Nápověda

Připomenutí hesla

Pokud se stane, že uživatel ztratí nebo zapomene heslo, může si pomocí funkce Zapomněli jste heslo? nechat zaslat heslo nové. Při tomto procesu je třeba zadat své uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu.

Pokud uživatel nenastavil tajnou otázku, zpráva obsahující odkaz na resetování hesla je automaticky odeslána na jeho emailovou adresu. Kliknutí na tento odkaz umožňuje zvolit nové heslo. Pokud uživatel nastavil tajnou otázku, bude mít možnost přijmout email s odkazem na resetování hesla nebo zodpovědět svou tajnou otázku.

Po správném zodpovězení tajné otázky mohou uživatelé volit nové heslo. Heslo nabývá účinnosti a může být okamžitě použito pro přihlášení.