Úprava profilu

Tato sekce poskytuje informace o některých akcích, které mohou být prováděny na účtech.

Nápověda

Úprava profilu

Uživatelé mohou měnit základní nastavení svého účtu. Tyto nastavení jsou viditelné ostatním uživatelům na fóru. Položky, které je možno obvykle měnit se nacházejí níže.

  • Jméno - Zatímco uživatelské přihlašovací jméno uživatelé měnit nemohou, zobrazované uživatelské jméno obvykle uživatelé měnit mohou (záleží na nastavení fóra). Zobrazované jmého je jmého uživatele, které je viditelné na fóru.
  • E-mail - E-mailová adresa je emailový účet spojený s uživatelem. Je zapotřebí užívat platnou e-mailovou adresu.
  • Všichni uživatelé mi mohou poslat email - Uživatel se může rozhodnout, zda jej mohou ostatní uživatelé kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Fórum tak odhalí nebo neodhalí uživatelovu e-mailovou adresu.
  • Ukázat ostatním svůj online status - Pokud je tato volba vybrána, uživatel bude zobrazen v seznamu uživatelů online.
  • Změnit heslo - Tato volba umožňuje změnit heslo uživatele.
  • Tajná otázka - Tajná otázka slouží k připomenutí zapomenutého hesla.
  • Současné heslo - Současné heslo uživatele potřebné k přihlášení do fóra.