Úprava profilu

Tato sekce poskytuje informace o některých akcích, které mohou být prováděny na účtech.

Nápověda

Úprava profilu

Kromě základního nastavení účtu mají uživatelé také možnost vyplnění dalších údajů. Žádná z těchto polí nejsou povinná a uživatelé tak mohou nechat pole prázdná.

  • Avatar - Avatar je malý obrázek nebo grafika spojená s uživatelem. Obrázek je poté obvykle zobrazen na fóru pod jménem uživatele.
  • Osobní text - Osobní text se obvykle zobrazí přímo pod avatarem uživatele. Jedná se o klasické textové políčko do kterého může uživatel napsat cokoli, co jej blíže charakterizuje.
  • Narozeniny - Pokud uživatel poskytne své plné datum narození, fórum vypočítá věk a zobrazí jej v profilu uživatele. Pokud je dále povolena funkce kalendář, zobrazí se informace o narozeninách daného uživatele na fóru.
  • Místo - Toto pole slouží pro zobrazení bydliště uživatele.
  • Pohlaví - Uživatel si může zvolit ikonu pohlaví v závislosti na svém uvážení. Při zvolení pohlaví se toto zobrazí na fóru (v závislosti na nastavení fóra).
  • Komunikátory - Uživatelé na sebe mohou poskytnout další kontakt ve formě komunikátorů, jako jsou ICQ, AIM, MSN a YIM.
  • Vlastní titulek - Administrátoři mohou uživatelům povolit zvolit si vlastní titulek, který je zobrazen pod uživatelským jménem na fóru.
  • Podpis - Je-li nastaven, zobrazí se pod tělěm zprávy uživatele na fóru. Podpis může obsahovat cokoli, co povolují pravidla fóra.
  • Webová adresa - Uživatel může inzerovat své vlastní webové stránky tím, že je vloží do svého profilu. U profilu uživatele na fóru je pak zobrazena ikona vyplněné webové adresy s možností na její přesměrování.