Informace o profilu

Tato část poskytuje informace o uživatelských profilech.

Nápověda

Informace o profilu

Všechny příspěvky konkrétního uživatele, s výjimkou těch odstraněncýh, můžou být zobrazeny volbou Zobrazit příspěvky v profilu uživatele. Existují tři možnosti, které lze využít.

  • Příspěvky - Zobrazí seznam všech příspěvků uživatele.
  • Témata - Zobrazí seznam všech témat uživatele.
  • Přílohy - Zobrazí seznam všech příloh zaslaných uživatelem.