké Francie,tak zrovna dnes jsem narazil na straně 856 na případ,kdy nějaký leutnant Josef Volek příslušník 9.letky JG 53 sestřelil dne 9.června 1940 francouzské letecké eso se 14 jistými a 4 pravděpodobnými sestřely a to příslušníka  Groupe de Chasse GC II/4. Poručík  Camille Plubeau musel vyskočit z mašiny a  dobojoval,jelikož utrpěl popáleniny III. stupně.

Takže to je typicky německé jméno,Josef Volek nebo Volka.Možná to byl kdysi příslušník čs.letectva,možná to byl sudeták a taky to mohl být pravý Němec,nebo Rakušák.Určitě by mě to zajímalo,kolik přesně pilotů bývalého čs.letectva chtělo vstoupit do Luftwaffe.Ale takové dokumenty asi k mání nebudou......

Náhodu nevíte něco o tomto pilotovi Luftwaffe?
Název: Re: Češi v SS
Přispěvatel: Sláma Leden 08, 2017, 08:36:29
Národnostní problematika Čechů za války je v podstatě pole neprobádané. Všeobecně však můžeme povědět, že "čistokrevní" Češi, tedy otec Čech a matka Češka v Německých službách nelétali. Jednou jsem četl jisté záznamy badatele z Pardubic, který velice podrobně uváděl komplikovaný způsob opcí pro občanstvi RČS  nebo Německé říše po zabrání Sudet v roce 1938 a po zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
Co se týče nabídky služeb létat pro Němce v roce 1938 po Mnichovu, jak pan Kudrna, tak pan Rajlich shodně uvádějí, že Goring svou nabídku okamžitě stáhl, jen co se o ní začalo mluvit. Akce, o které pan Kudrna píše, snad byla jen ve stadiu "řeči se vedou a voda teče", neboť letci byli v r.1939 ze stavu Armády RČS propuštěni a hrozila jim existenční nejistota. Jednalo se snad jenom o létání pro dopravní společnost Lufthansa, nikoli pro vojenskou Luftwaffe.
Přidávám jeden náhodně nalezený odkaz právě pana Kudrny, který se vztahuje k národnostní problematice Čechů za války.
P.S. V kunzendorfu, kde bydlí mí rodiče byl také Josef Volek. A byl to Němec, který neuměl slovo česky. Ale až do 30.9.1938 byl občanem Ceskoslovenské republiky, národnosti německé. I když jeho jméno naznačuje, že jde o Čecha....

http://www.valka.cz/14003-Cesi-ve-sluzbach-Luftwaffe-

Sláma