Panzernet fórum

Jednotky => Ostatní Sovětské jednotky => Téma založeno: Schleitr Leden 01, 2009, 04:01:34 pm

Název: OMSBON
Přispěvatel: Schleitr Leden 01, 2009, 04:01:34 pm
Kořeny Samostatné motostřelecké brigády pro zvláštní účely-OMSBON sahají do června 1941.Již 27.června 1941 se v Moskvě s příslušníků NKVD organizována skupina pro výzvědnou a diverzní činost na okupovaném území.Dvojice tvořených pluků byla v září 1941 sloučena v Samostatnou motostřeleckou brigádu pro zváštní účely.
Jádro tvořeného útvaru tvoří studenti a vyučujcí Moskevského učiliště NKVD a Vyšší školy pohraničního vojska,to bylo doplněno 800 vybranými sportovci(lyžaři,horolezci,boxeři,plavci,ale také fotbalisté Dynamo Minsk....) a členy moskevské komsomolské organizace.
Struktura byla po celou válku neměná-2 motostřelecké,padáková škola,letecké oddělení(101.pluk dálkového letectva),internacionální prapor.
Brigáda vytvářela samostatné skupiny v síle 1000-1200,ty byly podřizované frontu nebo armádě.Pro samotnou bojovou a výzvědnou činost,jak ve frontovém pásmu tak v nepřátelském týlu bylyvytvářeny speciání oddíly(30-100 mužů) a speciální skupiny(3-10 mužů).
První skupiny byly do nepřátelského týlu vysílány od konce srpna 1941.
Po vyhlášení stavu obležení v Moskvě v říjnu 1941 bylabrigáda dočasně zařazena do vojsk moskevské posádky.
Brigáda jako celek měla bránit několik moskevských čtvrtí v případě,že by Němci prorazili do města.Rovněž byla nasazena k policejní službě.
S členů brigády s ženijním a demoličním výcvikem bylo vytvořeno několik skupin.Ty byly vyslané k bojujcím vojskům a na stavbu opevnění před Moskvou.Tyto skupiny položily 20 000 min a provedy demolice 19 velkých mostů a 67 kilometrů dálnic a silnic.
Příslušníci brigády se účastnili přehlídky na udém náměstí 7.listopadu.
Během sovětské zimní ofenzívy byly opět v brigádě vytvořeny ženijná skupiny k podpoře bojujcích vojsk.Kromě toho byly vytvořeny 4 samostatné lyžařské oddíly v celkové síle 315 mužů.S 315 mužů během 3 měsíců bojového nasazení   58 padlo,37 bylo zraněno a 22 bylo nezvěstných.
V létě 1942 byly v brigádě opět vytvořeny 2 samostatné skupiny-každá v síle 1000 mužů.Jedna byla nasazena jako ženijní útvar u Západního frontu.Druhá se účastnila bojů na Kavkaze.
Od konce roku 1942 bylo upuštěno od vytváření skupin pro nasazení přímo na frontě a brigády se soustředila na diverzní a výzvědnou činost na okupovaném území.
Za necelé 4 roky činosti prošlo brigádou 10 500 mužů a žen.3500 padlo v boji.Příslušníky brigády a partyzánskými skupinami kterým veleli bylo zničeno 145 tanků a obrněných aut,335 železničních mostů,1 445 vlaků,sestřeleno 51 letadel.
15 příslušníkům brigády byl udlěan titul Hrdina SSSR,5 172 byli uděleny jiné medaile a řády včetně polských,československých,jugoslávských a bulharských.
K poslednímu bojovému nasazení brigády došo v létě 1945 v Pobaltí a na Západní Ukrajině proti místním osvobozeneckým hnutím.