Nápověda

Přihlašování a odhlašování

Fórum obvykle umožňuje přihlášení uživatele dvěma způsoby. Jakmile dojde k přihlášení, uživatel už má pouze jednu možnost odhlášení.

Přihlašovací okno

Nepřihlášený uživatel má přístup k přihlašovacímu oknu z hlavního panelu kdykoli výběrem volby Přihlášení.

  • Uživatel - Uživatelské jméno uživatele.
  • Heslo - Heslo uživatele.
  • OpenID - OpenID uživatele.
  • Doba přihlášení - Časové období v minutách určující dobu přihlášení.
  • Zůstat stále přihlášen - Udržuje spojení.

Pokud používá počítač více uživatelů, nezapomeňte na volbu Zůstat stále přihlášen. V tomto případě buď volbu nepoužívejte nebo se vždy po ukončení procházení fóra odhlašte.

Rychlé přihlášení

SMF fórum může být nakonfigurováno tak, že se dá přihlásit z jakékoli stránky. Tato možnost se nazývá rychlé přihlášení a ve výchozím vzhledu je umístěno v horním levém rohu každé stránky. Další vzhledy mohou mít rychlé přihlášení na různých místech. Pokud není vidět rychlé přihlášení, můžete se snadno přihlásit také volbou z hlavního menu.


Přihlašte se svým uživatelským jménem, heslem a délkou sezení.

  • Uživatel - Uživatelské jméno uživatele.
  • Heslo - Heslo uživatele.
  • Délka sezení - Časový interval po který udržuje prohlížeč spojení.
  • OpenID - OpenID uživatele.

Rolovací menu u rychlého přihlášení funguje podobně jako volba Doba přihlášení v případě přihlašovacího okna. V menu se dá snadno zvolit jak dlouho si přejete zůstat přihlášeni.

Odhlašování

Po ukončení procházení fórem se můžete rozhodnout zda zůstat přihlášen a zavřít pouze okno prohlížeče nebo se odhlásit. Pokud používá počítač více uživatelů, odhlášením zamezíte zneužití svého účtu. Po odhlášení se stane uživatel hostem včetně veškerých oprávnění.

Uživatel se může odhlásit kdykoli pouhým výběrem volby Odhlásit z hlavního menu.