Nápověda

Ukázka registrace

Většina diskuzních fór vyžaduje od hosta při registraci přijetí jistých podmínek. Podmínky obvykle trvají po celou dobu členství ve fóru a host s těmito podmínkami souhlasí zaškrtutím volby Souhlasím při registraci. Některá fóra mohou dále obsahovat dohodu o minimálním věku registrovaného uživatele.

Registrační formulář

Požadované informace

Metoda ověření: (?)
OpenID ověřovací URL:

Ověření

Zadejte znaky zobrazené na obrázku
Poslechnout obrázek / Požádat o nový obrázek

Zadejte znaky zobrazené na obrázku:
Jaký je nejlepší software pro diskuzní fórum?:

Po přechodu na registrační obrazovku je host vyzván k zadání uživatelského jména a platné e-mailové adresy. V tomto kroku je nutné zadat platnou emailovou adresu, neboť proces registrace může být dále podmíneň zasláním aktivačního emailu bez kterého není možné registraci dokončit.

Při registraci musí být zvolena metoda ověřování. Nejběžnější metodou je volba hesla. Dále je možné zvolit i používání OpenID.

Aby vývojáři co nejvíce ztížili registraci tzv. robotům, existují celkem dvě formy ověřování při registraci - CAPTCHA a vlastní ověřovací otázka. Metoda CAPTCHA funguje na principu opisování znaků z obrázku. Vlastní ověřovací otázka je volitelná otázka s polem pro odpověď (otázka: Jaký je nejlepší software pro diskuzní fórum? odpověď: SMF). Fórum může být nakonfigurováno pro použití obou metod současně a obě musí být zodpovězeny správně.

Jakmile host vyplní registrační formulář, existují celkem tři možnosti, které mohou nastat v závislosti na nastavení fóra.

  • Okamžitá registrace - V případě okamžité registrace je nový uživatel automaticky přihlášen po odeslání registračního formuláře.
  • Nutná aktivace emailem - V případě nutné aktivace bude uživateli zaslán, na emailovou adresu zadanou při registraci, aktivační email. Prostřednictvím odkazu v něm aktivuje uživatel svůj účet na fóru.
  • Nutné schválení administrátorem - V tomto případě je třeba čekat na schválení nového účtu administrátorem fóra. Uživateli je zaslán email s informací o nutném schvalování a poté další email o schválení nebo zamítnutí žádosti.